Więcej

  „Zostali na Wschodzie” — II tom słownika już w styczniu na Wileńszczyźnie

  W grudniu do sprzedaży trafił drugi tom książki „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991” pod redakcją Adama Hlebowicza.

  Czytaj również...

  — W tym tomie Polacy z Litwy zajmują o wiele więcej miejsca. Cieszę się, że reprezentowana jest nie tylko Wileńszczyzna, ale wiele uwagi poświęcamy Polakom z Kowna — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” inicjator i redaktor serii.

  „Słownik prezentuje sylwetki kapłanów, nauczycieli, naukowców i innych przedstawicieli elit polskich, którzy po 1945 r. pozostali na terenie ZSRS. Podjęli misję przeciwstawiania się sowietyzacji, ocalenia języka, kultury, przechowania wiary. Nie zabiegali o honory, nie liczyli na ordery czy wyrazy uznania. Niech zatem biogram każdego z nich przyczyni się do zachowania jego ofiary i pracy w pamięci narodu” — czytamy w opisie książki.

  Czytaj więcej: Wileńszczyzna wniesie wkład w „Słownik inteligencji polskiej w ZSRS”

  Wśród postaci zaprezentowanych w książce znalazł się Jerzy Surwiło, długoletni dziennikarz „Kuriera Wileńskiego”
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Książka ważna dla „Kuriera Wileńskiego”

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Prezentacja pierwszego tomu słownika, która odbyła się w 2021 r., wzbudziła niemałe zainteresowanie czytelników z Wileńszczyzny. Drugi tom powinien być jeszcze bardziej atrakcyjny, ponieważ tym razem to właśnie Polacy z Litwy stanowią najliczniejszą grupę wśród bohaterów książki. Można w niej będzie znaleźć informacje m.in. o Janinie Strużanowskiej, której portret znalazł się na okładce książki, Gabrielu Janie Mincewiczu czy Stefanii Romerównie.

  Wśród autorów słownika znaleźli się, poza redaktorem, m.in.: o. Marek Dettlaff OFM Conv, Józef Szostakowski, Jan Sienkiewicz oraz dziennikarki „Kuriera Wileńskiego” — Justyna Giedrojć i Ilona Lewandowska.

  Publikacja jest związana z redakcją „Kuriera Wileńskiego” nie tylko przez autorów, ale także przez bohaterów książki. Wśród biogramów zaprezentowanych w książce można znaleźć takie postaci jak długoletni, doskonale znani wileńskim czytelnikom dziennikarze Halina Jotkiałło i Jerzy Surwiło czy współpracowniczki dziennika, jeszcze z czasów „Czerwonego Sztandaru”, jak redaktorka „Kolumny literackiej”, poetka Maria Łotocka czy kierowniczka działu kultury i literatury, autorka książek, Jadwiga Kudirko.

  Czytaj więcej: Odszedł wileński strażnik pamięci — Jerzy Surwiło

  Helena Urniaż z uczennicami Gimnazjum Polskiego im. Adama Mickiewicza w Kownie, 1927 r.
  | Fot. Biblioteka Narodowa

  Uwaga zwrócona na Kowno

  Cechą, która wyróżnia drugi tom słownika, jest niewątpliwie duża liczba biogramów osób pochodzących z Kowieńszczyzny. Kilka z nich przygotował Tomasz Otocki, redaktor „Przeglądu Bałtyckiego”, który opracował również wiele haseł dotyczących Łotwy.

  — Od lat interesuję się historią Polaków w Kownie, znam ją chyba lepiej niż współczesność Polaków z Wileńszczyzny. Adam Hlebowicz, kiedy zaprosił mnie do współpracy przy tworzeniu Słownika, początkowo zaproponował opracowanie biogramu Heleny Urniaż. To postać, której w Kownie nikomu nie trzeba przedstawiać, jednak w Wilnie czy Warszawie byłaby już mniej rozpoznawalna. Pomyślałem wówczas, że na Kowieńszczyźnie, gdzie władze komunistyczne po II wojnie światowej całkowicie zlikwidowały jakąkolwiek polską działalność (było nawet gorzej niż w Rydze, bo tam do 1949 r. istniała jeszcze polska szkoła), jest jeszcze sporo postaci, które warto upamiętnić. Dopisałem więc do listy haseł: Wandę Żotkiewicz, Walerię Walukiewicz, Reginę Kontowt-Gauczową, Ewalda Pacowskiego i Henryka Wojnowskiego, którego biogram ukaże się dopiero w trzecim tomie — wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu” Otocki.

  Jak zauważa autor, znalezienie informacji biograficznych nie było wcale łatwe.

  — Okazało się, że nawet podstawowe dane nie jest wcale łatwo uzyskać. W przydatku Walerii Walukiewicz mogłem skorzystać z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA. Znalazłem tam nagrany z nią wywiad, w którym opowiadała o życiu Polaków na Litwie, ale już np. o Wandzie Żotkiewicz niemal żadnych informacji biograficznych nie było, jedynie wspomnienia, że razem z Walerią Walukiewicz chodziła po polskich domach, robiła spisy Polaków, pisała do Moskwy, by otworzyć polską szkołę — opowiada Otocki.

  Jak wyjaśnia, stworzenie biogramu byłoby niemożliwe bez pomocy Polaków z Kowna i krewnych Żotkiewicz.

  — Środowisko Polaków w Kownie na pewno zasługuje na większą uwagę. O ile mamy publikacje o Polakach na tych terenach w okresie międzywojennym, o tyle ich losy powojenne są bardzo mało znane. Zostali pozostawieni sami sobie, bez możliwości jakiekolwiek działalności oświatowej, sowieci zlikwidowali Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Pochodnia”, byli więc najbardziej pokrzywdzeni. Tymczasem byli, słychać było na ulicach polski język. Działali przedstawiciele inteligencji jak Helena Urniaż, ale także ludzie z klasy robotniczej. Musieli mieć w sobie wiele odwagi i samozaparcia, bo działalność na rzecz polskości w Kownie była o wiele trudniejsza i bardziej niebezpieczna niż na Wileńszczyźnie — zauważa współautor słownika.

  Słownik nadal się rozrasta

  Drugi tom nie wyczerpuje oczywiście długiej listy zasłużonych dla polskości na Wschodzie osób.

  — Planujemy jeszcze dwa tomy. Część haseł do tomu trzeciego jest już gotowa, wszystkie zostaną napisane do końca czerwca. W tych trzech tomach zdecydowaliśmy się na umieszczenie jedynie osób, które już nie żyją. W tomie czwartym będziemy chcieli umieścić biogramy osób żyjących. Historia Polaków na Wschodzie trwa, co ukazuje choćby przykład autora kilku haseł z pierwszego tomu Słownika, Andrzeja Poczobuta z Grodna, który już drugi rok przebywa w więzieniu reżimu Łukaszenki — zauważa Adam Hlebowicz, redaktor Słownika.

  Z drugim tomem książki będzie można zapoznać się w Wilnie już 25 stycznia, w klasztorze franciszkańskim, miejscu nieprzypadkowym, bo związanym z życiem i działalnością kolejnego bohatera książki — o. Kamila Wełymańskiego. IPN planuje również zaprezentowanie jej w Słonecznikach. Na spotkanie warto przybyć także po to, by mieć wpływ na treść kolejnego tomu. Tak, jak podczas prezentacji pierwszego tomu, w czasie spotkania będzie można zaproponować kolejne postacie, które warto upamiętnić w publikacji.


  Prezentacja książki i spotkanie z autorami odbędzie się 25 stycznia o g. 18:00 przy ul. Trockiej 9 w Wilnie.

  Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej oraz Centrum Kultury i Duchowości działające w klasztorze franciszkańskim w Wilnie.

  Planowane jest również zaprezentowanie słownika w Solecznikach.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  „Losy polskich zesłańców i wygnańców” — uroczysty finał konkursu

  Ocalić rodzinne historie Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opisanie rodzinnej historii, związanej z zesłaniem lub też przesiedleniami Polaków z Wileńszczyzny. Nadesłane prace były nie tylko ocenione przez jury, ale także — co może jeszcze ważniejsze — wydane w formie niewielkiej...

  Koniuchy to wyjątkowe miejsce dla Polaków

  Mord w Koniuchach to przykład jednej z wielu zbrodni w czasie II wojny światowej, której ofiarą padli cywile. Choć doszło do niego w czasie niemieckiej okupacji (w nocy z 28 na 29 stycznia 1944) sprawcami nie byli wówczas Niemcy....

  Polska i Litwa razem obchodzą 160. rocznicę Powstania Styczniowego

  Uroczystości na Rossie W minioną niedzielę pamięć powstańców uczczono na wileńskiej Rossie. W miejscu, gdzie w 2019 r. tłumy pożegnały w obecności głów państw przywódców zrywu niepodległościowego, cześć im oddali przedstawiciele władz, duchowni oraz mieszkańcy Wilna. W kaplicy cmentarnej, gdzie spoczywają...

  Wizyta delegacji IPN w Wilnie

  W skład delegacji weszli m.in. dyrektor Biura Edukacji Narodowej Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Agnieszka Jędrzak i dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Marek Jedynak. Spotkanie z litewskimi partnerami w Tuskulanach Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami Centrum Badania Ludobójstwa...