Więcej

  Prawosławni Litwy chcą niezależności od Moskwy. „Zgromadzenie postanowiło przyspieszyć proces”

  „Zgromadzenie Ogólne Litewskiego Kościoła Prawosławnego w Wilnie potępiło wojnę na Ukrainie i postanowiło przyspieszyć proces uzyskiwania niezależności od Patriarchatu Moskiewskiego” — poinformowała rzeczniczka Litewskiego Kościoła Prawosławnego Maria Jakubowska. Wpisuje się to w tendencję odchodzenia krajowych kościołów prawosławnych od zależności od Moskwy. Niedawno Kościół Prawosławny Ukrainy zalecił wiernym, aby obchodzić święta Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, czyli 25 grudnia. Tak robią już prawosławni np. w Bułgarii.

  Czytaj również...

  W Zgromadzeniu uczestniczyli duchowni, mnisi i osoby świeckie ze wszystkich parafii prawosławnych na Litwie.

  Przyspieszenie procesu uzyskania niezależności od Patriarchatu Moskiewskiego

  „Litewska Cerkiew Prawosławna jednomyślnie potępiła wojnę Rosji z Ukrainą i wyraziła pełne poparcie dla antywojennego stanowiska swojego zwierzchnika, metropolity wileńskiego i litewskiego Innocentego” — czytamy w oświadczeniu.

  Zgromadzenie opowiedziało się za przyspieszeniem procesu uzyskiwania niezależności od Patriarchatu Moskiewskiego oraz przyznaniem Litewskiemu Kościołowi Prawosławnemu statusu Kościoła niezależnego.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  O przyznanie Litewskiemu Kościołowi Prawosławnemu takiego statusu do Patriarchatu Moskiewskiego pod koniec maja zwrócił się Innocenty.

  Chodzi o przyznanie specjalnego statusu dla Kościoła, zbliżonego do autonomii.

  Czytaj więcej: Czy wojna w Ukrainie wywoła kryzys w litewskim Kościele prawosławnym?

  Zarządzanie cerkwią na Litwie ma być prowadzone na Litwie

  „Nasz Kościół nie jest ani moskiewski, ani rosyjski, lecz litewski i wszystkie decyzje związane z jego zarządzaniem podejmowane są na Litwie” — wskazał wówczas metropolita wileński i litewski, podkreślając, że „nie mając absolutnie żadnych finansowych powiązań z Patriarchatem Moskiewskim, zachowujemy kanoniczną i modlitewną więź z Kościołem macierzystym i pozostajemy wierni rosyjskim tradycjom prawosławnej pobożności”.

  Również w oświadczeniu podkreślono, że Litewski Kościół Prawosławny „jest moralnie i finansowo niezależną organizacją religijną”.

  Prawosławie jest obecnie drugim pod względem wielkości wyznaniem chrześcijańskim na Litwie po katolicyzmie. Tradycyjnie związane jest z mniejszością rosyjską. Według danych z 2011 r. przynależność do Kościoła prawosławnego deklaruje 114 tys. osób.

  Czytaj więcej: Komu służy Cyryl

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...