Więcej

  Polscy uczniowie na Litwie z nowym programem nauczania języka polskiego

  W siedzibie Narodowej Agencji Oświaty w Wilnie zaprezentowano nową podstawę programową z języka polskiego i literatury, która w klasach III gimnazjalnych zostanie wprowadzona już od września 2022 r.

  Czytaj również...

  — Poloniści będą realizować odnowione programy jako pierwsi. To wyjście w kierunku naszych potrzeb, bo realizowanie odnowionego programu ukierunkowane jest na możliwość zdawanie języka polskiego na maturze, jak to nazywamy obecnie na poziomie państwowym — mówi Danuta Szejnicka, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.

  W prezentacji wzięli udział przedstawiciele Narodowej Agencji Oświaty, Ministerstwa Kultury Nauki i Sportu LR oraz nauczyciele, którzy już od września będą według nowej podstawy programowej pracować.

  Czytaj więcej: Danuta Szejnicka: „Odnowiona podstawa programowa stawia na kompetencje”

  Kluczowe są kompetencje

  Nad odnowioną podstawą programową pracował niemały zespół osób, bardzo wielu było również zainteresowanych jej prezentacją. Jak podkreśliła Danuta Szejnicka w czasie prezentacji, poloniści ściśle współpracowali ze środowiskiem naukowym, a efekt ich prac został zrealizowany tak, by nauczyciel w jednym dokumencie otrzymał syntetyczną, wyczerpującą informację.

  Do najczęściej powtarzanych słów podczas prezentacji należało zapewne słowo „kompetencje”, czyli jak zauważyła dr Irena Masojć z Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, zespół wiedzy, umiejętności i pewne postawy wypracowane przez ucznia.

  — O kompetencjach mówimy od dawna, teraz jednak zostały one włączone do podstawy programowej i są zawarte w celach nauczania — zauważyła dr Irena Masojć, 7 najważniejszych kompetencji przedstawionych zostało w postaci puzzli. Jak zauważyła prelegentka, w ten sposób opisany został pewien idealny model osobowości ucznia, który pozwala mu w pełni funkcjonować w społeczeństwie i odnieść sukces życiowy.

  Do najważniejszych kompetencji w nauczeniu języka polskiego należą te z zakresu komunikacji i kultury. — My poloniści w zasadzie wprowadzamy podstawy tych kompetencji. W dziedzinie komunikacyjnej jest to umiejętność rozumienia komunikatów czy tekstów, tworzenia ich i przekazywania. Jeśli mówimy o kompetencjach w obszarze kulturowym, chodzi o wiedzę o kulturze, świadomość kulturową, ale też udział w życiu kulturalnym i społecznym — zauważyła Masojć.

  Czytaj więcej: Doc. dr Masojć: Język polski wyzwalał z gorsetu sowieckiej kultury

  Język polski nie tylko w szkole

  W odnowionej podstawie programowej wyróżnione zostały i szczegółowo opisane również osiągnięcia i umiejętności ucznia. Są to: mówienie, słuchanie i interakcja, czytanie i rozumienie tekstu, pisanie i tworzenie tekstu oraz kształcenie literacko-kulturowe. — Nowością w tej podstawie programowej jest to, że uczynień ma pracować również z tekstem słuchanym — zauważyła Anna Jasińska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

  — Wszystko zaczyna się od zwykłego dialogu między dwiema osobami w klasach początkowych, a poprzez to mamy stopniowo prowadzić ucznia do umiejętności brania udziału w debatach, samodzielnego zbierania informacji i argumentowania — wyjaśniała polonistka.

  Jasińska podkreśliła również znaczenie łączenia literatury z poprzednich epok z aktualnym życiem społecznym. Jak to robić? Można np. połączyć jarmark św. Bartłomieja, nawiązujący do średniowiecznych tradycji z omawianiem dziejów Tristana i Izoldy. Ważne jest, by nauczyciel był stale zorientowany w życiu kulturalnym i społecznym Polski i Litwy, stale motywował ucznia do rozwijania własnych umiejętności i poznawania otaczającego go świata kultury.

  Spotkanie spotkało się z niemałym zainteresowaniem
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Co z listą lektur i podręcznikiem?

  W czasie prezentacji nie było mowy o tym, co w tradycyjnym pojęciu programu nauczania wysuwane było na plan pierwszy, czyli liście lektur czy o podręczniku.

  — Skupiliśmy się na kompetencjach, osiągnięciach i ocenianiu i o tym zwłaszcza mówimy. We współczesnych wymaganiach dydaktycznych patrzymy na ucznia całościowo. Mamy go przygotować do samodzielnego życia w społeczeństwie i każdy z przedmiotów ma swoje zadania w tym procesie. W czasie naszej pracy odbywały się spotkania poświęcone wyłącznie odnowieniu listy lektur, przeprowadzaliśmy sondaż wśród nauczycieli na ten temat. To ankietowanie pokazało nam, że największa rozbieżność opinii nauczycieli jest w klasach początkowych i zdecydowaliśmy, że w tym okresie nauczyciel będzie miał większą swobodę w wyborze lektur, choć oczywiście wskazane zostały pewne kryteria, by zapewnić różnorodność i wszechstronność wiedzy — wyjaśnia Danuta Szejnicka.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Jak podkreśla polonistka, teksty literackie nie wyczerpują listy lektur wykorzystywanych na lekcjach języka polskiego. — Bardzo często w badaniach widzimy, że uczniowie często gorsze wyniki mają z czytania ze zrozumieniem tekstów nieliterackich. Ważne, by uczeń czytał nie tylko literaturę piękną, ale także teksty publicystyczne, prasowe czy po prostu różnego rodzaju instrukcje — zauważa Szejnicka.

  Nowa podstawa — dlaczego już teraz?

  Warto zauważyć, że odnowiona podstawa programowa z języka polskiego i literatury zacznie obowiązywać jako pierwsza, wyprzedzając o rok inne przedmioty. — Zaczniemy już od września od klasy III gimnazjum, jak zauważyła dziś Jolanta Navickaitė, dyrektorka departamentu nauczania ogólnokształcącego, spieszymy się po to, by przygotować uczniów do odnowionej matury z języka polskiego. Właśnie dlatego w trzeciej klasie gimnazjalnej pojawi się obowiązkowy sprawdzian pośredni, którego wynik zostanie zapisany na świadectwie dojrzałości, a w klasie czwartej uczeń szkoły polskiej będzie mógł zdawać egzamin z języka ojczystego, który będzie miał taki status, jak egzamin państwowy — zauważyła Szejnicka.

  W prezentacji wzięli udział przedstawiciele Narodowej Agencji Oświaty, Ministerstwa Kultury Nauki i Sportu LR
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Prof. Stanisław Swianiewicz – patriota, naukowiec, świadek historii – doczekał się pełnej biografii

  Ilona Lewandowska: W marcu odebrał Pan Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii dzieła krajowe za książkę „Intelektualny włóczęga. Biografia Stanisława Swianiewicza”. Jakie znaczenie ma dla Pana to wyróżnienie?  Wojciech Łysek: Ogromne. O Nagrodzie „Przeglądu Wschodniego” słyszałem zawsze jako o prestiżowej. Dlatego...

  Biskup niezłomny

  Ilona Lewandowska: Jako jednego z patronów roku 2024 ustanowiono także abp. Antoniego Baraniaka, któremu poświęcił Ksiądz swoją książkę „Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977). Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego”. Co zdecydowało o wyborze takiego tytułu książki i...

  Chciałbym iść drogą Sprawiedliwych

  Ilona Lewandowska: W tegorocznych obchodach Dnia Pamięci Ratujących Litewskich Żydów zauważalnym akcentem była seria zrealizowanych przez Pana filmów „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” (lit. Pasaulio teisuoliai). Pokazywano je w szkołach, muzeach, także podczas konferencji zorganizowanej przez Centrum Badania Ludobójstwa i...

  Kulinarna opera wielkanocna, czyli jak świętowano w dworach dawnej Litwy

  „O kulturze życia codziennego w minionych wiekach nie wiemy wiele, bo to, co codzienne, rzadko bywa przedmiotem barwnych opisów. Wydaje się, że Wielkanoc, święto obchodzone co roku bardzo uroczyście, powinna być dobrze odzwierciedlona we wspomnieniach czy innych źródłach. Tak...