O rekompensaty za ogrzewanie może ubiegać się więcej osób

Ceny za ogrzewanie, prądu i gazu w 2022 r. wzrosły rekordowo. Dlatego teżod 2022 r. kwota dochodu subsydiowanego przez państwo (KPR), wykorzystana do obliczenia rekompensaty za koszty ogrzewania, podwaja się. W ten sposób więcej biednych osób w kraju otrzyma rekompensatę za ogrzewanie swoich domów.

Mieszkańcy mogą wystąpić do samorządu swojego miejsca zamieszkania (wnioski przyjmowane są również w starostwach) lub drogą elektroniczną na adres www.spis.lt w sprawie ogrzewania domu, a także rekompensaty za ciepłą i pitną wodę
| Fot. Marian Paluszkiewicz

O rekompensatę ubiegać się mogą mieszkańcy, których wydatki na energię cieplną stanowią 10 proc. dochodów. 

Rekompensata za ogrzewanie przysługuje, jeśli dochody przypadające w rodzinie na jedną osobę nie przekroczyły wielkości dochodu wspieranego przez państwo (tzw. 2 VRP), czyli sumy 258 euro netto mnożonej przez liczbę członków rodziny, a jeżeli rodzina składa się z jednej osoby, to 3 VRP (387 euro) na członka rodziny.

„Biedni mieszkańcy kraju nie powinni odczuwać dodatkowego obciążenia finansowego z powodu wyższych cen ogrzewania, państwo zwróci im część kosztów za ogrzewanie domów. W tym roku z tego wsparcia może skorzystać więcej osób” – mówi Monika Navickienė, minister opieki społecznej i pracy.

Rekompensata kosztów za ogrzewanie domu jest udzielana niezależnie od sposobu ogrzewania, tj. dla domów z centralnym ogrzewaniem, jak i ogrzewanych innym paliwem (drewno opałowe, węgiel, gaz itp.).

Wskaźnik powierzchni użytkowej wykorzystywany do obliczania rekompensaty wynosi:

50 m2 dla jednego mieszkańca, gdy mieszkanie jest zadeklarowane (mieszkanie na wynajem); gdy miejsce zamieszkania jest zadeklarowane (wynajęte) przez rodzinę – 38 m2 dla pierwszego członka rodziny, dla drugiego – 12 m2, 10 m2 dla trzeciego i każdego kolejnego. Na przykład czteroosobowa rodzina o niskich dochodach otrzymałaby zwrot kosztów za ogrzewanie domu o powierzchni mieszkalnej 70 m2.

Dochód osoby samotnej w wieku emerytalnym wynosi 489 euro (średnia emerytura z wymaganym stażem pracy). Kalkulacja podlegającej zwrotowi części kosztów ogrzewania: (489 euro – 387 euro (3 KPR) x 10 proc. = 10,20 euro. Oznacza to, że osoba musi zapłacić nie więcej niż 10,20 euro za ogrzewanie mieszkania w zależności od dochodów, a koszty ogrzewania mieszkania przekraczające tę kwotę są zwracane za standardową powierzchnię mieszkaniową (50 m2). Jeśli więc rachunek za ogrzewanie domu wyniesie np. 50 euro, zwrot wyniesie 39,80 euro.

Rekompensata za ogrzewanie przysługuje, jeśli dochody przypadające w rodzinie na jedną osobę nie przekroczyły wielkości dochodu wspieranego przez państwo (tzw. 2 VRP), czyli sumy 258 euro netto
| Fot. Marian Paluszkiewicz

W przypadku rodziny 4-osobowej (2 osoby dorosłe + 2 dzieci), której dochód wynosi 1 066 euro (2 MMA), kalkulacja podlegającej zwrotowi części kosztów ogrzewania wygląda następująco: (1 066 euro – 25 proc. (niepodlegająca odliczeniu część dochodu z pracy) – 1 032 euro (2 NRP x 4 członków rodziny) x 10 proc. = 0 euro. Oznacza to, że taka rodzina zajmująca normatywną powierzchnię mieszkaniową (70 m2) otrzymałaby 100 proc. rekompensatę kosztów ogrzewania. Przy obliczaniu dochodu na pokrycie kosztów ogrzewania nie uwzględnia się części wynagrodzenia, zasiłku na wypadek bezrobocia (w zależności od składu rodziny – od 20 do 40 proc., zasiłku na dziecko (pieniądze na dziecko). Na temat zwrotu kosztów ogrzewania i jego wstępnej wysokości szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Rodzinnej Informacji Społecznej (www.spis.lt).

Mieszkańcy mogą wystąpić do samorządu swojego miejsca zamieszkania (wnioski przyjmowane są również w starostwach) lub drogą elektroniczną na adres www.spis.lt w sprawie ogrzewania domu, a także rekompensaty za ciepłą i pitną wodę. W sytuacjach kwarantanny i nagłych oraz przez 6 miesięcy po ich cofnięciu, poszkodowani mieszkańcy ubiegają się o pieniężną pomoc socjalną (zasiłki socjalne i rekompensaty kosztów ogrzewania, ciepłej wody i wody pitnej).

Czytaj więcej: Wilno ma bata na ceny ogrzewania. Pytania i odpowiedzi samorządu