Więcej

  W rejonie wileńskim rodzi się coraz więcej chłopców

  Czytaj również...

  Przedstawiamy statystyki Wydziału Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego za rok 2021 w kwestii liczby nowo narodzonych dzieci, a także nadawania noworodkom imion. Ponadto podsumowujemy liczbę zawartych małżeństw.

  Ingografika
  | Fot.vrsa.lt

  W Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego w 2021 r. sporządzono łącznie 995 metryk (w 2020 r. – 973), z czego 116 metryk wykonano dla dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Tendencja z roku na rok pozostaje taka sama – w rejonie rodzi się coraz więcej chłopców. W ubiegłym roku sporządzono 524 metryki dla chłopców i 471 dla dziewcząt.

  Cieszy fakt, że w 2021 r. zarejestrowano 13 par bliźniąt. Najwięcej bliźniąt – cztery pary – urodziło się w największej gminie rejonu, Awiżeniach. Dwie pary bliźniąt urodziły się w gminie Zujuny, po jednej w gminach: Podbrzezie, Bezdany, Kowalczuki, Bujwidze, Czarny Bór i Mickuny. Urodziły się trzy pary bliźniąt tej samej płci, 10 par – różnej płci.

  Warto nadmienić, że od 2018 r. wszystkim noworodkom, których przynajmniej jedno z rodziców zadeklarowało miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim (co najmniej na miesiąc przed urodzeniem dziecka) i zarejestrowało narodziny dziecka w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego, wręcza się wyprawki.

  Według Edwardy Časienė, przedstawicielki Wydziału Stanu Cywilnego, w 2021 r. kwarantanna zmieniła sposób pielęgnowania tej pięknej tradycji. – Podczas kwarantanny wnioskodawcy nie mieli możliwości fizycznej rejestracji dzieci, dlatego wiele wniosków składano zdalnie, drogą elektroniczną. Jednak wszyscy, którym należy się wyprawka, wniosek w tej sprawie mogą złożyć później. Tradycja jest kontynuowana – zapewnia Časienė.

  Nadawanie imion noworodkom

  Tendencja co do najpopularniejszych imion noworodków prawie się nie zmienia: najwięcej jest Dominików, Gabrielów i Dawidów, a wśród dziewczynek przeważają imiona Sofia, Amelia i Emilia. Wybór imienia dla dziecka jest uważany za jedną z najważniejszych decyzji rodziców spodziewających się powiększenia rodziny.

  Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2021 r., podobnie jak w 2020 r., to: Dominik, które nadano 24 razy, Gabriel – 15 razy, Dawid – 12 razy, Adrian – 11 razy oraz Karol i Daniel (-ius) – 10 razy. Nadal popularne jest nadawanie następujących imion dla chłopców: Daniel, Oskar, Aleksander, Damian, Aron. Nieco rzadziej nadawane są imiona: Adam, Jakub, Kaj, Paweł, Rokas, Dawid, Marek, Tomas, Lukas, Jonas, Emilis, Benediktas.

  Imię Sofia dla dziewcząt wciąż jest na szczytach popularności. W ubiegłym roku imię Sofia otrzymało 15 dziewczynek, Amelia – 13. Niewiele ustępują im imiona: Emilia, Milana, Kamilė, a takie imiona, jak: Nikolė, Adelė, Mija, Lėja, Viktorija, Paula, Patricija, Adelina, Izabelia, nadano dzieciom od 4 do 7 razy.

  Jak wskazują przedstawiciele WSC, co roku nie brakuje ciekawszych lub rzadszych imion. Wśród takich są imiona chłopców: Goras, Gilis, Niklas, Kaiden, Ales, Dojus, Aris, Everardas, Bryan, Kailas, Even, Sidas, Noel, Jovydas, Levis, Timas.

  Dziewczęta zaś otrzymywały mniej popularne lub nawet rzadko słyszane imiona: Rėja, Frėja, Faja, Gaja, Gluosnė, Kiara, Almilė, Liela, Eida, Odrė, Noatė, Noelė, Sedra, Aristė, Dijora, Uma, Ilaria, Ilta, Pilara czy Ornela.

  Ze starszych imion nadawanych dzieciom tylko raz lub dwa razy można wymienić: Jelizaveta, Milda, Diana, Stefanija, Elena, Katrė, Liucija, Salomėja, Veronika, Rozalia, Anelia, Honorata, Elżbieta, Agata, Andrzej, Łukasz, Tomasz, Vincas, Vilius, Mykolas, Artur, Ignat, Steponas, Jurgis, Antanas, Jurij, Edmundas, Arvydas, Dmitrij, Darius.

  Według przedstawicielki Wydziału Stanu Cywilnego Edwardy Časienė podwójne imiona są zwykle nadawane dzieciom, gdy jedno z rodziców jest obywatelem obcego państwa, ale nie jest to popularne. – W 2021 r. 36 noworodkom nadano podwójne imiona. Spośród nich 16 dzieci są urodzone za granicą, a jednemu dziecku urodzonemu za granicą nadano nawet potrójne imię – mówi Časienė.

  Podwójne imiona otrzymały dzieci urodzone za granicą, były to: Aria Luna, Ana Kaja, Agata Diora, Aelin Sofia, Chloja Martyna, Dominic Maksimus, Albert Andrev, Elle Reese i in. Dzieciom urodzonym na Litwie też nadawano podwójne imiona: Eglė Elena, Emilija Marija, Gabriel Bronisław, Jurgis Antanas, Gabrielė Jonė, Ilta Ugnė i in.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Polskie dzieci na Litwie uczą się z przestarzałych polskich podręczników lub wydanych po litewsku

  Rośnie liczba rodzin z trzecim potomkiem

  Spośród 995 urodzonych dzieci 728 urodziło się w pełnych rodzinach, w małżeństwie. Prawie połowa, 457 matek, urodziła swoje pierwsze dziecko, 402 matek urodziło drugie, a 106 matek miało trzecie dziecko. Czwarty potomek urodził się 22 matkom, piąty – czterem matkom, a szósty – trzem matkom. Jedna matka w rejonie wileńskim doczekała się siódmego dziecka!

  Najmłodsza matka miała 19 lat, a najmłodszy ojciec – 21 lat. Najstarsza matka miała 43 lata, a najstarszy ojciec 60 lat. – W ostatnich latach zauważyliśmy tendencję do planowania narodzin trzeciego lub czwartego dziecka u kobiet w wieku 35–42 lat. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrasta liczba matek, które urodziły troje dzieci. Najwięcej metryk urodzeń wydano w lipcu, sierpniu i wrześniu – mówi o statystykach Edwarda Časienė.

  Czytaj więcej: Departament Statystyki: zaczyna się trzecia fala wirusa. NVSC: niekoniecznie

  Statystyki małżeństw

  Ważnym wydarzeniem w życiu człowieka jest stworzenie rodziny. W 2021 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego sporządzono 283 akty małżeństwa. W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił nieznaczny spadek liczby nowożeńców decydujących się na wymianę pierścionków w gmachu Wydziału Stanu Cywilnego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  – Sytuację pogorszyła pandemia koronawirusa, ponieważ niektórzy potencjalni małżonkowie nie mogli wrócić z zagranicy. Ze względu na zaistniałą sytuację uroczystość zawarcia małżeństwa została przełożona na późniejszy termin. Prace remontowe w naszej sali ceremonialnej zostały zakończone, dlatego mamy nadzieję, że w tym roku w naszej placówce doczekamy się więcej ślubów – mówi Edwarda Časienė.

  Spośród 283 małżeństw zarejestrowano: 73 śluby pobłogosławione w kościele, 49 ślubów zawarto za granicą, pozostałe zarejestrowano w Wydziale Stanu Cywilnego oraz w miejscach wybranych przez nowożeńców.

  W ciągu roku najwięcej ślubów (13) pobłogosławiono w parafiach Wojdaty, 8 – w Ławaryszkach, 6 – w Rudominie, po 5 ślubów – w parafiach Dukszty, Porudomino, Mickuny, w innych kościołach rejonu po 1 lub po 2 małżeństwa. W cerkwi w Bukiszkach pobłogosławiono 2 małżeństwa.

  Bardzo popularną usługą jest zarejestrowanie małżeństwa w innym miejscu, wybranym przez nowożeńców. W 2021 r. takich małżeństw było 44, w 2020 r. – 39. Nowożeńcy najczęściej wymieniali obrączki w Brodeliszkach w gminie Dukszty, hotelu Grand Resort Vilnius w gminie Awiżenie, w zagrodzie Asveja, w parku Europy, zagrodzie Łoźniki, Willi Top w Ciechanowiszkach i in.

  – Po raz pierwszy zarejestrowaliśmy ślub we dworze Wiżulany w gminie Podbrzezie, w parku Kuna, w dolinie Kosina itp. Każdego roku przyszli małżonkowie odkrywają w naszym rejonie coraz ciekawsze miejsca do rejestracji małżeństw – opowiada Edwarda Časienė.

  Niekiedy nowożeńcy na ceremonię ślubu wybierają obce kraje. W 2021 r. nowożeńcy z rejonu wileńskiego pobierali się: na Białorusi, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Gruzji. Kilka par wymieniło pierścionki w odległych krajach, takich jak: Indie, Meksyk, RPA i inne.

  Najmłodsza panna młoda miała 17 lat, a najmłodszy pan młody – 21 lat. To, że wiek nie ma znaczenia dla miłości, potwierdzają śluby małżeńskie seniorów. W Wydziale Stanu Cywilnego rejonu uroczyste „tak” wypowiedział mężczyzna, który skończył 79 lat, a najstarsza kobieta – 84 lata. Największa różnica wieku między nowożeńcami wynosiła 21 lat.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Jedni świętowali początek wspólnego życia, inni się rozwodzili. W 2021 r. zanotowano 151 rozwodów. Spośród nich dziewięć wpisów dotyczy osób rozwiedzionych za granicą.

  W ciągu roku zarejestrowano 1447 aktów zgonu. 14 mieszkańców rejonu umarło za granicą. Ich śmierć została wpisana do akt Urzędu Stanu Cywilnego Rejonu wileńskiego.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...