Więcej

  Wilno ma bata na ceny ogrzewania. Pytania i odpowiedzi samorządu

  Czytaj również...

  Ponieważ ceny gazu ziemnego w Europie wciąż rosną, stolica stara się zmniejszyć coraz wyższe rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców Wilna. W ramach nowo uchwalonego trybu, w tym roku rekompensatę za ogrzewanie może otrzymać dwa razy więcej osób, a jeśli rekompensata jest niewystarczająca lub nie należy się, mieszkańcy mogą skorzystać z opcji odroczenia płatności.

  | Fot. Saulius Žiūra

  W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku ponad 19 tys. osób skorzystało z rekompensaty za ogrzewanie swoich domów. Wilnianie otrzymali odszkodowanie w wysokości prawie 1,5 mln euro (1 478 285 euro). Koszty rekompensaty wzrosły 4,9 razy porównując październik z listopadem, a za grudzień wzrosły 3-krotnie w porównaniu z listopadem. W tym roku (do południa 13 stycznia) wpłynęło już 3919 wniosków od mieszkańców.

  „To naturalne, że zwiększone rachunki za ogrzewanie niepokoją, ale bardzo ważne jest, aby przypominać mieszkańcom o skorzystaniu z ich prawa do rekompensaty. W tym roku jest dostępna dla większej liczby osób, a ze względu na sytuację wyjątkową posiadane mienie chwilowo nie jest wyceniane. Stworzyliśmy mechanizm odroczenia płatności dla mieszkańców Wilna, którzy nie mogą otrzymać rekompensaty, co pozwala im obniżyć rachunki za ogrzewanie”, – mówi Tomas Gulbinas, wicemer Wilna.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Ponieważ cena gazu na rynku jest obecnie rekordowo wysoka i sytuacja nie zmieni się w najbliższej przyszłości, władze Wilna udzielają mieszkańcom najważniejszych odpowiedzi na temat rekompensat za ogrzewanie.

  Gdzie mieszkańcy Wilna mogą dowiedzieć się o wysokości rekompensaty?

  Mieszkańcy Wilna mogą sprawdzić wysokość rekompensaty korzystając z kalkulatora www.spis.lt.

  Jak mieszkaniec może ubiegać się o rekompensatę?

  Mieszkańcy mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną na stronie www.spis.lt , tel. 8 700 35545, e- mailem sis@vilnius.lt lub odwiedzając Centrum Obsługi Klienta przy Konstitucijos pr. 3 (tylko z paszportem możliwości).

  Czy rekompensata za ogrzewanie zależy od sposobu ogrzewania?

  Z rekompensaty za ogrzewanie można skorzystać niezależnie od rodzaju wykorzystywanego ogrzewania, tj. korzystając zarówno z centralnego ogrzewania, jak i ogrzewając mieszkanie z użyciem różnych paliw (drewno opałowe, węgiel, gaz itp.), przysługuje także rekompensata za wodę pitną i ciepłą.

  Czy przy ubieganiu się o rekompensatę wycenia się mienie?

  Posiadane mienie (ze względu na sytuację wyjątkową) nie jest wyceniane przy przyznawaniu rekompensaty.

  Czy wniosek o rekompensatę musi składać jedna czy wszystkie osoby mieszkające razem?

  Rekompensata za ogrzewanie jest przyznawana na podstawie całkowitych dochodów osób deklarujących miejsce zamieszkania w lokum, więc aby ją otrzymać, wszystkie osoby samotne lub rodziny, które zadeklarowały miejsce zamieszkania lub wynajmują mieszkanie, muszą złożyć o to osobny wniosek.

  Czy wielodzietna bezrobotna mama ma prawo do rekompensaty?

  Prawo do rekompensaty przysługuje, jeżeli w przypadku dzieci ustalono ojcostwo i matka zawarła zatwierdzoną przez sąd umowę dotyczącą alimentów; matka zarejestrowała się w Urzędzie Pracy; jeśli rodzina wynajmuje lokum – została zawarta prawna umowa najmu; a w przypadku innych osób zadeklarowanych w mieszkaniu składają one wnioski i in. Jeżeli rodzina podlega opiece kuratorskiej lub jeden z członków rodziny zostanie uznany za niepełnosprawnego i jedynie nie została rozstrzygnięta kwestia alimentów dla dzieci, wniosek może zostać rozpatrzony w trybie wyjątkowym.

  Co ile czasu należy składać wnioski o rekompensatę?

  Rekompensaty przyznawane są na okres trzech miesięcy od miesiąca, w którym złożono wniosek. W zależności od okoliczności danej osoby (zmieniony skład rodziny, stan cywilny, dochody itp.) rekompensata może być przyznana na krótszy okres (jeden/dwa miesiące) lub dłuższy (pół roku). Za każdym razem, gdy osoba ubiega się o odszkodowanie, składany jest wniosek, a informacja o okresie odszkodowania jest otrzymywana przez osobę w zawiadomieniu informacyjnym o ustalonym prawie do odszkodowania.

  Dlaczego muszę zapłacić cały rachunek, a potem czekać kilka miesięcy na zwrot pieniędzy?

  Decyzję o prawie do rekompensaty podejmuje się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Po podjęciu decyzji dane są przekazywane organom odszkodowawczym (dostawcom ciepła). W niektórych przypadkach osoby fizyczne otrzymują rachunek na całą kwotę, ale na następnym rachunku za należny okres już zostanie zastosowana rekompensata.

  Na przykład, jeśli złożyłeś wniosek o odszkodowanie 28 grudnia za okres od 1 października, a wniosek i decyzja o wypłacie rekompensaty zostały przyjęte 3 stycznia, dane przekazano do wileńskich sieci ciepłowniczych 7 stycznia. Mieszkaniec otrzyma informację o skorygowanej rekompensacie w lutym. Tak więc rekompensata za okres od 1 października zostanie zastosowana dopiero w lutym – po 4 miesiącach.

  Wraz ze wzrostem napływu wniosków odszkodowawczych istnieje ryzyko, że wydłuży się czas ich rozpatrywania i oczekiwania na pieniądze.

  Oprócz trudności z opłaceniem rachunków za ogrzewanie mam też trudności z opłaceniem kosztów renowacji. Czy przysługuje mi pomoc?

  Właściciele mieszkań, którzy otrzymują rekompensatę za ogrzewanie, mogą również ubiegać się o ustalenie prawa do spłaty kredytu i odsetek w przypadku modernizacji budynku mieszkalnego. 

  Rekompensata za ogrzewanie nie przysługuje. Czy są jakieś inne ulgi, z których mogę skorzystać w tym sezonie grzewczym?

  Jeśli rekompensata za ogrzewanie nie przysługuje lub jest niewystarczająca, obciążenie finansowe można zmniejszyć, korzystając z opcji odroczenia płatności za ogrzewanie w Wilnie.

  Jeśli się korzysta z tej możliwości, wysokość rachunku za ogrzewanie w tym sezonie nie przekroczy 35% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

  Na przykład, jeśli w grudniu zeszłego roku zapłaciłeś 60 EUR za ogrzewanie i ciepłą wodę, a w tym roku rachunek wynosi 120 EUR, to musisz zapłacić 81 EUR w terminie podanym na rachunku. Pozostała część płatności, w tym przypadku 39 EUR, zostaje odroczona do końca sezonu grzewczego, na wybrany przez Ciebie okres (od 1 do 18 miesięcy).

  Model odroczenia płatności nie jest stosowany automatycznie, dlatego przed końcem sezonu grzewczego należy zgłosić się do Centrum Obsługi Klienta Wileńskich Sieci Ciepłowniczych, Spaudos g. 6-1, Wilno, lub zadzwonić pod nr tel. 19118.


  Materiał przygotowany na podstawie zamówienia Samorządu miasta Wilna. Treść opłacona.
  Zam. 2440

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...