Więcej

  Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”: „Powracamy do pełnej aktywności”

  Czytaj również...

  W poniedziałek 6 grudnia odbyło się spotkanie robocze Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. W spotkaniu udział wzięła radca Ambasady RP w Wilnie, a gościem specjalnym był wykładowca Akademii Wojskowej, Artur Płokszto. Jak zaznaczył prezes Andrzej Łuksza, spotkanie jest początkiem powrotu do pełnej aktywności spowolnionej przez pandemię.

  | Fot. organizatorzy

  — Powracamy do pełnej aktywności po przerwie wymuszonej pandemią — zapowiedział prezes „Korony” Andrzej Łuksza na początku spotkania.

  Rozliczenie roku

  W ramach spotkania Andrzej Łuksza przedstawił projekty, które zrealizowała „Korona” w ubiegłym roku. Zauważył, że pandemia to niełatwy czas zarówno dla poszczególnych członków, jak też całego forum, gdyż bardzo ograniczyła możliwości realizacji spotkań czy szkoleń, wymusiła także o wiele większe zaangażowanie każdego właściciela firmy w kierowanie własnym biznesem.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W pierwszym po dłuższej przerwie w spotkaniu wzięli udział nie tylko członkowie forum, ale także liczni goście, w tym Urszula Grebieniow, radca Ambasady RP. Gościem specjalnym był Artur Płokszto, wykładowca Akademii Wojskowej i ekspert wojskowości, który przedstawił główne wyzwania, z jakimi Litwa i Europa muszą się zmagać obecnie, jak również te, które mogą pojawić się w najbliższych latach. Wiele miejsca poświęcone zostało relacjom z Chinami, których znaczne pogorszenie w ostatnim czasie, szczególnie dotkliwie odczuwają przedsiębiorcy na Litwie, oraz sytuacji na Białorusi i w Rosji.

  Czytaj więcej: Artur Płokszto: Wstaliśmy z kolan. Słowo o Chinach

  Otwartość na działanie

   – Nasze zaproszenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdza, że tego rodzaju wydarzenia są nam potrzebne. Przygotowujemy bardzo bogaty plan działań na kolejny rok, otwieramy się też na nowych członków, myślę, że to dobry czas aby wstąpić do „Korony”, jeśli ktoś chciałby się zaangażować w nasze działania – powiedział Łuksza.

  Warto zauważyć, że w ostatnim czasie do „Korony” doszły dwie firmy. Pierwsza to AM Konsultavimas – działająca w zakresie szkoleń i pośrednictwa pracy, którą reprezentuje właściciel Waldemar Horościn. Drugą firmą jest Gilbra – zajmująca się produkcją mebli, reprezentowana przez Pawła Giliauskasa.

  Misja „Korony”

  Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, to organizacja skupiająca polskich przedsiębiorców na Litwie. Jej celem jest wspierania interesów gospodarczych wszystkich członków stowarzyszenia , rozwój polsko-litewskiej współpracy ekonomicznej, wspieranie procesu tworzenia nowych miejsc pracy i popularyzacja ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży.

  Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” powstało w grudniu 2011 r. Forum zrzesza firmy działające w różnych sektorach: w handlu, produkcji i sferze usług. Jako główne cele działalności wyznaczono: rozwój ekonomicznego potencjału regionów, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Litwą, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania w biznesie.

  Na spotkaniu obecny był również ekspert ds. wojskowości Artur Płokszto
  | Fot. organizatorzy

  Na podst.: organizatorzy

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pod patronatem Šimonytė i Morawieckiego. „Chwała Rzeczypospolitej — Wojewódzki Mundur Szlachecki” z koncertem

  Fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim, wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką...

  Konkurs „Kocham Polskę — BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

  Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia dumy z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej....

  Uniwersytet Wileński podpisał umowę o współpracy ze Szczecinem

  Konsultacje dotyczące relacji i współpracy prowadzili: ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego — prorektor ds. organizacyjnych prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, a ze strony Uniwersytetu Wileńskiego — prodziekan ds. Studiów Wydziału Prawa prof....

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...