Więcej

  Polsko–litewskie dyskusje o oświacie

  W Wilnie, 14 października, odbyła się konferencja pt. „Uczyć się głębiej. Nowoczesne rozwiązania dydaktyczne”, podczas której eksperci z Polski i Litwy dyskutowali o wyzwaniach, jakie stoją przed oświatą obu krajów w kwestii nauczania w szkołach mniejszości narodowych oraz innych problemach, dostrzegalnych w obu krajach.

  Czytaj również...

  Wymiana doświadczeń i dyskusje

  Spotkanie zorganizowała Narodowa Agencja Oświaty Litwy. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprezentowali działalność swojej instytucji, omówili system edukacji w Polsce i odnieśli się do edukacji włączającej oraz form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej omówił wyniki matur i egzaminów ośmioklasistów w Polsce.

  Eksperci z Polski i Litwy rozmawiali o potrzebie odnowienia porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Polsce z Narodową Agencją Oświaty Litwy w związku z tym, że ważność zawartego w 2016 r. porozumienia wygasła.

  Aktualne tematy

  Podczas spotkania sporo miejsca poświęcono odnowionej podstawie programowej z języka polskiego, która zaczyna obowiązywać od bieżącego roku szkolonego. Jej założenia przedstawiła Danuta Szejnicka, metodyk Narodowej Agencji Oświaty i przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.

  W ramach przygotowań do odnowy programu nauczania odbyło się wiele spotkań i konferencji, z których jedna dotyczyła nauki języka jako przygotowania do dialogu kulturowego. „Było dla nas bardzo ważne, aby określić, co jest szczególnie istotne w nauczaniu języka ojczystego mniejszości narodowych w kontekście wielokulturowości, w środowisku wielojęzycznym. Wiele pomysłów zaproponowali nam wykładowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zwłaszcza na podejście do nauczania literatury” — zauważyła Szejnicka.

  Czytaj więcej: Danuta Szejnicka: „Odnowiona podstawa programowa stawia na kompetencje”

  Problematykę nauczania włączającego przedstawiła Anna Pawiłowicz-Janczys, pedagog specjalny Narodwej Agencji Oświaty a także stała współpracowniczka wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego”, w którym prowadzi dział „Wychowanie”. „Obecnie jesteśmy w procesie wdrażania nauczania włączającego w naszych szkołach w ramach realizacji planu działań na lata 2021–2024. Wraz z naszymi kolegami aktywnie przyczyniamy się do tworzenia i aktualizacji przepisów. Prowadzimy również wsparcie metodyczne dla szkół” — podkreśliła pedagog.

  Czytaj więcej: Anna Pawiłowicz-Janczys: są nowe możliwości kształcenia pedagogów specjalnych

  Nadzieje na przyszłość

  „Według mnie było to bardzo pozytywne spotkanie. Oczywiście sam fakt współpracy polsko–litewskiej jest bardzo ważny i daje nadzieje na coraz lepszą sytuację naszych uczniów. Możemy liczyć na bardzo konkretną pomoc z Polski, wymianę doświadczeń, informacji. Na pewno w kwestii oświaty mniejszości narodowych Litwa ma jeszcze wiele do zrobienia. Przykładem są choćby egzaminy maturalne. W Polsce uczniowie szkół litewskich mogą zdawać egzamin maturalny w języku ojczystym, jeśli tak zdecydują. Jeśli szkoła zgłosi takie zapotrzebowanie, pytania egzaminacyjne muszą być przetłumaczone na język ojczysty ucznia. My, niestety, nie mamy takiego prawa” — zauważa Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

  Jak podkreśla Dzierżyńska, bardzo pozytywnym elementem spotkania była prezentacja uczniów szkół podstawowych. „Podczas spotkania pani Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, reprezentująca Narodową Agencję Oświaty, bardzo szczegółowo przedstawiła osiągnięcia uczniów polskich szkół na tle szkół litewskich i rosyjskojęzycznych. Możemy być dumni, że polskie szkoły wypadły bardzo dobrze. Dobre wyniki osiągają zwłaszcza uczniowie wiejskich szkół, dotyczy to także matematyki. To bardzo dobra wiadomość, bo często te małe szkoły są niedowartościowane. W klasach maturalnych problemem pozostaje nadal język litewski, ale i w tym przypadku trzeba zauważyć, że szkoły polskie radzą sobie lepiej niż rosyjskie. W tym, co najważniejsze, jesteśmy więc na dobrej drodze” — zauważyła wiceprezes „Macierzy Szkolnej”.

  Spotkanie, podczas którego uczestnicy wymienili informacje m. in. na temat matury dla mniejszości narodowych, zarówno na Litwie, jak i w Polsce, miało charakter roboczy. Podczas kolejnego spotkania, które planowane jest w Warszawie, ma nastąpić podpisanie nowej umowy o współpracy międzyinstytucjonalnej.

  Czytaj więcej: Krystyna Dzierżyńska: „Bycie Polakiem nie tylko brzmi dumnie — to wielka odpowiedzialność”

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Prof. Stanisław Swianiewicz – patriota, naukowiec, świadek historii – doczekał się pełnej biografii

  Ilona Lewandowska: W marcu odebrał Pan Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii dzieła krajowe za książkę „Intelektualny włóczęga. Biografia Stanisława Swianiewicza”. Jakie znaczenie ma dla Pana to wyróżnienie?  Wojciech Łysek: Ogromne. O Nagrodzie „Przeglądu Wschodniego” słyszałem zawsze jako o prestiżowej. Dlatego...

  Biskup niezłomny

  Ilona Lewandowska: Jako jednego z patronów roku 2024 ustanowiono także abp. Antoniego Baraniaka, któremu poświęcił Ksiądz swoją książkę „Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977). Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego”. Co zdecydowało o wyborze takiego tytułu książki i...

  Chciałbym iść drogą Sprawiedliwych

  Ilona Lewandowska: W tegorocznych obchodach Dnia Pamięci Ratujących Litewskich Żydów zauważalnym akcentem była seria zrealizowanych przez Pana filmów „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” (lit. Pasaulio teisuoliai). Pokazywano je w szkołach, muzeach, także podczas konferencji zorganizowanej przez Centrum Badania Ludobójstwa i...

  Kulinarna opera wielkanocna, czyli jak świętowano w dworach dawnej Litwy

  „O kulturze życia codziennego w minionych wiekach nie wiemy wiele, bo to, co codzienne, rzadko bywa przedmiotem barwnych opisów. Wydaje się, że Wielkanoc, święto obchodzone co roku bardzo uroczyście, powinna być dobrze odzwierciedlona we wspomnieniach czy innych źródłach. Tak...