Więcej

  Litewska umowa o pracę z nowymi wymogami. Prawa pracownicze będą lepiej chronione

  Na Litwie z dniem 1 sierpnia 2022 r. weszły zmiany do Kodeksu pracy. Teraz pracodawca musi pracownikowi na piśmie wyjaśnić czas trwania i warunki okresu próbnego, procedury rozwiązania umowy o pracę, co składa się na wynagrodzenie, nadgodziny. Konieczne jest wskazanie prawa do usług szkoleniowych, ochrony zapewnianej przez pracodawcę z ubezpieczeniem społecznym. Tłumacząc z urzędniczego na polski — pola do wypełnienia mają teraz dokładne opisy, jak i po co są wypełniane.

  Czytaj również...

  Dodatkowe informacje dla pracownika

  — Od 1 sierpnia przy zawieraniu umowy o pracę dodatkowe informacje muszą być podane, a obowiązek spoczywa na pracodawcy. Wyjątek stanowią jedynie umowy o pracę zawarte przed 31 lipca 2022 r. Wynika to z tego, że jeżeli umowa została zawarta przed dniem 31 lipca 2022 r., nie obowiązywał wymóg przekazania informacji w chwili zawarcia umowy, lecz dodatkowe informacje mogą być dostarczone na wniosek pracownika — napisano w nadesłanym oświadczeniu „Kurierowi Wileńskiemu” z Państwowej Inspekcji Pracy.

  Więcej informacji o pracodawcy

  Ustalono, że w umowie o pracę konieczne jest podanie informacji o pracodawcy (pełna nazwa pracodawcy, kod, adres siedziby), miejscu wykonywania funkcji pracy, rodzaju umowy o pracę, funkcji pracy, rozpoczęciu pracy, czasie trwania urlopu wypoczynkowego itp. (pełna lista jest wskazana w art. 44 Kodeksu pracy).

  Czytaj więcej: To ci dopiero szczodry pracodawca!

  Zmieniony wzór formy umowy o pracę

  Do Państwowej Inspekcji Pracy (VDI) często zwracają się pracownicy, którzy są zainteresowani indywidualnymi stosunkami prawnymi między pracodawcą a pracownikiem, w szczególności związanymi z zawarciem i wykonaniem umowy o pracę. Dlatego 29 lipca w rozporządzeniu ministra opieki społecznej i pracy został zmieniony wzór formy umowy o pracę.

  Zapewnienie praw pracowników

  „Zmiany te wdrażają dyrektywę (UE) 2019/1152. Celem tych informacji jest zapewnienie, aby pracownikom nie zabrakło pewności co do mających zastosowanie praw i ochrony socjalnej oraz pełne informowanie pracowników o ich podstawowych warunkach pracy. W związku z tym zmieniono również wzór formularza umowy o pracę zgodnie z tymi zmianami, który nie jest obowiązkowy, ale wymienia wszystkie niezbędne aspekty, więc może być wygodne skorzystanie z niego przy zawieraniu umowy” — poinformowano „Kurier Wileński”.

  Czytaj więcej: Pracownicy polubili pracę zdalną. Co na to litewskie prawo pracy?

  Każdy pracownik ma prawo otrzymać dodatkową informację

  Informacje te, które znajdują się w wykazie dopiero od 1 sierpnia 2022 r., może otrzymać każdy pracownik, który został zatrudniony przed dniem 31 lipca 2022 r. na wniosek pracownika. Jeżeli czas trwania urlopu wypoczynkowego, procedura ustalania i opłacania nadgodzin, procedura zmiany pracy (zmiana dzienna, nocna), czas trwania i warunki okresu próbnego, warunki wypowiedzenia, procedura rozwiązania umowy o pracę lub ochrona zapewniona przez pracodawcę w związku z ubezpieczeniem społecznym są określone przez normy prawa pracy; dokument zawiera odniesienia do zasad prawa pracy, które to określają.

  Stosowanie wzoru formularza umowy o pracę

  Ustawodawstwo nie przewiduje obowiązkowego stosowania wzoru formularza umowy o pracę, ale pracodawca musi dostarczyć pracownikowi informacje określone w art. 44 Kodeksu pracy przed rozpoczęciem pracy, omówić niezbędne warunki umowy o pracę w umowie o pracę, określić normę czasu pracy, dlatego przy zawieraniu umów o pracę zaleca się jednak stosowanie wzoru formularza umowy o pracę.

  Wzór umowy o pracę

  Ta — modelowa — forma umowy o pracę znajduje się na stronie internetowej VDI, w sekcjach „Dla pracodawców” i „Pracownicy”, klikając w ten link — https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b2df7605cdc11e79198ffdb108a3753/asr

  Afisze

  Więcej od autora

  Nadciąga fala zbiorowych zwolnień

  W tym roku Służba Zatrudnienia otrzymała 52 zawiadomienia o spodziewanych zbiorowych zwolnieniach pracowników (zbiorowe zwolnienie ma miejsce, gdy zwalnia się 10 proc. lub więcej pracowników firmy). To o 16 raportów więcej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie....

  Resort oświaty nie dotrzymuje słowa

  Uczniowie klas jedenastej i dwunastej zostali skreśleni z rejestru szkolnego. Minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek, który 16 września brał udział w III edycji polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych w Wilnie, po spotkaniu z litewską minister oświaty Jurgitą Šiugždinienė oznajmił,...

  TVP Wilno 3 lata razem

  Tematem przewodnim uroczystości były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza z racji na przypadającą w tym roku 200. rocznicę wydania w Wilnie pierwszego tomu jego poezji. Czytaj więcej: Koncert TVP „Ballady i romanse” w Wilnie Trzy lata minęły twórczo — Cieszymy się...

  „Świtezianka” kultywuje i podtrzymuje tradycje kultury polskiej na Litwie już prawie 45 lat

  Zespół powstał prawie 45 lat temu Śpiewać i tańczyć w gimnazjum im. Szymona Konarskiego zaczęto w roku 1976, ponieważ w tym roku zaczęła swoją działalność „Świtezianka”. Prawie 45 lat temu natchniona i oczarowana śpiewem i tańcem zespołu „Wilia” społeczność szkoły...