Więcej

  O rekompensaty za ogrzewanie może ubiegać się więcej osób

  Czytaj również...

  Ceny za ogrzewanie, prądu i gazu w 2022 r. wzrosły rekordowo. Dlatego teżod 2022 r. kwota dochodu subsydiowanego przez państwo (KPR), wykorzystana do obliczenia rekompensaty za koszty ogrzewania, podwaja się. W ten sposób więcej biednych osób w kraju otrzyma rekompensatę za ogrzewanie swoich domów.

  Mieszkańcy mogą wystąpić do samorządu swojego miejsca zamieszkania (wnioski przyjmowane są również w starostwach) lub drogą elektroniczną na adres www.spis.lt w sprawie ogrzewania domu, a także rekompensaty za ciepłą i pitną wodę
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  O rekompensatę ubiegać się mogą mieszkańcy, których wydatki na energię cieplną stanowią 10 proc. dochodów. 

  Rekompensata za ogrzewanie przysługuje, jeśli dochody przypadające w rodzinie na jedną osobę nie przekroczyły wielkości dochodu wspieranego przez państwo (tzw. 2 VRP), czyli sumy 258 euro netto mnożonej przez liczbę członków rodziny, a jeżeli rodzina składa się z jednej osoby, to 3 VRP (387 euro) na członka rodziny.

  „Biedni mieszkańcy kraju nie powinni odczuwać dodatkowego obciążenia finansowego z powodu wyższych cen ogrzewania, państwo zwróci im część kosztów za ogrzewanie domów. W tym roku z tego wsparcia może skorzystać więcej osób” – mówi Monika Navickienė, minister opieki społecznej i pracy.

  Rekompensata kosztów za ogrzewanie domu jest udzielana niezależnie od sposobu ogrzewania, tj. dla domów z centralnym ogrzewaniem, jak i ogrzewanych innym paliwem (drewno opałowe, węgiel, gaz itp.).

  Wskaźnik powierzchni użytkowej wykorzystywany do obliczania rekompensaty wynosi:

  50 m2 dla jednego mieszkańca, gdy mieszkanie jest zadeklarowane (mieszkanie na wynajem); gdy miejsce zamieszkania jest zadeklarowane (wynajęte) przez rodzinę – 38 m2 dla pierwszego członka rodziny, dla drugiego – 12 m2, 10 m2 dla trzeciego i każdego kolejnego. Na przykład czteroosobowa rodzina o niskich dochodach otrzymałaby zwrot kosztów za ogrzewanie domu o powierzchni mieszkalnej 70 m2.

  Dochód osoby samotnej w wieku emerytalnym wynosi 489 euro (średnia emerytura z wymaganym stażem pracy). Kalkulacja podlegającej zwrotowi części kosztów ogrzewania: (489 euro – 387 euro (3 KPR) x 10 proc. = 10,20 euro. Oznacza to, że osoba musi zapłacić nie więcej niż 10,20 euro za ogrzewanie mieszkania w zależności od dochodów, a koszty ogrzewania mieszkania przekraczające tę kwotę są zwracane za standardową powierzchnię mieszkaniową (50 m2). Jeśli więc rachunek za ogrzewanie domu wyniesie np. 50 euro, zwrot wyniesie 39,80 euro.

  Rekompensata za ogrzewanie przysługuje, jeśli dochody przypadające w rodzinie na jedną osobę nie przekroczyły wielkości dochodu wspieranego przez państwo (tzw. 2 VRP), czyli sumy 258 euro netto
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  W przypadku rodziny 4-osobowej (2 osoby dorosłe + 2 dzieci), której dochód wynosi 1 066 euro (2 MMA), kalkulacja podlegającej zwrotowi części kosztów ogrzewania wygląda następująco: (1 066 euro – 25 proc. (niepodlegająca odliczeniu część dochodu z pracy) – 1 032 euro (2 NRP x 4 członków rodziny) x 10 proc. = 0 euro. Oznacza to, że taka rodzina zajmująca normatywną powierzchnię mieszkaniową (70 m2) otrzymałaby 100 proc. rekompensatę kosztów ogrzewania. Przy obliczaniu dochodu na pokrycie kosztów ogrzewania nie uwzględnia się części wynagrodzenia, zasiłku na wypadek bezrobocia (w zależności od składu rodziny – od 20 do 40 proc., zasiłku na dziecko (pieniądze na dziecko). Na temat zwrotu kosztów ogrzewania i jego wstępnej wysokości szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Rodzinnej Informacji Społecznej (www.spis.lt).

  Mieszkańcy mogą wystąpić do samorządu swojego miejsca zamieszkania (wnioski przyjmowane są również w starostwach) lub drogą elektroniczną na adres www.spis.lt w sprawie ogrzewania domu, a także rekompensaty za ciepłą i pitną wodę. W sytuacjach kwarantanny i nagłych oraz przez 6 miesięcy po ich cofnięciu, poszkodowani mieszkańcy ubiegają się o pieniężną pomoc socjalną (zasiłki socjalne i rekompensaty kosztów ogrzewania, ciepłej wody i wody pitnej).

  Czytaj więcej: Wilno ma bata na ceny ogrzewania. Pytania i odpowiedzi samorządu


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jakiej zimy się spodziewać: co mówią meteorolodzy, a co wierzenia ludowe

  — Trudno jest powiedzieć, jaka nas czeka zima. Według moich obserwacji to będzie kolejna zwykła litewska zima. Tegoroczne święta mają być białe i mroźne. Nie powinno być pluchy — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” prognozuje Selemonas Paltanavičius. Czytaj więcej: Przylaszczki...

  Dzisiaj mikołaja zamieniają… drony

  Rozmówcy zastrzegli sobie anonimowość. Nie kryją też rozczarowania, że dzisiaj dla większości dzieci mikołaj już wcale nie jest świętym Mikołajem. Czytaj więcej: Mikołajki: święto ludzi, którzy dają innym radość Dawniej a dziś — W roli mikołaja pracuję już 30 lat. Jest to praca...

  Plaga narkotyków w szkołach. MSW rozpoczyna walkę w trzech rejonach

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz uważa, że problem narkomanii w szkołach jest aktualny na całej Litwie, i jeżeli istnieje pakiet propozycji, jak z tym walczyć, to chętnie weźmie udział w tym projekcie. — Samorząd Rejonu Wileńskiego bardzo chętnie współpracuje ze wszystkimi instytucjami....

  „Symulowana integracja”. Szanse zatrudnienia ma tylko co trzecia osoba niepełnosprawna

  Ignas Mačiukas przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ubolewa, że integracja ludzi niepełnosprawnych na Litwie jest często tylko symulowana; Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie jest wdrażana, a w społeczeństwie nadal dominują negatywne nastawienia. —...