Rejon wileński wypłaci uchodźcom wojennym jednorazową zapomogę

Samorząd Rejonu Wileńskiego udzieli jednorazowego wsparcia finansowego osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie i ich rodzinom. Ci, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, powinni skontaktować się z urzędem samorządowym w miejscu zamieszkania i złożyć wniosek.

Uchodźcy z Ukrainy.
| Fot. VRM

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 27 kwietnia, jednogłośnie postanowiono uzupełnić Opis procedury udzielania socjalnej pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Samorządu Rejonu Wileńskiego o możliwości otrzymywania przez cudzoziemców jednorazowego wsparcia finansowego.

Czytaj więcej: Ogromna fala pomocy, ale potrzeby są jeszcze większe

Komu przysługuje?

O takie wsparcie ubiegać się mogą cudzoziemcy, którzy opuścili swoje państwo w wyniku agresji wojennej i faktycznie przebywają w rejonie wileńskim, którzy do czasu jej przyznania złożyli wniosek o udzielenie ochrony czasowej w Republice Litewskiej.

Kontakty z gminami

W celu otrzymania jednorazowego wsparcia finansowego należy wystąpić do gminy miejsca zamieszkania (kontakty gmin są publikowane tutaj) oraz wypełnić zaakceptowany przez gminę formularz wniosku, podając motywy wsparcia.

Wymagane dokumenty

Przy składaniu wniosku należy posiadać dokument tożsamości (ważne jest również prawo jazdy, zaświadczenie emeryta) oraz kartę rejestracyjną, wydaną przez Urząd Migracyjny potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie ochrony czasowej w Republice Litewskiej.

Kwota jednorazowego wsparcia

Kwota jednorazowego wsparcia finansowego na osobę wynosi 2,5 Bazowej Wypłaty Socjalnej (BWS, lit. Bazinė socialinė išmoka), tj. 105 euro. Na każdego kolejnego członka rodziny wysokość świadczenia wynosi 1 BWS, tj. 42 euro. Wsparcie ma charakter jednorazowy i jest udzielane bez oszacowania dochodu osoby (rodziny).

Czytaj więcej: Potrzebne kontakty i informacje dot. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy


Na podst.: Samorząd Rejonu Wileńskiego