Więcej

  Rejon wileński wypłaci uchodźcom wojennym jednorazową zapomogę

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego udzieli jednorazowego wsparcia finansowego osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie i ich rodzinom. Ci, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, powinni skontaktować się z urzędem samorządowym w miejscu zamieszkania i złożyć wniosek.

  Uchodźcy z Ukrainy.
  | Fot. VRM

  Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 27 kwietnia, jednogłośnie postanowiono uzupełnić Opis procedury udzielania socjalnej pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Samorządu Rejonu Wileńskiego o możliwości otrzymywania przez cudzoziemców jednorazowego wsparcia finansowego.

  Czytaj więcej: Ogromna fala pomocy, ale potrzeby są jeszcze większe

  Komu przysługuje?

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  O takie wsparcie ubiegać się mogą cudzoziemcy, którzy opuścili swoje państwo w wyniku agresji wojennej i faktycznie przebywają w rejonie wileńskim, którzy do czasu jej przyznania złożyli wniosek o udzielenie ochrony czasowej w Republice Litewskiej.

  Kontakty z gminami

  W celu otrzymania jednorazowego wsparcia finansowego należy wystąpić do gminy miejsca zamieszkania (kontakty gmin są publikowane tutaj) oraz wypełnić zaakceptowany przez gminę formularz wniosku, podając motywy wsparcia.

  Wymagane dokumenty

  Przy składaniu wniosku należy posiadać dokument tożsamości (ważne jest również prawo jazdy, zaświadczenie emeryta) oraz kartę rejestracyjną, wydaną przez Urząd Migracyjny potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie ochrony czasowej w Republice Litewskiej.

  Kwota jednorazowego wsparcia

  Kwota jednorazowego wsparcia finansowego na osobę wynosi 2,5 Bazowej Wypłaty Socjalnej (BWS, lit. Bazinė socialinė išmoka), tj. 105 euro. Na każdego kolejnego członka rodziny wysokość świadczenia wynosi 1 BWS, tj. 42 euro. Wsparcie ma charakter jednorazowy i jest udzielane bez oszacowania dochodu osoby (rodziny).

  Czytaj więcej: Potrzebne kontakty i informacje dot. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy


  Na podst.: Samorząd Rejonu Wileńskiego

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...