Więcej

  Ostatnie tygodnie wyboru niezależnego dostawcy energii

  Czytaj również...

  Na Litwie trwa ostatni etap liberalizacji rynku energii elektrycznej, w ramach którego wszyscy odbiorcy, którzy jeszcze tego nie zrobili, muszą wybrać niezależnego dostawcę. Kto tego nie zrobi, będzie musiał zapłacić o jedną czwartą więcej. 

  Rachunki za energię elektryczną.
  Kto nie wybierze niezależnego dostawcy energii, będzie musiał zapłacić za prąd o jedną czwartą więcej
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Kalkulator porównywania cen energii od różnych dostawców

  „Państwowa Rada Regulacji Energetyki udostępnia specjalny kalkulator porównywania cen energii firm, który pozwala na porównanie ofert dostawców energii elektrycznej poprzez wybór odpowiednich kryteriów. Kalkulator obejmuje oferty od najtańszej do najdroższej. Kalkulator porównania cen można znaleźć tutaj: https://skaiciuokle.vert.lt/ Ze statystyk wynika, że najczęściej wybierane jest Ignitis” — informuje się w nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” komentarzu z Państwowej Rady Regulacji Energetyki.

  Wybrać niezależnego dostawcę

  W ramach odejścia od monopolu na dostawy energii elektrycznej mieszkańcy muszą wybrać niezależnego dostawcę. Do tej pory monopolistą była firma Ignitis, należąca do Ignitis Group. Liberalizacja rynku dostaw energii elektrycznej, tj. przyznanie odbiorcom w gospodarstwach domowych prawa wyboru dostawcy energii elektrycznej, była realizowana etapami. Aby zmienić dostawcę energii elektrycznej, mieszkańcy mogą wybrać jedną z sześciu propozycji: od Enefit, Elektrum, Ignitis, Birštono elektra, Egto energija i Perlas energija.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Chociaż ponad jedna trzecia wszystkich odbiorców energii elektrycznej w kraju już dokonała wyboru, jeszcze ponad milion osób powinno to zrobić.

  18 czerwca jest ostatnim dniem, kiedy mieszkańcy zużywający od tysiąca do 1 500 kilowatogodzin (kWh) energii rocznie mogą wybrać niezależnego dostawcę energii elektrycznej.

  Czytaj więcej: Wysokie rachunki za gaz i prąd przyśpieszyły remonty mieszkań i domów

  Jeżeli nie podpisze się umowy w terminie…

  „Jeżeli umowa z dostawcą publicznym zostanie rozwiązana, a nowa umowa z niezależnym dostawcą energii nie zostanie podpisana w terminie, tj. do 18 czerwca 2022 r., gospodarstwo domowe będzie zaopatrywane w energię elektryczną przez dostawcę gwarancyjnego. ESO będzie świadczyć usługę gwarantowanych dostaw na terenie całej Litwy. Jeśli nie podpiszesz umowy z niezależnym dostawcą energii elektrycznej w terminie zapewniającym gwarantowane dostawy, nie musisz podejmować żadnych działań we własnym zakresie, np. kontaktować się z ESO w celu zgłoszenia zaistniałej sytuacji. Obiekt nieruchomości pozostający bez umowy przenoszony jest automatycznie do dostawy gwarancyjnej” — napisano w nadesłanym komunikacie.

  Mieszkańcy samodzielnie wybierają dostawcę

  Mieszkańcy samodzielnie wybierają dostawcę energii elektrycznej, niezależnie od tego, czy mieszkają we własnym domu, czy w bloku mieszkalnym. Każde gospodarstwo domowe może wybrać dowolnego dostawcę, bez konieczności konsultacji i uzgadniania z sąsiadami.

  Możliwe jest również, że wszystkie mieszkania w korytarzu bloku mieszkalnego będą zaopatrywane w energię elektryczną przez różnych dostawców. W przypadku bloków mieszkalnych mieszkańcy będą rozliczać się z administratorem jedynie za energię elektryczną wykorzystywaną do ogólnego użytku.

  „Dostawy gwarancyjne będą kontynuowane do czasu podpisania przez daną osobę umowy z niezależnym dostawcą energii elektrycznej i rozpoczęcia przez niego dostaw energii elektrycznej” — podkreślono w oświadczeniu.

  Na Litwie trwa ostatni etap liberalizacji rynku energii elektrycznej, w ramach którego wszyscy odbiorcy muszą wybrać niezależnego dostawcę
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Państwowe subsydia

  30 maja rząd Litwy zatwierdził państwowe subsydia dla mieszkańców z powodu znacznego wzrostu cen prądu i gazu ziemnegoustalił również minimalną taryfę, poniżej której cena prądu nie będzie rekompensowana. 

  Subsydia za gaz wyniosą do 54 centów za 1 metr sześcienny, subsydia za prąd — do 9 centów za 1 kWh. Minimalna taryfa prądu, poniżej której jego cena nie będzie rekompensowana, wyniesie 24 centy za 1 kWh.

  Na przykład, jeśli cena energii elektrycznej od wybranego niezależnego dostawcy wynosi 31 ct/kWh, odpowiednia rekompensata wynosi 7 ct/kWh, to znaczy mieszkaniec płaci 24 ct/kWh. Jeśli cena wyniesie 40 ct/kWh, odpowiednia rekompensata wyniesie 9 ct/kWh, a ostateczna cena zapłacona za energię elektryczną 31 ct/kWh. Jeśli cena jest równa lub niższa niż 24 ct/kWh, nie stosuje się rekompensat.

  Rekompensata dotyczy wszystkich prywatnych i innych odbiorców energii elektrycznej, którzy są uprawnieni do korzystania z taryf dla odbiorców prywatnych (np. wspólnoty, administratorzy mieszkań). Rekompensaty otrzymają zarówno ci, którzy już wybrali niezależnego dostawcę energii elektrycznej, jak i ci, którzy nadal należą do sektora publicznego lub zostali już objęci systemem gwarancji energii elektrycznej.

  Jeśli korzystasz z planu taryfowego z dwiema (lub więcej) strefami czasowymi, rekompensata zostanie obliczona osobno dla każdej skali czasowej.
  Jeśli taryfa dzienna wynosi 33 ct/kWh, będzie ona rekompensowana kwotą 9 ct/kWh, natomiast jeśli taryfa nocna wynosi 24 ct/kWh, nie będzie ona rekompensowana. Odbiorcy nie muszą nic robić w sprawie rekompensaty, a jej wysokość będzie podana na rachunku za energię elektryczną. Rekompensata zostanie wykazana w osobnej pozycji na rachunku. Rekompensata zostanie uwzględniona w rachunku za kolejny miesiąc. Na przykład: kwota rekompensaty za lipiec znajdzie się na rachunku za sierpień, a rekompensata zastosowana w sierpniu znajdzie się na rachunku za wrzesień. Subsydia będą obowiązywały tylko w drugim półroczu bieżącego roku.

  Czytaj więcej: O rekompensaty za ogrzewanie może ubiegać się więcej osób


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Lutowe prośby modlitewne

  Światło zapalonej świecy symbolizuje Chrystusa — To są ważne święta dla każdego katolika. 2 lutego obchodzimy święto Matki Boskiej Gromnicznej. Tego dnia wierni do kościoła przynoszą gromnice. Światło zapalonej świecy symbolizuje Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto...

  Dmitry Moruz: „W Mołdawii nie ma dyskryminacji na tle narodowościowym”

  Honorata Adamowicz: Jakie są mniejszości narodowe w Mołdawii? Dmitry Moruz: W Mołdawii mamy wiele mniejszości narodowych. Najliczniejsza grupa to Ukraińcy, następnie Gagauzi — to grupa etniczna pochodzenia tureckiego posługująca się językiem gagauskim z grupy języków turkijskich, potem — Rosjanie. No...

  Natalija Mirimanowa: „Litwa może być przykładem w sprawie integracji mniejszości narodowych”

  Honorata Adamowicz: Czym się zajmuje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) ds. Mniejszości Narodowych? Natalija Mirimanowa: Do zadań organizacji należy monitorowanie sytuacji mniejszości narodowych na obszarze OBWE w celu rozwiązywania przyczyn napięć i konfliktów etnicznych w regionie. W 1991-92 KBWE...

  Drożejąca żywność zmusza sklepy do walki o klientów

  — Jak wynika z naszych badań, stały wzrost cen żywności utrzyma się do marca. „Sztuczki” handlowców na kupujących już nie działają jak wcześniej. Handlowcy będą mogli zwabić ich tylko po realistycznie niższych cenach — twierdzi w rozmowie z „Kurierem...