Więcej

  Grzywna za zwolnienie z lekcji bez ważnej przyczyny. Nie może jechać „na urlop” na życzenie

  Niektórzy rodzice, chcąc wyjechać na urlop, zabierają dzieci ze szkoły w czasie roku szkolnego. Jednak za nieuzasadnione opuszczanie zajęć przez dzieci Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu RL przewiduje kary — od 30 do nawet 600 euro grzywny.

  Czytaj również...

  „Widzimy taki problem, choć nie jest to powszechne zjawisko. Odpowiedzialność za to, przewidziane konsekwencje można określić w umowach o nauczaniu podpisanych przez szkołę z uczniami lub ich rodzicami” — napisano w nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” oświadczeniu z ministerstwa edukacji, nauki i sportu.

  Przedstawiciele resortu przypominają, że prawo nakazuje obowiązkowe uczęszczanie do szkoły dzieciom w wieku poniżej 16 lat. Konstytucja Litwy mówi jasno: edukacja poniżej 16 roku życia jest obowiązkowa. W związku z tym, rodzice ponoszą odpowiedzialność za to, że dziecko bez uzasadnionych przyczyn opuszcza zajęcia w szkole.

  Nieodpowiedzialne wykorzystywanie przez rodziców urlopów poza terminem wakacji może być potraktowane jako uniemożliwienie dziecku uczęszczania do szkoły.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „W przypadku nieuzasadnionego opuszczania lekcji rodzice naruszają zarówno ustawę o oświacie, jak i ustawę ramową o ochronie praw dziecka. Jeśli uczeń nie uczęszcza do szkoły, mogą zostać podjęte odpowiednie sankcje. Kodeks wykroczeń administracyjnych Republiki Litewskiej stanowi, że unikanie przez rodziców (opiekunów) wyprawiania dziecka w wieku poniżej 16 lat do szkoły lub uniemożliwianie dziecku w wieku poniżej 16 lat nauki zgodnie z programami nauczania w szkołach podstawowych i średnich I stopnia pociąga za sobą ostrzeżenie lub grzywnę od 140 do 300 euro” — napisano w oświadczeniu.

  Jeśli wykroczenie popełniane jest wielokrotnie, pociąga to za sobą grzywnę od 280 do 600 euro. Za wykroczenia administracyjne może również zostać nałożona sankcja administracyjna — obowiązek uczestniczenia w profilaktyce alkoholizmu i narkomanii, interwencja odpowiednich służb, resocjalizacja, poprawa komunikacji z dziećmi lub konieczność uczestniczenia w innych programach (kursach).

  „Prawo i obowiązek dziecka do nauki są również chronione przez inne artykuły kodeksu. Na przykład naruszenie praw dziecka to niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez szefów placówek oświatowych i innych, pod nadzorem których znajduje się dziecko, wychowawców lub inne równoważne im osoby. Pociąga to za sobą ostrzeżenie lub grzywnę od 30 do 150 euro” — podkreślono w oświadczeniu.

  Czytaj więcej: Polscy uczniowie na Litwie z nowym programem nauczania języka polskiego

  Niewykonanie lub wykonywanie władzy rodzicielskiej w sposób sprzeczny z dobrem dziecka pociąga za sobą ostrzeżenie dla rodziców, zasądzenie grzywny albo obowiązek uczestniczenia w odpowiednich programach profilaktycznych i innych.

  W bardziej złożonych przypadkach są angażowani specjaliści z systemu edukacji lub pomocy społecznej, na przykład z Komisji ds. Opieki nad Dzieckiem.

  „Jeśli dziecko często opuszcza zajęcia bez ważnego powodu, zaangażowane są zarówno Biuro Ochrony Praw Dziecka, jak i policja. Ponadto samorządy mają koordynatorów współpracy międzyinstytucjonalnej, którzy w kompleksowy sposób zajmują się problemem. Sposób zastosowania wszystkich możliwych środków zależy od dyrektorów szkoły i samorządu. Więcej wychowawców społecznych, psychologów pojawia się w szkołach lub regionach, stosowane są skuteczne programy profilaktyczne, więc pomoc edukacyjna dla dziecka i rodziny ma się coraz lepiej” — napisano.

  Odpowiedzialność za urządzenie sobie wakacji w czasie roku szkolnego i wynikające z tego konsekwencje można określić w umowach podpisywanych przez szkołę z uczniami lub ich rodzicami.

  Ustalenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jednoznacznie stwierdzają, że „istnieje pewien związek między czasem, który uczniowie spędzają na nauce w szkołach i poza nimi, a ich osiągnięciami”.

  Z wyników badań międzynarodowych wiadomo, że uczniowie, którzy spóźniają się lub opuszczają lekcje, mają gorsze wyniki niż ci, którzy pilnie uczęszczają na wszystkie zajęcia.

  Czytaj więcej: Dzieci, przemoc i bezsilność…

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Brak wykwalifikowanej młodzieży

  „Osoby, które chcą się przekwalifikować, wybierają kwalifikacje lub kompetencje, których potrzebują, ale pierwszeństwo i główna uwaga poświęcana jest tym, którzy wybierają zawody, na które jest popyt oraz kwalifikacje i kompetencje o wysokiej wartości dodanej, określone zgodnie z prognozami rynku...

  Odlany z brązu orzeł w miejscu stracenia Szymona Konarskiego

  — Właśnie odbyło się odsłonięcie odrestaurowanego i zrekonstruowanego pomnika w miejscu stracenia Szymona Konarskiego. Pomnik znajduje się nieopodal gimnazjum Szymona Konarskiego. Najpierw to był głaz, na którym stal orzeł z rozpostartymi skrzydłami, ale po wojnie orzeł zaginął, a pozostał...

  Rankingi: partia Skvernelisa coraz popularniejsza

  Naturalny proces — To, że partia Skvernelisa staje się coraz popularniejsza, to naturalny proces. Związek Demokratów „W imię Litwy” obecnie nie jest u władzy. Zajmuje wygodne sobie miejsce krytyka. Dla zwykłego wyborcy, zwykłego obywatela może wydawać się, że ci, którzy...

  Za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat

  Według danych litewskiej policji drogowej w 2021 r. na litewskich drogach zginęło 126 osób. W tym roku, do 8 listopada, na Litwie doszło zaś do 2603 wypadków drogowych, w których rannych zostało aż 3033 osób, a 102 zginęły. „Światowy Dzień...