Więcej

  Ukraina w NATO oznacza stabilność i pokój

  Stabilność w regionie, po zakończeniu rosyjskiej agresji, może zapewnić tylko członkostwo Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej. Taką deklarację podjęto na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy, które odbyło się w Wilnie.

  Czytaj również...

  We środę, 7 grudnia, w gmachu litewskiego parlamentu odbyła się 12. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. „Jedynym sposobem na zapewnienie po wojnie pokoju, długotrwałą stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie i państwach członkowskich NATO jest nadanie Ukrainie członkostwa w NATO” — napisano w deklaracji. „Bardzo ważne jest, aby Litwa i Polska nadal udzielały politycznej i eksperckiej pomocy w procesie wstąpienia Ukrainy do UE oraz w przyszłych negocjacjach, które muszą rozpocząć się, jak najszybciej, już w 2023 roku” — czytamy w dokumencie.

  Czytaj więcej: Litwa i Polska wspierają Ukrainę

  Dzielenie się doświadczeniem

  W deklaracji była też mowa o członkostwie Rosji w OBWE. „Stanowczo wzywamy też Zgromadzenie Parlamentarne OBWE do niezwłocznego przyjęcia zmiany Regulaminu umożliwiającej zawieszenie mandatu delegacji państwa-agresora w przypadku, gdy uczestniczące państwo członkowskie przeprowadza atak wojskowy na inne uczestniczące państwo członkowskie, którego skutkiem są zakrojone na szeroką skalę operacje wojskowe lub atak naruszający suwerenność i integralność terytorialną tego państwa” — czytamy w dokumencie, w którym potępiono też rosyjskie groźby użycia broni nuklearnej oraz okupację Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Zgromadzenie podkreśliło, że Trójkąt Lubelski stanowi ważny element współpracy europejskiej i regionalnej, a wygrana Ukrainy leży w interesie całej Europy.

  — Jest to ważne w szerszym kontekście odbudowy Ukrainy. Odbudowa polega nie tylko na inwestycjach i pomocy finansowej, ale również na reformach. W tym przypadku Polska i Litwa mogą podzielić się z Ukrainą własnym doświadczeniem. Dzielenie się doświadczeniem może być korzystne dla wszystkich stron. Ukraina też może dzielić się z nami, jak zarządza swoim państwem, w trakcie kryzysu. Te zarządzanie jest dosyć zdecentralizowane. Szczególnie dla Litwy to może posłużyć ważną informacją, którą można wziąć pod uwagę — dzieli się spostrzeżeniami z „Kurierem Wileńskim” politolog Mariusz Antonowicz.

  Stronę polską na sesji reprezentował marszałek Senatu Tomasz Grodzki
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Sygnał dla Rosji

  Ukrainę reprezentował przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Rusłan Stefanczuk. Z Polski do stolicy Litwy przybył marszałek Senatu Tomasz Grodzki, któremu towarzyszyli senatorowie Małgorzata Kopiczko, Marek Martynowski i Lidia Staroń oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. W skład polskiej delegacji weszli również przedstawiciele polskiego Sejmu Radosław Fogiel, Adam Andruszkiewicz, Jan Krzysztof Ardanowski, Witold Czarnecki, Jacek Czerniak, Tomasz Lenz, Marek Matuszewski i Robert Tyszkiewicz.

  Przewodnicząca Sejmu RL Viktorija Čmilytė-Nielsen podkreślała, że wszystkie trzy kraje od dawna zabiegały o szybkie ustanowienie restrykcyjnych sankcji wobec Rosji. „Gdyby Rosja natychmiast otrzymała jednoznaczny sygnał, że ekonomiczny koszt wojny będzie brutalny, że górna granica ceny ropy zostanie ustalona nie po dziewięciu miesiącach wojny, tylko wcześniej; że zostanie stworzony specjalny trybunał do sądzenia także urzędników rosyjskich za zbrodnie wojenne, że zostaną wprowadzone surowe ograniczenia w podróżowaniu obywateli rosyjskich do krajów UE i innych krajów (…), wówczas dzisiaj, z dużym prawdopodobieństwem, uratowalibyśmy tysiące istnień ludzkich, nie bylibyśmy świadkami brutalnych zbrodni wojennych i ludobójstwa” — oświadczyła Čmilytė-Nielsen.

  Tymczasem przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk zapewnił zebranych, że nie ma żadnych wątpliwości, że naród ukraiński wygra wojnę. Mówił też o potrzebie zaplanowania odbudowy Ukrainy po wojnie. „Chciałbym, żeby wasze kraje i inne były naszymi partnerami. Ważne jest, by było jasne wspólne stanowisko wobec sankcji, zdecydowane poparcie dla odbudowy Ukrainy i dla jej członkostwa w UE i NATO” — oświadczył Rusłan Stefanczuk. Dziękując Polsce i Litwie za okazaną pomoc, zaznaczył, że nasze kraje mogą być wzorem dla innych państw.

  Czytaj więcej: Ukraina dziękuje polskim braciom

  Wyeliminować ukraińskie obawy

  Tomasz Grodzki mówił o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. „Dlatego liczymy, że w czasie zbliżającego się szczytu NATO, którego gospodarzem będzie Litwa, podjęte zostaną decyzje o dalszym wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu; że liczba żołnierzy, a także zdolności i rozmieszczenie jednostek na wschodniej flance będą dostosowane do nowej rzeczywistości strategicznej, w tym rosyjskiej obecności wojskowej na Białorusi oraz zacieśniającej się współpracy Moskwy i Mińska” — oświadczył marszałek Grodzki.

  Mariusz Antonowicz sądzi, że współpraca między Litwą, Polską a Ukrainą nie jest współpracą deklaratywną i symboliczną.

  — Warto pamiętać o LITPOLUKRBRIG, bo właśnie w ramach tej jednostki ukraińscy żołnierze otrzymali szkolenia NATO-wskie. Pamiętajmy, że przed 2014 r. nie było zbyt wielu chętnych do szkolenia ukraińskich żołnierzy. Poza tym Litwa, będąca krajem mniejszym, może wyeliminować ukraińskie obawy o rzekomy „polski imperializm”. Bo jeśli chodzi o sprawy historyczne, to Polsce i Litwie udało się osiągnąć pewne porozumienie. Te spotkanie jest ważne w kontekście europejskim, ponieważ pokazuje, że integrację Ukrainy z Europą wspiera nie tylko jakieś jedne państwo. Pokazuje, że już ukształtowała się pewna koalicja. Dlatego inne państwa członkowskie i instytucje brukselskie nie mogą tego zignorować i muszą w jakiś sposób odnieść się — tłumaczy politolog.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Opozycjonista z Białorusi: „Popieram bojkot sportowców na olimpiadzie”

  W lutym 2021 r. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zaapelowała, aby 7 lutego był mianowany Dniem Solidarności z Białorusią. „Prawie pół roku Białorusini walczą o demokrację po sfałszowanych wyborach z 9 sierpnia” — oświadczyła wówczas białoruska polityk. Na Litwie...

  Polska w dwudziestoleciu była dla Łotwy gwarantem obrony przeciw Sowietom

  Po I wojnie światowej rozpadły się główne europejskie mocarstwa. W ich miejsce powstawały lub odradzały się nowe organizmy państwowe. Tak powstały m.in. Polska, Litwa oraz Łotwa. Od samego początku te kraje musiały walczyć z nacierającymi ze Wschodu bolszewikami, którzy marzyli...

  Wina technokratów

  Spektakl wystawiony w Litewskim Teatrze Młodzieżowym jest jego teatralnym debiutem. Przedstawieniu, jeszcze przed premierą, towarzyszył skandal. Część aktorów nie zgodziła się w nim zagrać, uważając, że sztuka ma charakter antyukraiński. Niczego takiego nie dostrzegłem. Powieść Littella opowiada historię fikcyjnego...

  Gimnazjum Białoruskie w Wilnie: Alma Mater białoruskiej elity

  Po 1905 r., kiedy wraz z liberalizacją życia w Cesarstwie Rosyjskim zaczęły legalnie działać ruchy narodowe, ruch narodowy Białorusinów był słabszy niż polski czy litewski. Tym niemniej, od 1906 r. w Wilnie zaczęło ukazywać się pismo w języku białoruskim...