Więcej

  Wypłacanie dodatkowych środków na pomoc socjalną mieszkańcom

  Od 1 lutego br. rozpocznie się wypłacanie zwiększonych, podstawowych kwot świadczeń socjalnych, a także wsparć socjalnych osobom potrzebującym, rent socjalnych osobom niepełnosprawnym, sierotom lub seniorom nieposiadającym minimalnego stażu ubezpieczenia społecznego.

  Czytaj również...

  Jak już pisaliśmy, rząd zatwierdził wysokość podstawowych świadczeń socjalnych przedstawionych przez Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy na rok 2023.

  „W roku 2023 wzrosną podstawowe kwoty świadczeń socjalnych. Oznacza to, że jednocześnie wzrosną różne świadczenia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców kraju: osób starszych, doświadczających ubóstwa, niepełnosprawnych” — powiedziała Monika Navickienė, minister opieki socjalnej i pracy.

  Wzrost „bazowych” kwot (Patrz ramka Baziniai dydžiai)

  W porównaniu do roku 2021, w 2023 kwoty świadczeń socjalnych wzrosną o prawie jedną czwartą (23 proc.), a emerytury socjalne o prawie jedną trzecią (30 proc). Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie następujące podstawowe kwoty świadczeń socjalnych:

  Podstawowa kwota świadczenia społecznego obecnie wynosi 49 euro (od początku 2022 r. — 42 euro, od początku czerwca — 46 euro).

  Odpowiednio wzrosną kwoty świadczeń od niej zależnych: wszystkie świadczenia zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych, np. zasiłek (opiekuńczy), celowy dodatek do zasiłku opiekuńczego, jednorazowa odprawa wyrównawcza, zasiłek opiekuńczy na dziecko ucznia lub studenta.

  Wzrośnie także zasiłek pogrzebowy, wsparcie na sprowadzenie zwłok.

  Zwiększono zasiłek socjalny dla studentów, zasiłek na dziecko, częściowy zwrot kosztów dla studentów niepełnosprawnych oraz inne świadczenia socjalne.

  Jednorazowa pomoc po urodzeniu dziecka wzrośnie z 506 euro do 539 euro. Zasiłek na dziecko — do 85,75 euro, a dla rodzin wielodzietnych i niezamożnych lub wychowujących dziecko niepełnosprawne pomoc wzrośnie do 136,22 euro.

  Czytaj więcej: Od czerwca większe świadczenia socjalne. Litewski rząd chce niwelować uderzenie inflacji

  Świadczenia emerytalne (Patrz ramka Šalpos išmokos)

  Wielkość podstawy świadczeń emerytalnych obecnie wynosi 184 euro (od początku 2022 r. — 150 euro, od początku czerwca — 173 euro).

  Od stycznia br. podstawa zasiłku emerytalnego wzrośnie do 184 euro. O tę samą kwotę wzrosną również świadczenia emerytalne dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Wypłaty świadczeń, w zależności od rodzaju świadczenia i kategorii odbiorców, wzrosną z 5,5 euro (świadczenie renty sierocej) do 24,75 euro (świadczenie renty inwalidzkiej dla osób, które utraciły 100 proc. zdolności do pracy przed ukończeniem 24. roku życia).

  Świadczenia socjalne zapewniają minimalny dochód osobom bez dochodów lub o bardzo niskich dochodach w przypadku niepełnosprawności lub starości. Dotyczy to około 60 tys. świadczeniobiorców: sierot, dzieci niepełnosprawnych, osób dorosłych niepełnosprawnych od dzieciństwa, innych osób niepełnosprawnych oraz osób, które osiągnęły wiek emerytalny, które nie osiągnęły minimalnego stażu pracy uprawniającego do emerytury z tytułu ubezpieczenia społecznego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Pomoc niepełnosprawnym (Patrz ramka Tikslinės kompensacijos neįgaliesiems)

  Od stycznia 2023 r. wzrosła też podstawowa kwota docelowych kompensat — z 138 euro do 147 euro. W 2021 r. wynosiła 120 euro.

  Po zwiększeniu wielkości docelowej podstawy kompensacyjnej, o 23,4 euro wzrośnie pomoc dla osób ze specjalną potrzebą ciągłej opieki pierwszego stopnia, a dla osób ze specjalną potrzebą opieki ciągłej drugiego stopnia — o 17,1 euro. Dla osób ze specjalną potrzebą ciągłej opieki pierwszego stopnia (asysta) docelowa rekompensata wzrośnie o 9,9 euro, a dla osób ze specjalną potrzebą ciągłą opieki drugiego stopnia (asysta) — o 5,4 euro.


  Informację w ramkach, dla udogodnienia osobom zainteresowanym, podajemy za oryginałami Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy RL


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  10 przykazań „na” policjantów

  Wygląda na to, że lato rozpanoszyło się na całego. Ptactwo lata radośnie a do niego ochoczo dołączyły lotne… patrole policyjne. Kierowcy, patrząc im w oczy, nazywają ich aniołami stróżami, a za „skrzydłami”… wszyscy wiecie jak. Ale „jest jak jest” i...

  Łatwo i bezpłatnie refinansować kredyty mieszkaniowe

  Konsumenci nie ponieśliby już żadnych kosztów związanych z refinansowaniem, wzrosłaby konkurencja pomiędzy bankami o obecnych i nowych kredytobiorców. „Naszym celem jest refinansowanie zaciągniętych kredytów mieszkaniowych. Bank Litwy wraz z Ministerstwem Finansów przedstawiają propozycje, które pozwolą mieszkańcom prosto i bezpłatnie...

  Kupując używany samochód kieruj się nie sercem, a głową — radzą eksperci

  Używane auta — duże ryzyko Jednak prawda jest taka, że zakup auta z rynku wtórnego wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego eksperci radzą poświęcić na to niemało czasu. — Kupować trzeba racjonalnie — kierując się nie sercem, a głową — żartuje...

  Naukowcy wpadli na trop Planety X, dziewiątej planety Układu Słonecznego

  Planety karłowate, wbrew nazwie, nie są zaliczane do planet. Jedną z nich jest Pluton — do 2006 r. uznawany za dziewiątą planetę Układu Słonecznego. Degradacja Plutona… Choć dowody na istnienie Planety X są przekonujące, NASA podkreśla, że są to na razie...