Więcej

  Za niezwróconą ziemię w miastach można będzie otrzymać działkę leśną

  1 sierpnia weszła w życie nowela do Ustawy o restytucji mienia, przedłużająca możliwość otrzymania rekompensaty w postaci działki leśnej za niezwróconą ziemię w miastach.

  Czytaj również...

  Nowela, która zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia daje możliwość pretendentom, ubiegającym się o zwrot ziemi na terenach miejskich lub na terenach włączonych do obszarów miejskich po 1 czerwca 1995 roku, zmienić zdanie co do formy rekompensaty za niezwróconą ziemię.

  Do 1 lutego 2023 roku ci, którzy ubiegają się o zwrot ziemi w miastach, mogą prosić o rekompensatę za całą niezwróconą ziemię lub jej część w postaci działki leśnej na terenie wiejskim o takiej samej wartości. Dotyczy to zarówno tych pretendentów, co do których decyzja o restytucji ich mienia już została przyjęta, jak i tych, którzy takiej decyzji jeszcze nie mają, lecz do dnia złożenia podania o zmianę formy rekompensaty ta decyzja nie została wykonana lub została wykonana tylko częściowo.

  Instytucja podejmująca decyzję w sprawie zwrotu ziemi lub stosownej rekompensaty, czyli Narodowa Służba Rolna (Nacionalinė žemės tarnyba), powinna w ciągu dwóch miesięcy od dnia uchwalenia noweli, czyli 28 czerwca 2022, pisemnie zawiadomić obywateli, ubiegających się o zwrot ziemi na terenach miejskich o możliwości otrzymania za niezwróconą ziemię rekompensaty w formie działki leśnej o takiej samej wartości na terenie wiejskim.

  Czytaj więcej: Proces zwrotu ziemi niezakończony

  Jak podkreślają inicjatorzy noweli Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, posłowie na Sejm Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — Związku Chrześcijańskich Rodzin, jest to nadal jedna z możliwości, ale nie jedyna możliwość rekompensaty za niezwróconą ziemię w miastach, gdyż nadal pretendenci mają możliwość ubiegania się o działkę pod zabudowę indywidualną lub przemysłową, czy też rekompensatę finansową.

  — Nieporozumieniem jest fakt zawiadamiania pretendentów o przyznaniu im rekompensaty finansowej wbrew ich woli — zaznacza Rita Tamašunienė — szczególnie w przypadku, gdy jej wysokość jest wręcz kuriozalnie niska. Apelujemy do wszystkich pretendentów i spadkobierców, którzy jeszcze nie odzyskali swojego mienia, by nie zgadzali się na proponowane im śmiesznie niskie rekompensaty finansowe, gdyż takie działanie państwowych instytucji jest bezprawne — podkreśla posłanka.

  Czytaj więcej: Rita Tamašunienė: W moim domu rodzinnym zawsze przestrzegaliśmy obyczajów i tradycji

  Afisze

  Więcej od autora

  Seniorzy szlakiem Marii Konopnickiej

  Realizując projekt „Seniorzy szlakiem Marii Konopnickiej”, 35 członków Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach w dniach 20-21 września wybrali się na dwudniową wycieczkę do Suwałk, gdzie urodziła się i mieszkała przez siedem lat wybitna poetka, nowelistka, autorka utworów pisanych...

  Wileńscy uczniowie w Beskidach. Dwa tygodnie zwiedzania Macierzy i poznawania tradycji regionów

  Szeroka geografia polskości Celem projektu było zapoznanie dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących poza granicami Polski z kulturą i tradycjami regionu Podbeskidzia, Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz przyległych regionów (Małopolska, Zaolzie) oraz wydarzeniami istotnymi dla kultury polskiej oraz polskiego sportu. Dzieci zwiedziły...

  Startuje konkurs „Polak Roku 2022”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2022. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2022” ma na celu uhonorowanie osób, które...

  Najważniejsze jest, aby to zrozumieć: nigdy nie jesteś sam ze swoimi problemami

  Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych...