Więcej

  Nowy etap polsko-litewskiej współpracy

  Mieszkańcy Wileńszczyzny dobrze znają już ekipę Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, która od kilku lat przyjeżdża latem, by odkrywać kolejne zapomniane groby polskich żołnierzy.

  Czytaj również...

  Teraz ich praca może być znacznie łatwiejsza, dzięki porozumieniu, jakie IPN podpisało z Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (lit. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras – LGGRTC).

  „By nie zapomnieć o żadnej ofierze”

  W Warszawie w poniedziałek, 11 lipca, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz dyrektor generalny Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy dr Arūnas Bubnys podpisali porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwań miejsc spoczynku ofiar totalitaryzmów.

  Porozumienie otwiera nowe możliwości ścisłej współpracy w takich obszarach działalności obu instytucji, jak: poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar totalitaryzmów (w tym wspólne prace archeologiczne i ekshumacyjne), poszukiwania krewnych mieszkających na terytorium państw obu stron, identyfikacji genetycznej ofiar, kwerend archiwalnych i badań historycznych w zakresie poszukiwań i identyfikacji i wymiany doświadczeń w zakresie metodologii prowadzenia poszukiwań archiwalnych i badań historycznych, poszukiwań miejsc pochówku ofiar, prac ekshumacyjnych i identyfikacyjnych.

  Jak zauważył podczas konferencji prasowej prezes IPN dr Karol Nawrocki, współpraca obu instytucji ma służyć temu, by nie zapomnieć o żadnej ofierze sytemu komunistycznego.

  „Ten czerwony, sowiecki system komunistyczny, przychodzący z Rosji, nie rozpoznawał narodowości, ani w swoich teoriach, ani w swoim czynie terroru i zbrodni ludobójstwa. Mordował jednocześnie Rosjan, obywateli własnego państwa, mordował Polaków, Litwinów. Głodził Kazachów, Ukraińców, mordował też Japończyków i przedstawicieli innych narodów. A co nasze spotkanie czyni aktualnym i jest to przerażające, to fakt, że mapa sowieckiego terroru sprzed 80 lat dzisiaj stanowi mapę zagrożenia dla współczesnej Europy i współczesnego świata” — mówił Nawrocki.

  Współpraca między IPN a LGGRTC ma już długie tradycje, o czym przypomniał dyrektor litewskiej instytucji. „Współpraca między naszymi instytucjami rozwijała się przez lata w różnych kierunkach i formach. Wspólnie organizowano konferencje i wystawy. Chciałbym tu wspomnieć np. o wystawie »Polacy internowani na Litwie 1939–1940«. Rozpoczęliśmy publikację zbioru dokumentów »Polska i Litwa w XX wieku«” — mówił w Warszawie dr Arūnas Bubnys. „Dziś rozpoczynamy nowy etap współpracy, który będzie się koncentrował na poszukiwaniu ofiar systemów totalitarnych, nazistowskich i komunistycznych, ekshumacji tych osób i upamiętnieniu ich pamięci” — podkreślił dyrektor generalny.

  Czytaj więcej: Nauczyciele polonijni na Wileńszczyźnie. Inicjatywa IPN przekroczyła granice Polski

  Porozumienie może także pomóc w identyfikacji ofiar NKWD pochowanych w latach 1945–1946 na terenie dawnego majątku Tuskulanum w Wilnie
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Bardziej efektywne poszukiwania

  Ambasadę Litwy w Polsce reprezentowała Neringa Majauskaitė, zastępca szefa misji w Ambasadzie Republiki Litewskiej. „Ta współpraca będzie pomocna nie tylko w zachowaniu pamięci historycznej naszego regionu, ale dla całego świata. W XX w. nasze narody przeżyły bardzo ciężkie czasy, dwie wojny, utratę suwerenności i pół wieku okupacji sowieckiej. Dopiero teraz możemy w otwarty sposób badać tamte czasy, kiedy mamy pełny dostęp do archiwów. Dzięki temu możemy bardziej efektywnie poszukiwać informacji o ofiarach totalitaryzmów, odnajdywać ich doczesne szczątki i godnie ich upamiętnić. Jednocześnie widzimy, że nieprzyswojona historia okupacji sowieckiej dzisiaj buduje atmosferę bezkarności Rosji. Rosja nie tylko nie szanuje praw swoich obywateli, ale jest niebezpieczna dla sąsiadujących z nią innych krajów i całego świata” — powiedziała podczas konferencji.

  Jak informuje IPN, idea współpracy z LGGRTC w zakresie poszukiwań archiwalnych i badań historycznych, niezbędnych do zlokalizowania nieznanych miejsc pochówku osób, które zginęły w walkach z reżimem okupacyjnym i totalitarnym oraz koordynacji ekshumacji i identyfikacji ich szczątków, powstała jesienią 2017 r. Inicjatywę oparto o zgromadzone przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN materiały archiwalne, relacyjne oraz posiadane w Bazie Materiału Genetycznego IPN dane krewnych ofiar totalitaryzmu sowieckiego (żołnierzy Armii Krajowej i działaczy podziemia) zamordowanych przez NKWD w latach 1945–1946 na terenie dawnego majątku Tuskulanum w Wilnie.

  — To porozumienie znacznie ułatwi prowadzone przez nas poszukiwania — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” dr Dominika Siemińska, naczelnik Wydziału Kresowego Biura Identyfikacji i Poszukiwań IPN. — LGGRTC ma ogromne doświadczenie zwłaszcza w poszukiwaniach archiwalnych na Litwie, to na tym obszarze szczególnie liczymy na pomoc ze strony tej instytucji. My oczywiście również mamy ogromny dorobek, którym możemy się dzielić — dodaje rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”.

  Czytaj więcej: Operacja polska NKWD, największa zbrodnia Stalina na Polakach

  Ciągle powstają nowe plany

  Podpisanie porozumienia było niezwykle ważnym, ale niejedynym celem wizyty przedstawicieli LGGRTC w Polsce. Podczas pobytu w Warszawie Arūnas Bubnys spotkał się także z Marzeną Kruk, naczelnik Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i pracownikami tego oddziału, by omówić plany kolejnej polsko-litewskiej publikacji.

  Przedstawiciele LGGRTC razem z ambasadorem Litwy w Polsce Eduardasem Borisovasem wzięli udział także w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji Ośrodka KARTA, która gromadzi największe w Polsce archiwum społeczne XX wieku. Archiwalia pozyskiwane są głównie od osób prywatnych, a są to przede wszystkim fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. LGGRTC ma plany nawiązania współpracy również z tą organizacją.

  Przedstawiciele LGGRTC razem z ambasadorem Litwy w Polsce Eduardasem Borisovasem wzięli udział także w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji Ośrodka KARTA
  | Fot. LGGRTC

  Więcej od autora

  „Wyższe wykształcenie jest wartością samą w sobie”. Absolwenci wileńskiej filii UwB otrzymali dyplomy

  „W tym roku świętujemy 15-lecie Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Tej rocznicy będzie poświęcona specjalna wrześniowa konferencja, którą przygotowujemy. Chciałem zaznaczyć, że się ciągle rozwijamy” — powiedział podczas uroczystości dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, dr hab....

  100 lat „Słowa”: To fenomen, który zdecydowanie przerósł ramy Wilna

  Gazeta powstała jako lokalny opiniotwórczy dziennik wydawany w Wilnie, postrzegany jako organ prasowy monarchistów, konserwatystów i litewskiego ziemiaństwa skupionych w Stronnictwie Prawicy Narodowej, a następnie po 1926 r. w Organizacji Zachowawczej Pracy Państwowej. Konserwatywnie i zachowawczo Początek dało jej środowisko tzw....

  Kraszewski — najbardziej litewski z polskich romantyków

  — Nie ma wątpliwości, że jest to twórca niezwykle ważny z perspektywy litewskiej literatury i kultury. Zauważyli to już przywódcy XIX-wiecznego litewskiego ruchu narodowego, określając go jako twórcę litewskiego eposu narodowego — mówi dr Irena Fedorowicz z Uniwersytetu Wileńskiego. Urodził...

  Szydłowo zaprasza Polaków

  W dniach 7–15 września do miejsca objawień maryjnych będą podążać pielgrzymi ze wszystkich stron Litwy, a także wielu zagranicznych turystów. W tym roku swoje miejsce podczas tych uroczystości będą mieć także Polacy, bo 9 września zostanie tam odprawiona Msza...