Więcej

  FPP „Korona” ma nowe władze

  Czytaj również...

  W poniedziałek, 20 czerwca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się walne zebranie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, podczas którego wybrane zostały nowe władze. Nowym prezesem został Leonard Jakubėnas, prawnik prowadzący firmę Teisės garantas.

  Walne zebranie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.
  Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” powstało w grudniu 2011 r. z inicjatywy przedsiębiorców polskiego pochodzenia na Litwie
  | Fot. Ilona Lewandowska

  Nowy prezes działa w Koronie od czterech lat i po raz pierwszy, od razu w roli prezesa, znalazł się w zarządzie forum. Od 2009 r. prowadzi on firmę prawniczą Teisės garantas, która, jak podkreśla, opiera się na solidnych podstawach: wiedzy, trzynastoletnim doświadczeniu oraz odważnym i innowacyjnym podejściu do świadczonych usług. Jego firma ściśle współpracuje ze swoimi partnerami na Litwie, podobnie jak w innych krajach (Polsce, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych), świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz osób prawnych i fizycznych i zapewnia im szeroki zakres wsparcia.

  — Dziękuję za pracę poprzedniego zarządu i Andrzeja Łukszy, który jako prezes przez dwie kadencje zrobił dla Korony bardzo dużo i wiem, że teraz również możemy liczyć na jego wsparcie. Będziemy kontynuować dotychczasowe kierunki działań forum, myślę też, że każdy z nas wniesie coś nowego. Jeśli chodzi o moje osobiste priorytety, to bardzo chciałbym, by Korona otworzyła się bardziej na kontrakty zagraniczne. Na świecie jest bardzo wielu polskich przedsiębiorców, tworzą oni stowarzyszenia w różnych krajach i jestem przekonany, że razem możemy zdziałać znacznie więcej — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Jakubėnas.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”: „Powracamy do pełnej aktywności”

  Podczas zebrania wybrano również nowy czteroosobowy zarząd. Podobnie, jak w ubiegłej kadencji, znalazła się w nim Elżbieta Tołokonikowa, właścicielka firmy METAL4DESIGN. Do zarządu dołączyli również Bernard Niewiadomski, dyrektor UAB „INVIKTUS”, który w przeszłości pełnił już rolę prezesa Korony, oraz Alicja Monkiewicz reprezentująca firmę przewozową „Wisła” (UAB Visla), która wraz z mężem działa w forum od jego początków. Najmłodszym, zarówno pod względem wieku, jak również stażu w stowarzyszeniu członkiem zarządu został natomiast Paweł Gilauskas, prowadzący wraz z bratem firmę meblarską MB GILBRA, który w polskim środowisku na Wileńszczyźnie znany jest głównie ze swojej działalności harcerskiej.

  Uczestnicy zebrania wybrali również rewidenta forum. Funkcję tę objęła Regina Laurinavičienė z firmy Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centras.

  Zgodnie ze statutem FPP „Korona” wybrany podczas poniedziałkowego zebrania zarząd będzie działał przez dwa lata.

  Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” powstało w grudniu 2011 r. z inicjatywy przedsiębiorców polskiego pochodzenia na Litwie. Główną ideą powstania Korony była integracja lokalnego środowiska przedsiębiorców o polskim pochodzeniu. Forum „Korona” zrzesza firmy działające w różnych sektorach: w handlu, produkcji i sferze usług. Jako główne cele działalności wyznaczono: rozwój ekonomicznego potencjału regionów, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Litwą, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania w biznesie. Cele działalności Forum „Korona” na bieżąco są realizowane poprzez regularne spotkania członków. Forum prowadzi również działalność społeczną, wpiera oświatę, jest także narzędziem służącym zaszczepianiu ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży.

  Czytaj więcej: Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” rozpoczyna swoją działalność


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  „Paczka na Kresy”: Chodzi o spotkanie z rodakami

  — Oczywiście, że potrzebujących pomocy charytatywnej mamy również w Polsce, ale nam chodzi o to, by budować więzi pomiędzy Polakami po różnych stronach granicy. Paczka jest sposobem na to, by powiedzieć Polakom na Litwie, Łotwie czy Ukrainie, że jesteśmy...

  Trwała pamięć o współdziałaniu Polaków i Litwinów w pomocy Żydom

  Litewski dzień pamięci wyznaczono na 15 marca, bo właśnie w tym dniu, w 1966 r., Ona Šimaitė jako pierwsza Litwinka otrzymała tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.Była bibliotekarką. W 1940 r. zamieszkała w Wilnie. Zajmowała się m.in. katalogowaniem książek, była...

  Pamięć o Holokauście: chodzi o to, by poruszyć sumienia

  — Nie można nie przypominać tych historii, zwłaszcza teraz, gdy w Ukrainie mordowani są niewinni ludzie — mówi Hanna Strużanowska-Balsienė, która podczas spotkania dzieliła się świadectwem historii własnej rodziny. Pamięci tych, którzy wybrali dobro — Spotkaliśmy się dziś, by uczcić pamięć...

  Prawda o śmierci ks. Blachnickiego odkryta po latach

  Nie ma wątpliwości — morderstwo Wyniki śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej zostały upublicznione 14 marca 2023 r. „Nie ulega żadnym wątpliwościom dziś, w wyniku prowadzonego bardzo skrupulatnie śledztwa, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany, został otruty” — oświadczył podczas konferencji prasowej Zbigniew...