Więcej

  Polsko–litewskie dyskusje o oświacie

  W Wilnie, 14 października, odbyła się konferencja pt. „Uczyć się głębiej. Nowoczesne rozwiązania dydaktyczne”, podczas której eksperci z Polski i Litwy dyskutowali o wyzwaniach, jakie stoją przed oświatą obu krajów w kwestii nauczania w szkołach mniejszości narodowych oraz innych problemach, dostrzegalnych w obu krajach.

  Czytaj również...

  Wymiana doświadczeń i dyskusje

  Spotkanie zorganizowała Narodowa Agencja Oświaty Litwy. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprezentowali działalność swojej instytucji, omówili system edukacji w Polsce i odnieśli się do edukacji włączającej oraz form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej omówił wyniki matur i egzaminów ośmioklasistów w Polsce.

  Eksperci z Polski i Litwy rozmawiali o potrzebie odnowienia porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Polsce z Narodową Agencją Oświaty Litwy w związku z tym, że ważność zawartego w 2016 r. porozumienia wygasła.

  Aktualne tematy

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Podczas spotkania sporo miejsca poświęcono odnowionej podstawie programowej z języka polskiego, która zaczyna obowiązywać od bieżącego roku szkolonego. Jej założenia przedstawiła Danuta Szejnicka, metodyk Narodowej Agencji Oświaty i przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.

  W ramach przygotowań do odnowy programu nauczania odbyło się wiele spotkań i konferencji, z których jedna dotyczyła nauki języka jako przygotowania do dialogu kulturowego. „Było dla nas bardzo ważne, aby określić, co jest szczególnie istotne w nauczaniu języka ojczystego mniejszości narodowych w kontekście wielokulturowości, w środowisku wielojęzycznym. Wiele pomysłów zaproponowali nam wykładowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zwłaszcza na podejście do nauczania literatury” — zauważyła Szejnicka.

  Czytaj więcej: Danuta Szejnicka: „Odnowiona podstawa programowa stawia na kompetencje”

  Problematykę nauczania włączającego przedstawiła Anna Pawiłowicz-Janczys, pedagog specjalny Narodwej Agencji Oświaty a także stała współpracowniczka wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego”, w którym prowadzi dział „Wychowanie”. „Obecnie jesteśmy w procesie wdrażania nauczania włączającego w naszych szkołach w ramach realizacji planu działań na lata 2021–2024. Wraz z naszymi kolegami aktywnie przyczyniamy się do tworzenia i aktualizacji przepisów. Prowadzimy również wsparcie metodyczne dla szkół” — podkreśliła pedagog.

  Czytaj więcej: Anna Pawiłowicz-Janczys: są nowe możliwości kształcenia pedagogów specjalnych

  Nadzieje na przyszłość

  „Według mnie było to bardzo pozytywne spotkanie. Oczywiście sam fakt współpracy polsko–litewskiej jest bardzo ważny i daje nadzieje na coraz lepszą sytuację naszych uczniów. Możemy liczyć na bardzo konkretną pomoc z Polski, wymianę doświadczeń, informacji. Na pewno w kwestii oświaty mniejszości narodowych Litwa ma jeszcze wiele do zrobienia. Przykładem są choćby egzaminy maturalne. W Polsce uczniowie szkół litewskich mogą zdawać egzamin maturalny w języku ojczystym, jeśli tak zdecydują. Jeśli szkoła zgłosi takie zapotrzebowanie, pytania egzaminacyjne muszą być przetłumaczone na język ojczysty ucznia. My, niestety, nie mamy takiego prawa” — zauważa Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

  Jak podkreśla Dzierżyńska, bardzo pozytywnym elementem spotkania była prezentacja uczniów szkół podstawowych. „Podczas spotkania pani Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, reprezentująca Narodową Agencję Oświaty, bardzo szczegółowo przedstawiła osiągnięcia uczniów polskich szkół na tle szkół litewskich i rosyjskojęzycznych. Możemy być dumni, że polskie szkoły wypadły bardzo dobrze. Dobre wyniki osiągają zwłaszcza uczniowie wiejskich szkół, dotyczy to także matematyki. To bardzo dobra wiadomość, bo często te małe szkoły są niedowartościowane. W klasach maturalnych problemem pozostaje nadal język litewski, ale i w tym przypadku trzeba zauważyć, że szkoły polskie radzą sobie lepiej niż rosyjskie. W tym, co najważniejsze, jesteśmy więc na dobrej drodze” — zauważyła wiceprezes „Macierzy Szkolnej”.

  Spotkanie, podczas którego uczestnicy wymienili informacje m. in. na temat matury dla mniejszości narodowych, zarówno na Litwie, jak i w Polsce, miało charakter roboczy. Podczas kolejnego spotkania, które planowane jest w Warszawie, ma nastąpić podpisanie nowej umowy o współpracy międzyinstytucjonalnej.

  Czytaj więcej: Krystyna Dzierżyńska: „Bycie Polakiem nie tylko brzmi dumnie — to wielka odpowiedzialność”

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Historiada powraca po pandemicznej przerwie

  Jedyny taki konkurs Po raz pierwszy konkurs odbył się w 2018 r. z inicjatywy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. „Chcieliśmy zaprezentować nieco inną, nową formę upowszechniania wiedzy o historii Polski. Historiada jest taką formą, która sprawdzian wiedzy łączy z ciekawą...

  „Dekadent Nr 2419” — premiera filmu o Tomasie Venclovie

  Filmowy portret poety, tłumacza, eseisty i intelektualisty Tomasa Venclovy, a także całej jego epoki, wzbudził niemałe zainteresowanie widowni. W premierze wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele świata kultury, pisarze, historycy, pracownicy uniwersytetów i dziennikarze. Czytaj więcej: Venclova: Wilno nigdy nie stanie...

  „Czcimy symbol naszej niepodległości”. Obchody 155. urodzin Józefa Piłsudskiego

  Oddajemy hołd człowiekowi, bez którego nie bylibyśmy wolni Uroczystości rozpoczęły się już 4 grudnia na Cmentarzu na Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Po wysłuchaniu hymnów państwowych Polski i Litwy w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego głos zabrał szef...

  Wicher w spódnicy. Wspomnienie o Janinie Zagałowej

  Janina Zienowicz-Zagałowa (1913–2001) to postać, która pojawia się na marginesie wielu wileńskich historii. Między innymi dzięki jej artykułom i referatom przetrwała pamięć o ks. Henryku Hlebowiczu, Jerzym Ordzie czy wielu nieznanych Polakach ratujących w czasie wojny ludność żydowską. Zwykle...