Orlen Lietuva — wyniki działalności w 2021 roku

Podsumowanie 2021 roku dla Orlen Lietuva:

  • przychody wyniosły 5,06 mld dolarów;
  • zysk netto wyniósł 87 mln dolarów;
  • 79,6 mln dolarów EBITDA wg metodologii LIFO;
  • w porównaniu do roku 2020 o 7 proc. zwiększona sprzedaż drogą lądową i morską;
  • rafineria przerobiła 8,5 mln ton surowców.

Czytaj więcej: Orlen Lietuva z 1,688 mld przychodu w IV kwartale 2021 roku

| Fot. Orlen Lietuva

W 2021 r. przychody litewskie oddziału PKN Orlen — Orlen Lietuva — wzrosły i wyniosły prawie 5,1 mld dolarów, gdy w 2020 roku wskaźnik finansowy wynosił 2,8 mld dolarów. Stała i dodatnia EBITDA wg metodologii LIFO: w 2021 roku zysk przed amortyzacją i odsetkami wyniósł prawie 80 mln dolarów, gdy strata EBITDA firmy w 2020 roku zbliżyła się do granicy 147 mln dolarów.

Orlen Lietuva może być również zadowolony z zysku netto w 2021 roku w wysokości 87 mln dolarów. Poprawa warunków makroekonomicznych miała również pozytywny wpływ na pozostałe wyniki spółki, a rafineria w Możejkach zwiększyła swoje moce rafineryjne niemal do maksimum w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Jedyna rafineria w krajach bałtyckich przerobiła 8,5 mln ton surowców

Wykorzystując 76,6 proc. rzeczywistych mocy w 2021 roku jedyna rafineria w krajach bałtyckich przerobiła 8,5 mln ton surowców. W porównaniu do 2020 roku objętość produkcji wzrosła o nieco ponad 3,6 proc. Dzięki rafinacji różnych rodzajów ropy naftowej, porównując 2020 i 2021 lata była lepsza wydajność lekkich produktów naftowych o 1 proc.

W 2022 roku branża rafineryjna, w tym i AB ORLEN Lietuva, stanęli przed szeregiem wyzwań. Jeśli chcemy przetrwać, musimy się przekształcić

— powiedział Michał Rudnicki, dyrektor generalny AB ORLEN Lietuva.

Byliśmy na to gotowi. W ciągu ostatnich czterech lat skupiliśmy się na testowaniu różnych gatunków ropy naftowej. Jedyna rafineria w krajach bałtyckich jest w pełni przygotowana technologicznie do przerobu ropy nierosyjskiej. W ten sposób zapewniony jest ciągły proces produkcyjny przy każdym scenariuszu geopolitycznym

— zaznaczył dyrektor generalny AB ORLEN Lietuva.

Czytaj więcej: Michał Rudnicki: Najlepiej czuję się w Wilnie

| Fot. Orlen Lietuva

Od 2006 PKN ORLEN wydał prawie 4 mld dolarów na zakup rafinerii w Możejkach i dalsze inwestycje. ORLEN Lietuva niedawno stał się częścią zintegrowanego łańcucha petrochemicznego PKN ORLEN.

PKN ORLEN to wiodący gracz na rynku paliwowo-energetycznym oraz największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, wpisana na prestiżową listę Fortune Global 500.

Czytaj więcej: Prezes PKN Orlen z wizytą na Litwie [GALERIA]


AB ORLEN Lietuva