Więcej

  FPP „Korona” ma nowe władze

  Czytaj również...

  W poniedziałek, 20 czerwca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się walne zebranie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, podczas którego wybrane zostały nowe władze. Nowym prezesem został Leonard Jakubėnas, prawnik prowadzący firmę Teisės garantas.

  Walne zebranie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.
  Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” powstało w grudniu 2011 r. z inicjatywy przedsiębiorców polskiego pochodzenia na Litwie
  | Fot. Ilona Lewandowska

  Nowy prezes działa w Koronie od czterech lat i po raz pierwszy, od razu w roli prezesa, znalazł się w zarządzie forum. Od 2009 r. prowadzi on firmę prawniczą Teisės garantas, która, jak podkreśla, opiera się na solidnych podstawach: wiedzy, trzynastoletnim doświadczeniu oraz odważnym i innowacyjnym podejściu do świadczonych usług. Jego firma ściśle współpracuje ze swoimi partnerami na Litwie, podobnie jak w innych krajach (Polsce, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych), świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz osób prawnych i fizycznych i zapewnia im szeroki zakres wsparcia.

  — Dziękuję za pracę poprzedniego zarządu i Andrzeja Łukszy, który jako prezes przez dwie kadencje zrobił dla Korony bardzo dużo i wiem, że teraz również możemy liczyć na jego wsparcie. Będziemy kontynuować dotychczasowe kierunki działań forum, myślę też, że każdy z nas wniesie coś nowego. Jeśli chodzi o moje osobiste priorytety, to bardzo chciałbym, by Korona otworzyła się bardziej na kontrakty zagraniczne. Na świecie jest bardzo wielu polskich przedsiębiorców, tworzą oni stowarzyszenia w różnych krajach i jestem przekonany, że razem możemy zdziałać znacznie więcej — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Jakubėnas.

  Czytaj więcej: Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”: „Powracamy do pełnej aktywności”

  Podczas zebrania wybrano również nowy czteroosobowy zarząd. Podobnie, jak w ubiegłej kadencji, znalazła się w nim Elżbieta Tołokonikowa, właścicielka firmy METAL4DESIGN. Do zarządu dołączyli również Bernard Niewiadomski, dyrektor UAB „INVIKTUS”, który w przeszłości pełnił już rolę prezesa Korony, oraz Alicja Monkiewicz reprezentująca firmę przewozową „Wisła” (UAB Visla), która wraz z mężem działa w forum od jego początków. Najmłodszym, zarówno pod względem wieku, jak również stażu w stowarzyszeniu członkiem zarządu został natomiast Paweł Gilauskas, prowadzący wraz z bratem firmę meblarską MB GILBRA, który w polskim środowisku na Wileńszczyźnie znany jest głównie ze swojej działalności harcerskiej.

  Uczestnicy zebrania wybrali również rewidenta forum. Funkcję tę objęła Regina Laurinavičienė z firmy Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centras.

  Zgodnie ze statutem FPP „Korona” wybrany podczas poniedziałkowego zebrania zarząd będzie działał przez dwa lata.

  Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” powstało w grudniu 2011 r. z inicjatywy przedsiębiorców polskiego pochodzenia na Litwie. Główną ideą powstania Korony była integracja lokalnego środowiska przedsiębiorców o polskim pochodzeniu. Forum „Korona” zrzesza firmy działające w różnych sektorach: w handlu, produkcji i sferze usług. Jako główne cele działalności wyznaczono: rozwój ekonomicznego potencjału regionów, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Litwą, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania w biznesie. Cele działalności Forum „Korona” na bieżąco są realizowane poprzez regularne spotkania członków. Forum prowadzi również działalność społeczną, wpiera oświatę, jest także narzędziem służącym zaszczepianiu ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży.

  Czytaj więcej: Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” rozpoczyna swoją działalność


  Więcej od autora

  „Wyższe wykształcenie jest wartością samą w sobie”. Absolwenci wileńskiej filii UwB otrzymali dyplomy

  „W tym roku świętujemy 15-lecie Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Tej rocznicy będzie poświęcona specjalna wrześniowa konferencja, którą przygotowujemy. Chciałem zaznaczyć, że się ciągle rozwijamy” — powiedział podczas uroczystości dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, dr hab....

  100 lat „Słowa”: To fenomen, który zdecydowanie przerósł ramy Wilna

  Gazeta powstała jako lokalny opiniotwórczy dziennik wydawany w Wilnie, postrzegany jako organ prasowy monarchistów, konserwatystów i litewskiego ziemiaństwa skupionych w Stronnictwie Prawicy Narodowej, a następnie po 1926 r. w Organizacji Zachowawczej Pracy Państwowej. Konserwatywnie i zachowawczo Początek dało jej środowisko tzw....

  Kraszewski — najbardziej litewski z polskich romantyków

  — Nie ma wątpliwości, że jest to twórca niezwykle ważny z perspektywy litewskiej literatury i kultury. Zauważyli to już przywódcy XIX-wiecznego litewskiego ruchu narodowego, określając go jako twórcę litewskiego eposu narodowego — mówi dr Irena Fedorowicz z Uniwersytetu Wileńskiego. Urodził...

  Szydłowo zaprasza Polaków

  W dniach 7–15 września do miejsca objawień maryjnych będą podążać pielgrzymi ze wszystkich stron Litwy, a także wielu zagranicznych turystów. W tym roku swoje miejsce podczas tych uroczystości będą mieć także Polacy, bo 9 września zostanie tam odprawiona Msza...