Więcej

  W rejonie wileńskim rodzi się coraz więcej chłopców

  Czytaj również...

  Przedstawiamy statystyki Wydziału Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego za rok 2021 w kwestii liczby nowo narodzonych dzieci, a także nadawania noworodkom imion. Ponadto podsumowujemy liczbę zawartych małżeństw.

  Ingografika
  | Fot.vrsa.lt

  W Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego w 2021 r. sporządzono łącznie 995 metryk (w 2020 r. – 973), z czego 116 metryk wykonano dla dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Tendencja z roku na rok pozostaje taka sama – w rejonie rodzi się coraz więcej chłopców. W ubiegłym roku sporządzono 524 metryki dla chłopców i 471 dla dziewcząt.

  Cieszy fakt, że w 2021 r. zarejestrowano 13 par bliźniąt. Najwięcej bliźniąt – cztery pary – urodziło się w największej gminie rejonu, Awiżeniach. Dwie pary bliźniąt urodziły się w gminie Zujuny, po jednej w gminach: Podbrzezie, Bezdany, Kowalczuki, Bujwidze, Czarny Bór i Mickuny. Urodziły się trzy pary bliźniąt tej samej płci, 10 par – różnej płci.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Warto nadmienić, że od 2018 r. wszystkim noworodkom, których przynajmniej jedno z rodziców zadeklarowało miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim (co najmniej na miesiąc przed urodzeniem dziecka) i zarejestrowało narodziny dziecka w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego, wręcza się wyprawki.

  Według Edwardy Časienė, przedstawicielki Wydziału Stanu Cywilnego, w 2021 r. kwarantanna zmieniła sposób pielęgnowania tej pięknej tradycji. – Podczas kwarantanny wnioskodawcy nie mieli możliwości fizycznej rejestracji dzieci, dlatego wiele wniosków składano zdalnie, drogą elektroniczną. Jednak wszyscy, którym należy się wyprawka, wniosek w tej sprawie mogą złożyć później. Tradycja jest kontynuowana – zapewnia Časienė.

  Nadawanie imion noworodkom

  Tendencja co do najpopularniejszych imion noworodków prawie się nie zmienia: najwięcej jest Dominików, Gabrielów i Dawidów, a wśród dziewczynek przeważają imiona Sofia, Amelia i Emilia. Wybór imienia dla dziecka jest uważany za jedną z najważniejszych decyzji rodziców spodziewających się powiększenia rodziny.

  Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2021 r., podobnie jak w 2020 r., to: Dominik, które nadano 24 razy, Gabriel – 15 razy, Dawid – 12 razy, Adrian – 11 razy oraz Karol i Daniel (-ius) – 10 razy. Nadal popularne jest nadawanie następujących imion dla chłopców: Daniel, Oskar, Aleksander, Damian, Aron. Nieco rzadziej nadawane są imiona: Adam, Jakub, Kaj, Paweł, Rokas, Dawid, Marek, Tomas, Lukas, Jonas, Emilis, Benediktas.

  Imię Sofia dla dziewcząt wciąż jest na szczytach popularności. W ubiegłym roku imię Sofia otrzymało 15 dziewczynek, Amelia – 13. Niewiele ustępują im imiona: Emilia, Milana, Kamilė, a takie imiona, jak: Nikolė, Adelė, Mija, Lėja, Viktorija, Paula, Patricija, Adelina, Izabelia, nadano dzieciom od 4 do 7 razy.

  Jak wskazują przedstawiciele WSC, co roku nie brakuje ciekawszych lub rzadszych imion. Wśród takich są imiona chłopców: Goras, Gilis, Niklas, Kaiden, Ales, Dojus, Aris, Everardas, Bryan, Kailas, Even, Sidas, Noel, Jovydas, Levis, Timas.

  Dziewczęta zaś otrzymywały mniej popularne lub nawet rzadko słyszane imiona: Rėja, Frėja, Faja, Gaja, Gluosnė, Kiara, Almilė, Liela, Eida, Odrė, Noatė, Noelė, Sedra, Aristė, Dijora, Uma, Ilaria, Ilta, Pilara czy Ornela.

  Ze starszych imion nadawanych dzieciom tylko raz lub dwa razy można wymienić: Jelizaveta, Milda, Diana, Stefanija, Elena, Katrė, Liucija, Salomėja, Veronika, Rozalia, Anelia, Honorata, Elżbieta, Agata, Andrzej, Łukasz, Tomasz, Vincas, Vilius, Mykolas, Artur, Ignat, Steponas, Jurgis, Antanas, Jurij, Edmundas, Arvydas, Dmitrij, Darius.

  Według przedstawicielki Wydziału Stanu Cywilnego Edwardy Časienė podwójne imiona są zwykle nadawane dzieciom, gdy jedno z rodziców jest obywatelem obcego państwa, ale nie jest to popularne. – W 2021 r. 36 noworodkom nadano podwójne imiona. Spośród nich 16 dzieci są urodzone za granicą, a jednemu dziecku urodzonemu za granicą nadano nawet potrójne imię – mówi Časienė.

  Podwójne imiona otrzymały dzieci urodzone za granicą, były to: Aria Luna, Ana Kaja, Agata Diora, Aelin Sofia, Chloja Martyna, Dominic Maksimus, Albert Andrev, Elle Reese i in. Dzieciom urodzonym na Litwie też nadawano podwójne imiona: Eglė Elena, Emilija Marija, Gabriel Bronisław, Jurgis Antanas, Gabrielė Jonė, Ilta Ugnė i in.

  Czytaj więcej: Polskie dzieci na Litwie uczą się z przestarzałych polskich podręczników lub wydanych po litewsku

  Rośnie liczba rodzin z trzecim potomkiem

  Spośród 995 urodzonych dzieci 728 urodziło się w pełnych rodzinach, w małżeństwie. Prawie połowa, 457 matek, urodziła swoje pierwsze dziecko, 402 matek urodziło drugie, a 106 matek miało trzecie dziecko. Czwarty potomek urodził się 22 matkom, piąty – czterem matkom, a szósty – trzem matkom. Jedna matka w rejonie wileńskim doczekała się siódmego dziecka!

  Najmłodsza matka miała 19 lat, a najmłodszy ojciec – 21 lat. Najstarsza matka miała 43 lata, a najstarszy ojciec 60 lat. – W ostatnich latach zauważyliśmy tendencję do planowania narodzin trzeciego lub czwartego dziecka u kobiet w wieku 35–42 lat. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrasta liczba matek, które urodziły troje dzieci. Najwięcej metryk urodzeń wydano w lipcu, sierpniu i wrześniu – mówi o statystykach Edwarda Časienė.

  Czytaj więcej: Departament Statystyki: zaczyna się trzecia fala wirusa. NVSC: niekoniecznie

  Statystyki małżeństw

  Ważnym wydarzeniem w życiu człowieka jest stworzenie rodziny. W 2021 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego sporządzono 283 akty małżeństwa. W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił nieznaczny spadek liczby nowożeńców decydujących się na wymianę pierścionków w gmachu Wydziału Stanu Cywilnego.

  – Sytuację pogorszyła pandemia koronawirusa, ponieważ niektórzy potencjalni małżonkowie nie mogli wrócić z zagranicy. Ze względu na zaistniałą sytuację uroczystość zawarcia małżeństwa została przełożona na późniejszy termin. Prace remontowe w naszej sali ceremonialnej zostały zakończone, dlatego mamy nadzieję, że w tym roku w naszej placówce doczekamy się więcej ślubów – mówi Edwarda Časienė.

  Spośród 283 małżeństw zarejestrowano: 73 śluby pobłogosławione w kościele, 49 ślubów zawarto za granicą, pozostałe zarejestrowano w Wydziale Stanu Cywilnego oraz w miejscach wybranych przez nowożeńców.

  W ciągu roku najwięcej ślubów (13) pobłogosławiono w parafiach Wojdaty, 8 – w Ławaryszkach, 6 – w Rudominie, po 5 ślubów – w parafiach Dukszty, Porudomino, Mickuny, w innych kościołach rejonu po 1 lub po 2 małżeństwa. W cerkwi w Bukiszkach pobłogosławiono 2 małżeństwa.

  Bardzo popularną usługą jest zarejestrowanie małżeństwa w innym miejscu, wybranym przez nowożeńców. W 2021 r. takich małżeństw było 44, w 2020 r. – 39. Nowożeńcy najczęściej wymieniali obrączki w Brodeliszkach w gminie Dukszty, hotelu Grand Resort Vilnius w gminie Awiżenie, w zagrodzie Asveja, w parku Europy, zagrodzie Łoźniki, Willi Top w Ciechanowiszkach i in.

  – Po raz pierwszy zarejestrowaliśmy ślub we dworze Wiżulany w gminie Podbrzezie, w parku Kuna, w dolinie Kosina itp. Każdego roku przyszli małżonkowie odkrywają w naszym rejonie coraz ciekawsze miejsca do rejestracji małżeństw – opowiada Edwarda Časienė.

  Niekiedy nowożeńcy na ceremonię ślubu wybierają obce kraje. W 2021 r. nowożeńcy z rejonu wileńskiego pobierali się: na Białorusi, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Gruzji. Kilka par wymieniło pierścionki w odległych krajach, takich jak: Indie, Meksyk, RPA i inne.

  Najmłodsza panna młoda miała 17 lat, a najmłodszy pan młody – 21 lat. To, że wiek nie ma znaczenia dla miłości, potwierdzają śluby małżeńskie seniorów. W Wydziale Stanu Cywilnego rejonu uroczyste „tak” wypowiedział mężczyzna, który skończył 79 lat, a najstarsza kobieta – 84 lata. Największa różnica wieku między nowożeńcami wynosiła 21 lat.

  Jedni świętowali początek wspólnego życia, inni się rozwodzili. W 2021 r. zanotowano 151 rozwodów. Spośród nich dziewięć wpisów dotyczy osób rozwiedzionych za granicą.

  W ciągu roku zarejestrowano 1447 aktów zgonu. 14 mieszkańców rejonu umarło za granicą. Ich śmierć została wpisana do akt Urzędu Stanu Cywilnego Rejonu wileńskiego.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...