Więcej

  Litewska umowa o pracę z nowymi wymogami. Prawa pracownicze będą lepiej chronione

  Na Litwie z dniem 1 sierpnia 2022 r. weszły zmiany do Kodeksu pracy. Teraz pracodawca musi pracownikowi na piśmie wyjaśnić czas trwania i warunki okresu próbnego, procedury rozwiązania umowy o pracę, co składa się na wynagrodzenie, nadgodziny. Konieczne jest wskazanie prawa do usług szkoleniowych, ochrony zapewnianej przez pracodawcę z ubezpieczeniem społecznym. Tłumacząc z urzędniczego na polski — pola do wypełnienia mają teraz dokładne opisy, jak i po co są wypełniane.

  Czytaj również...

  Dodatkowe informacje dla pracownika

  — Od 1 sierpnia przy zawieraniu umowy o pracę dodatkowe informacje muszą być podane, a obowiązek spoczywa na pracodawcy. Wyjątek stanowią jedynie umowy o pracę zawarte przed 31 lipca 2022 r. Wynika to z tego, że jeżeli umowa została zawarta przed dniem 31 lipca 2022 r., nie obowiązywał wymóg przekazania informacji w chwili zawarcia umowy, lecz dodatkowe informacje mogą być dostarczone na wniosek pracownika — napisano w nadesłanym oświadczeniu „Kurierowi Wileńskiemu” z Państwowej Inspekcji Pracy.

  Więcej informacji o pracodawcy

  Ustalono, że w umowie o pracę konieczne jest podanie informacji o pracodawcy (pełna nazwa pracodawcy, kod, adres siedziby), miejscu wykonywania funkcji pracy, rodzaju umowy o pracę, funkcji pracy, rozpoczęciu pracy, czasie trwania urlopu wypoczynkowego itp. (pełna lista jest wskazana w art. 44 Kodeksu pracy).

  Czytaj więcej: To ci dopiero szczodry pracodawca!

  Zmieniony wzór formy umowy o pracę

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Do Państwowej Inspekcji Pracy (VDI) często zwracają się pracownicy, którzy są zainteresowani indywidualnymi stosunkami prawnymi między pracodawcą a pracownikiem, w szczególności związanymi z zawarciem i wykonaniem umowy o pracę. Dlatego 29 lipca w rozporządzeniu ministra opieki społecznej i pracy został zmieniony wzór formy umowy o pracę.

  Zapewnienie praw pracowników

  „Zmiany te wdrażają dyrektywę (UE) 2019/1152. Celem tych informacji jest zapewnienie, aby pracownikom nie zabrakło pewności co do mających zastosowanie praw i ochrony socjalnej oraz pełne informowanie pracowników o ich podstawowych warunkach pracy. W związku z tym zmieniono również wzór formularza umowy o pracę zgodnie z tymi zmianami, który nie jest obowiązkowy, ale wymienia wszystkie niezbędne aspekty, więc może być wygodne skorzystanie z niego przy zawieraniu umowy” — poinformowano „Kurier Wileński”.

  Czytaj więcej: Pracownicy polubili pracę zdalną. Co na to litewskie prawo pracy?

  Każdy pracownik ma prawo otrzymać dodatkową informację

  Informacje te, które znajdują się w wykazie dopiero od 1 sierpnia 2022 r., może otrzymać każdy pracownik, który został zatrudniony przed dniem 31 lipca 2022 r. na wniosek pracownika. Jeżeli czas trwania urlopu wypoczynkowego, procedura ustalania i opłacania nadgodzin, procedura zmiany pracy (zmiana dzienna, nocna), czas trwania i warunki okresu próbnego, warunki wypowiedzenia, procedura rozwiązania umowy o pracę lub ochrona zapewniona przez pracodawcę w związku z ubezpieczeniem społecznym są określone przez normy prawa pracy; dokument zawiera odniesienia do zasad prawa pracy, które to określają.

  Stosowanie wzoru formularza umowy o pracę

  Ustawodawstwo nie przewiduje obowiązkowego stosowania wzoru formularza umowy o pracę, ale pracodawca musi dostarczyć pracownikowi informacje określone w art. 44 Kodeksu pracy przed rozpoczęciem pracy, omówić niezbędne warunki umowy o pracę w umowie o pracę, określić normę czasu pracy, dlatego przy zawieraniu umów o pracę zaleca się jednak stosowanie wzoru formularza umowy o pracę.

  Wzór umowy o pracę

  Ta — modelowa — forma umowy o pracę znajduje się na stronie internetowej VDI, w sekcjach „Dla pracodawców” i „Pracownicy”, klikając w ten link — https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b2df7605cdc11e79198ffdb108a3753/asr

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Gaz pieprzowy dla samoobrony dostępny dla osób od 14. roku życia?

  Dzieci nie mają możliwości samodzielnie się obronić — Dzieci będąc w miejscach publicznych nie mają żadnej możliwości samodzielnie się obronić przed napastnikiem. Każdego tygodnia słyszymy, że dziecko ucierpiało w jakiś sposób od przestępcy. Czasy są bardzo niebezpieczne. Jeżeli dziecko wraca...

  Dostęp do propagandowej telewizji rosyjskiej zostanie jeszcze bardziej ograniczony

  Zakaz na kilku poziomach — Kanały propagandowe są zakazane na kilku poziomach: europejskim, gdy stosowane są sankcje przyjęte przez UE i krajowym, gdy decyzje są podejmowane przez państwo. Podjęliśmy wcześniej szereg decyzji i zablokowaliśmy strony internetowe, które rozpowszechniają kanały...

  Reforma systemu opieki psychiatrycznej

  Reforma systemu zdrowia psychicznego ma zostać wdrożona do 2030 r., przeznaczono na ten cel 42 mln euro. „Krajowy program poprawy kompetencji w zakresie zdrowia psychicznego i pierwszego wsparcia emocjonalnego, składający się z różnych modułów dla różnych grup społecznych (w tym...

  MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

  Tymczasem przywódca Chin Xi Jinping w poniedziałek rozpoczął wizytę w Rosji, gdzie jako pierwszy zagraniczny przywódca spotkał się z Władimirem Putinem, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania za brodnie wojenne na Ukrainie. Putin w 123 państwach może zostać...