Więcej

  Litewska umowa o pracę z nowymi wymogami. Prawa pracownicze będą lepiej chronione

  Na Litwie z dniem 1 sierpnia 2022 r. weszły zmiany do Kodeksu pracy. Teraz pracodawca musi pracownikowi na piśmie wyjaśnić czas trwania i warunki okresu próbnego, procedury rozwiązania umowy o pracę, co składa się na wynagrodzenie, nadgodziny. Konieczne jest wskazanie prawa do usług szkoleniowych, ochrony zapewnianej przez pracodawcę z ubezpieczeniem społecznym. Tłumacząc z urzędniczego na polski — pola do wypełnienia mają teraz dokładne opisy, jak i po co są wypełniane.

  Czytaj również...

  Dodatkowe informacje dla pracownika

  — Od 1 sierpnia przy zawieraniu umowy o pracę dodatkowe informacje muszą być podane, a obowiązek spoczywa na pracodawcy. Wyjątek stanowią jedynie umowy o pracę zawarte przed 31 lipca 2022 r. Wynika to z tego, że jeżeli umowa została zawarta przed dniem 31 lipca 2022 r., nie obowiązywał wymóg przekazania informacji w chwili zawarcia umowy, lecz dodatkowe informacje mogą być dostarczone na wniosek pracownika — napisano w nadesłanym oświadczeniu „Kurierowi Wileńskiemu” z Państwowej Inspekcji Pracy.

  Więcej informacji o pracodawcy

  Ustalono, że w umowie o pracę konieczne jest podanie informacji o pracodawcy (pełna nazwa pracodawcy, kod, adres siedziby), miejscu wykonywania funkcji pracy, rodzaju umowy o pracę, funkcji pracy, rozpoczęciu pracy, czasie trwania urlopu wypoczynkowego itp. (pełna lista jest wskazana w art. 44 Kodeksu pracy).

  Czytaj więcej: To ci dopiero szczodry pracodawca!

  Zmieniony wzór formy umowy o pracę

  Do Państwowej Inspekcji Pracy (VDI) często zwracają się pracownicy, którzy są zainteresowani indywidualnymi stosunkami prawnymi między pracodawcą a pracownikiem, w szczególności związanymi z zawarciem i wykonaniem umowy o pracę. Dlatego 29 lipca w rozporządzeniu ministra opieki społecznej i pracy został zmieniony wzór formy umowy o pracę.

  Zapewnienie praw pracowników

  „Zmiany te wdrażają dyrektywę (UE) 2019/1152. Celem tych informacji jest zapewnienie, aby pracownikom nie zabrakło pewności co do mających zastosowanie praw i ochrony socjalnej oraz pełne informowanie pracowników o ich podstawowych warunkach pracy. W związku z tym zmieniono również wzór formularza umowy o pracę zgodnie z tymi zmianami, który nie jest obowiązkowy, ale wymienia wszystkie niezbędne aspekty, więc może być wygodne skorzystanie z niego przy zawieraniu umowy” — poinformowano „Kurier Wileński”.

  Czytaj więcej: Pracownicy polubili pracę zdalną. Co na to litewskie prawo pracy?

  Każdy pracownik ma prawo otrzymać dodatkową informację

  Informacje te, które znajdują się w wykazie dopiero od 1 sierpnia 2022 r., może otrzymać każdy pracownik, który został zatrudniony przed dniem 31 lipca 2022 r. na wniosek pracownika. Jeżeli czas trwania urlopu wypoczynkowego, procedura ustalania i opłacania nadgodzin, procedura zmiany pracy (zmiana dzienna, nocna), czas trwania i warunki okresu próbnego, warunki wypowiedzenia, procedura rozwiązania umowy o pracę lub ochrona zapewniona przez pracodawcę w związku z ubezpieczeniem społecznym są określone przez normy prawa pracy; dokument zawiera odniesienia do zasad prawa pracy, które to określają.

  Stosowanie wzoru formularza umowy o pracę

  Ustawodawstwo nie przewiduje obowiązkowego stosowania wzoru formularza umowy o pracę, ale pracodawca musi dostarczyć pracownikowi informacje określone w art. 44 Kodeksu pracy przed rozpoczęciem pracy, omówić niezbędne warunki umowy o pracę w umowie o pracę, określić normę czasu pracy, dlatego przy zawieraniu umów o pracę zaleca się jednak stosowanie wzoru formularza umowy o pracę.

  Wzór umowy o pracę

  Ta — modelowa — forma umowy o pracę znajduje się na stronie internetowej VDI, w sekcjach „Dla pracodawców” i „Pracownicy”, klikając w ten link — https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b2df7605cdc11e79198ffdb108a3753/asr

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Bgirl Nicka „zaraziła” społeczność miłością do breakdance

  — Oczywiście osiągnięcia Bgirl Nicki sprawiły, że breakdance został zauważony na Litwie. Tak fenomenalne wyniki były dla wielu osób zaskakujące, ja także miałem wiele pytań o to, jak Dominika zdołała to zrobić — wydawało się, że w naszym kraju...

  Ludzie w kryzysie bezdomności

  Czy ktoś kiedyś zastanawiał się nad tym, dlaczego stracili wszystko? Co takiego wydarzyło się w ich życiu? Postanowiłam z takimi ludźmi porozmawiać. Rozmowa z nimi pokazała mi, że to są ludzie podobni do nas, i jak każdy z nas...

  Katastrofa na litewskim rynku pracy w oświacie i medycynie

  Resort ochron zdrowia z kolei zapewnia, że robi wszystko, aby placówki medyczne nie borykali się z brakiem specjalistów. „Ministerstwo Ochrony Zdrowia i inne instytucje podejmują kompleksowe działania w celu zapewnienia wystarczającej liczby pracowników służby zdrowia na Litwie. Na rok akademicki...

  Wynagrodzenie nie jest najważniejsze: co najbardziej motywuje pracowników?

  — Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na zmianę sposobu przyznawania dodatkowych zachęt do pracy. Dla pracowników dzisiaj ważne jest, aby pracodawca więcej uwagi poświęcał usługom związanym ze zdrowiem, takim jak ubezpieczenie zdrowotne i profilaktyka, a także możliwościom dbania o zdrowie...