Więcej

  Wypłacanie dodatkowych środków na pomoc socjalną mieszkańcom

  Od 1 lutego br. rozpocznie się wypłacanie zwiększonych, podstawowych kwot świadczeń socjalnych, a także wsparć socjalnych osobom potrzebującym, rent socjalnych osobom niepełnosprawnym, sierotom lub seniorom nieposiadającym minimalnego stażu ubezpieczenia społecznego.

  Czytaj również...

  Jak już pisaliśmy, rząd zatwierdził wysokość podstawowych świadczeń socjalnych przedstawionych przez Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy na rok 2023.

  „W roku 2023 wzrosną podstawowe kwoty świadczeń socjalnych. Oznacza to, że jednocześnie wzrosną różne świadczenia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców kraju: osób starszych, doświadczających ubóstwa, niepełnosprawnych” — powiedziała Monika Navickienė, minister opieki socjalnej i pracy.

  Wzrost „bazowych” kwot (Patrz ramka Baziniai dydžiai)

  W porównaniu do roku 2021, w 2023 kwoty świadczeń socjalnych wzrosną o prawie jedną czwartą (23 proc.), a emerytury socjalne o prawie jedną trzecią (30 proc). Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie następujące podstawowe kwoty świadczeń socjalnych:

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Podstawowa kwota świadczenia społecznego obecnie wynosi 49 euro (od początku 2022 r. — 42 euro, od początku czerwca — 46 euro).

  Odpowiednio wzrosną kwoty świadczeń od niej zależnych: wszystkie świadczenia zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych, np. zasiłek (opiekuńczy), celowy dodatek do zasiłku opiekuńczego, jednorazowa odprawa wyrównawcza, zasiłek opiekuńczy na dziecko ucznia lub studenta.

  Wzrośnie także zasiłek pogrzebowy, wsparcie na sprowadzenie zwłok.

  Zwiększono zasiłek socjalny dla studentów, zasiłek na dziecko, częściowy zwrot kosztów dla studentów niepełnosprawnych oraz inne świadczenia socjalne.

  Jednorazowa pomoc po urodzeniu dziecka wzrośnie z 506 euro do 539 euro. Zasiłek na dziecko — do 85,75 euro, a dla rodzin wielodzietnych i niezamożnych lub wychowujących dziecko niepełnosprawne pomoc wzrośnie do 136,22 euro.

  Czytaj więcej: Od czerwca większe świadczenia socjalne. Litewski rząd chce niwelować uderzenie inflacji

  Świadczenia emerytalne (Patrz ramka Šalpos išmokos)

  Wielkość podstawy świadczeń emerytalnych obecnie wynosi 184 euro (od początku 2022 r. — 150 euro, od początku czerwca — 173 euro).

  Od stycznia br. podstawa zasiłku emerytalnego wzrośnie do 184 euro. O tę samą kwotę wzrosną również świadczenia emerytalne dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Wypłaty świadczeń, w zależności od rodzaju świadczenia i kategorii odbiorców, wzrosną z 5,5 euro (świadczenie renty sierocej) do 24,75 euro (świadczenie renty inwalidzkiej dla osób, które utraciły 100 proc. zdolności do pracy przed ukończeniem 24. roku życia).

  Świadczenia socjalne zapewniają minimalny dochód osobom bez dochodów lub o bardzo niskich dochodach w przypadku niepełnosprawności lub starości. Dotyczy to około 60 tys. świadczeniobiorców: sierot, dzieci niepełnosprawnych, osób dorosłych niepełnosprawnych od dzieciństwa, innych osób niepełnosprawnych oraz osób, które osiągnęły wiek emerytalny, które nie osiągnęły minimalnego stażu pracy uprawniającego do emerytury z tytułu ubezpieczenia społecznego.

  Pomoc niepełnosprawnym (Patrz ramka Tikslinės kompensacijos neįgaliesiems)

  Od stycznia 2023 r. wzrosła też podstawowa kwota docelowych kompensat — z 138 euro do 147 euro. W 2021 r. wynosiła 120 euro.

  Po zwiększeniu wielkości docelowej podstawy kompensacyjnej, o 23,4 euro wzrośnie pomoc dla osób ze specjalną potrzebą ciągłej opieki pierwszego stopnia, a dla osób ze specjalną potrzebą opieki ciągłej drugiego stopnia — o 17,1 euro. Dla osób ze specjalną potrzebą ciągłej opieki pierwszego stopnia (asysta) docelowa rekompensata wzrośnie o 9,9 euro, a dla osób ze specjalną potrzebą ciągłą opieki drugiego stopnia (asysta) — o 5,4 euro.


  Informację w ramkach, dla udogodnienia osobom zainteresowanym, podajemy za oryginałami Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy RL


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Rosyjski „ford”

  Wojna w Ukrainie spowodowała, że rosyjski przemysł motoryzacyjny wielkimi krokami wraca do początków automobilizmu. Zachodnie sankcje tak mocno odbiły się na producencie marki Lada, że musiał zapomnieć nie tylko o komputerowych nowościach, ale i zrezygnować nawet z napinaczy pasów! Bida...

  Rekordowe szkody klęsk żywiołowych

  — W porównaniu do roku 2019 nasze ubiegłoroczne, wypłacone odszkodowania wzrosły 3,5-krotnie. Rok 2020 już był rekordowy, ale rok 2021 był nowym rekordem wypłat z tytułu klęsk żywiołowych, a ubiegły rok ponownie nazywamy rekordowym. W 2021 r. wypłaciliśmy ponad...

  Wyjątkowy gość — zielona kometa! [Z GALERIĄ]

  Niezwykły gość — kometa C/2022 E3, po 50 tys. latach znów nas odwiedziła. Największe zbliżenie będzie 2 lutego, kiedy minie Ziemię w odległości ok. 42 mln km. Z naszej perspektywy to olbrzymi dystans, ale faktycznie stanowi on zaledwie 1/3...

  Drożeją używane samochody, a dżipy jadą na Ukrainę

  Wszystko wskazuje na to, że ceny używanych aut jeszcze długo nie spadną. Czytaj więcej: Paradoks rynku motoryzacyjnego — drożeją samochody używane… Złamane prawo rynku Sprzedawcy samochodów używanych przewidują, że nie ma obiektywnych przyczyn, by spodziewać się spadku cen w, co najmniej, pierwszej...