Więcej

  Rośnie problem pracodawców: coraz trudniej o pracownika 

  Coroczne ankietowanie pracodawców przeprowadzane przez Służbę Zatrudnienia pokazuje, że w ubiegłym roku czterech na pięciu pracodawców borykało się z niedoborem pracowników. Problem dotyczy 43,7 proc. przedsiębiorstw w kraju.

  Czytaj również...

  — Podczas badania pracodawcy wskazali zwiększone koszty energii, koszt surowców oraz niedobór pracowników jako największe wyzwania w rozwoju działalności w 2022 r. Pierwsze dwa wyzwania wskazała ponad połowa badanych pracodawców (61,8 proc. i 57,1 proc.). Niedobór pracowników został wskazany przez 35,7 proc. pracodawców jako jedno z głównych wyzwań związanych z rozwojem działalności. Zakłócenia w łańcuchach dostaw i spadek sprzedaży na rynku krajowym odnotowała niespełna jedna czwarta (odpowiednio 23,8 proc. i 22,4 proc.) — poinformowano „Kurier Wileński” w Służbie Zatrudnienia.

  W porównaniu z ankietowaniem pracodawców w 2021 r., w 2022 r. problem niedoborów kadrowych zaostrzył się w sektorach informacji i komunikacji, zdrowia i pracy socjalnej oraz administracji publicznej. Więcej firm i instytucji doświadczyło tu trudności z niedoborami kadrowymi niż w ubiegłym roku.

  Czytaj więcej: Ci, którzy odmówią zatrudnienia, będą skreślani z listy bezrobotnych

  Niedobór pracowników w sektorze budownictwa

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Niedobór pracowników był najbardziej dotkliwy w sektorach budownictwa, dostaw energii elektrycznej, gazu, edukacji, zdrowia i pracy socjalnej, transportu i magazynowania, zakwaterowania i usług gastronomicznych, administracji publicznej. Tutaj ponad połowa badanych pracodawców stanęła w obliczu niedoboru pracowników.

  Zwiększenie płac, poprawa warunków pracy

  Coroczne badanie pracodawców pokazuje, że najpopularniejszymi sposobami rozwiązania problemu niedoboru pracowników są zwiększenie płac, poprawa warunków pracy, redystrybucja funkcji pracy do obecnych pracowników, zwiększenie wydatków na przyciąganie pracowników, szkolenie lub przekwalifikowanie pracowników. Możliwym rozwiązaniem jest przyciągnięcie zagranicznych pracowników. W ubiegłym roku niektórzy pracodawcy rozwiązali problem niedoboru pracowników rekrutując Ukraińców, którzy uciekli przed wojną.

  — Niewielka liczba pracodawców wskazała, że z powodu braków kadrowych musiała zrezygnować z części zleceń lub planów rozwoju lub przenieść część działalności za granicę. Jeśli chodzi o problemy z siłą roboczą, pracodawcy zwykle identyfikują brak motywacji osób poszukujących pracy, wysokie oczekiwania płacowe i niewystarczające kwalifikacje — poinformowano w Służbie Zatrudnienia.

  Pracodawcy jako główne przyczyny niedoboru pracowników wymieniali niewystarczającą motywację (58,1 proc.) i kwalifikacje (48,9 proc.) oraz wysokie oczekiwania płacowe (56,4 proc.).

  Problem wynagrodzeń

  Problem wynagrodzeń spełniających oczekiwania osób poszukujących pracy dotknął w ubiegłym roku o jedną dziesiątą więcej firm niż rok wcześniej. Wiele z nich, zwłaszcza tych, które niedawno rozpoczęły działalność, zauważyło, że oczekiwania płacowe rosną szybciej niż zdolność firmy do ich spełnienia.

  Czytaj więcej: Bank Litwy chce minimalnej 868 euro już od 2023. Trójstronna Rada sceptyczna

  Brak motywacji do pracy

  Brak motywacji do pracy bardziej podkreślały przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością rolniczą, noclegowo-gastronomiczną, administracyjną i usługową, czyli sektorami, w których przeciętne wynagrodzenie jest poniżej średniej krajowej. 

  Przedsiębiorstwa (w których wynagrodzenia najczęściej są wyższe od średniej) informacji i komunikacji, finansów i ubezpieczeń, dostaw energii elektrycznej, gazu jako przyczynę niedoboru pracowników wskazywały na zbyt niskie kwalifikacje osób poszukujących pracy. Taki powód podało 58,1 proc. badanych pracodawców.

  Emigrację jako przyczynę braku pracowników wskazało 19,7 proc. ankietowanych. Większość z nich to firmy budowlane i transportowe.

  — Należy jednak zauważyć, że brak motywacji jest zwykle podawany jako przyczyna braku pracowników w gorzej opłacanych sektorach gospodarki, w których przeważa minimalna płaca miesięczna. Tymczasem z niewystarczającą liczbą przeszkolonych specjalistów najczęściej borykają się pracodawcy zajmujący się informacją i komunikacją, edukacją, opieką zdrowotną i pracą społeczną oraz dostawą energii elektrycznej i gazu. Tak więc największymi wyzwaniami w zarządzaniu personelem na nadchodzące lata pozostają konkurencyjne płace i brak wykwalifikowanej siły roboczej — poinformowano nas w Służbie Zatrudnienia.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Ukraina otrzyma Leopardy i Abramsy

  USA także chcą wysłać czołgi M1 Abrams na Ukrainę — to zaangażowanie było ważne dla Berlina, który nie chciał działać w izolacji międzynarodowej. Polska we wtorek złożyła oficjalny wniosek eksportowy do rządu niemieckiego, prosząc o licencję na dostarczenie Ukrainie czołgów bojowych Leopard...

  Podstawowe problemy zdrowotne dzieci i młodzieży

  Co dziesiąty przedszkolak ma nadwagę lub otyłość, a wśród dzieci w wieku szkolnym ten odsetek jest dwa razy wyższy — wynika z danych opublikowanych przez Instytut Higieny. Współczesny styl życia ogranicza poruszanie się Jak poinformowano „Kurier Wileński” w Instytucie Higieny, współczesny...

  Na rynku pracy brakuje pracowników

  — Choć napięcia związane z problemami niedoborów kadrowych pozostają wysokie, spowolnienie rozwoju gospodarczego nie wpłynęło jeszcze znacząco na tendencje na litewskim rynku pracy. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. liczba zatrudnionych systematycznie rosła, a w czwartym kwartale...

  Szef MSW Ukrainy zginął w katastrofie pod Kijowem

  W katastrofie zginął szef ukraińskiego MSW Denys Monastyrski, pierwszy wiceminister Jewhen Jenin i sekretarz stanu w MSW Jurij Lubkowicz. 20 stycznia odbędzie się kolejne, ósme spotkanie międzynarodowej grupy wspierającej obronę Ukrainy, tzw. grupy Ramstein, czyli państw, które dozbrajają Ukrainę....