Więcej

  Czwartoklasiści i ósmoklasiści sprawdzą swoje osiągnięcia w nauce

  W tym tygodniu w szkołach na Litwie rozpoczął się Narodowy Test Osiągnięć Uczniów (lit. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, NMPP). Nowością jest to, że ósmoklasiści po raz pierwszy przystąpią do ogólnokrajowego sprawdzianu z języka polskiego. NMPP będzie realizowany elektronicznie.

  Czytaj również...

  — Uczniowie klas 4 złożą dwa testy. We wtorek przystąpili do testu czytania w języku polskim, za tydzień złożą test z matematyki. Uczniowie klas 8 przystąpią do 3 sprawdzianów: testu czytania z języka litewskiego, matematyki, jako ostatni złożą test czytania z języka polskiego — wymienia Andżeła Dajlidko, polonistka, wicedyrektorka Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

  Czytaj więcej: Uczniowie z Wilna i Jaszun laureatami światowego konkursu historycznego Patria Nostra

  Testy z matematyki uczniowie klas 4 i 8 otrzymają w wersji tłumaczonej, po polsku. Test czytania z języka litewskiego, do którego przystąpią ósmoklasiści szkół polskich na Litwie, będzie ujednolicony z testami dla uczniów szkół litewskich.

  — W tym roku uczniowie składają elektroniczne testy nie po raz pierwszy. Każde dziecko ma swój własny kod dostępu do systemu i samodzielnie pracuje przed ekranem komputera. Sprawdziany są przygotowane na podstawie przedmiotowych programów nauczania, więc nie powinny nastręczać jakieś trudności. Pewną trudność mogą sprawiać uczniom powolnym, którzy potrzebują więcej czasu na wykonanie zadania. Uczniowie próbowali już swoich sił w teście składanym elektronicznie, więc już wiedzą, że muszą pilnować czasu, że mogą sprawdzić, ile procent zadań już zostało wykonanych — tłumaczy nasza rozmówczyni.

  Według Narodowej Agencji Edukacji w tym roku w NMPP weźmie udział 29 481 uczniów klas czwartych i 28 481 uczniów ósmych klas z 750 szkół w kraju. Niedawno uchwalone poprawki do Ustawy o edukacji wyeliminowały sprawdziany w klasie 6, a NMPP w klasach 4 i 8 stanie się obowiązkowy od roku szkolnego 2024-2025.

  „W ramach przygotowań do tegorocznego Narodowego Testu Osiągnięć Uczniów wdrożyliśmy kilka innowacji: po wprowadzeniu wcześniejszego terminu sprawdzianów ogłosiliśmy z wyprzedzeniem formaty zadań z matematyki, języka litewskiego i języków ojczystych — białoruskiego, polskiego, rosyjskiego. Pomogło to nauczycielom sprawdzić, jakie zadania zostaną przesłane podczas sprawdzianów. Zmieniono również tryb organizowania NMPP: teraz same szkoły dzielą uczniów na grupy. Wszystko to pomoże skuteczniej przeprowadzić krajowy test osiągnięć” — mówi Rūta Krasauskienė, dyrektorka Narodowej Agencji Edukacji.

  Czwartoklasiści jako pierwsi sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności: w dniach 24–25 stycznia przystąpili do testu czytania, a 31 stycznia-1 lutego — do testu z matematyki. Ósmoklasiści w dniach 7–8 lutego przystąpią do testu czytania z języka litewskiego, a w dniach 21–22 lutego sprawdzą matematykę. NMPP zakończy się 24 lutego testem czytania języka ojczystego (białoruskiego, polskiego, rosyjskiego). Ten test wykona 2 652 ósmoklasistów.

  W latach poprzednich testy były składane na wiosnę, w kwietniu–maju. W tym roku ruszyły już w styczniu.

  Czytaj więcej: Dwujęzyczność to nie tylko zaleta, ale i szansa

  — Trochę się obawiamy, czy w zadaniach będzie uwzględnione to, że program jeszcze nie został opanowany do końca. Mam nadzieję, że uczniowie sobie poradzą — dzieli się obawami Andżeła Dajlidko.

  W tym roku po raz pierwszy osiągnięcia czwartoklasistów i ósmoklasistów NMPP będą oceniane nie tylko punktami — każdemu uczestnikowi zostanie przypisany odpowiedni poziom osiągnięć (nieosiągnięty, zadowalający, podstawowy, wyższy).

  Tegoroczne formularze zadań NMPP są dostosowane do grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi — osób niedowidzących, z wadami słuchu, ze spektrum autyzmu, z różnymi zaburzeniami rozwojowych lub obniżoną sprawnością intelektualną.

  System oceny umiejętności uczestników NMPP pozostaje niezmieniony: wszystkie zadania będą oceniane automatycznie, każdy uczeń zobaczy ocenę punktową w oknie zadania. Szczegółowe raporty na temat wyników uczestników NMPP i poziomu osiągnięć uczniów dotrą do szkół i samorządów w późniejszym terminie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Narodowe testy osiągnięć uczniów w klasach 4 i 8 odbywają się corocznie od 2012 r.

  Czytaj więcej: Dziewięć lat reformy nauczania języka litewskiego: systemowa porażka


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Raport Państwowej Inspekcji Językowej: „Alarmująca inwazja języka rosyjskiego”

  W raporcie stwierdza się, że zabrakło woli politycznej do podejmowania zasadniczych, długoterminowych decyzji w polityce językowej, w związku z czym w Sejmie „kurzy się projekt ustawy konstytucyjnej o języku państwowym”. Jak twierdzi raport, do refleksji skłaniają badania naukowe — w...

  Po olimpijskie laury z języka polskiego sięgają również uczniowie szkół podstawowych

  — Wychodzenie poza szkolną ławę, wydaje mi się, jest bardzo kształcące i rozwijające. Jest to też dobra okazja, by uzdolniona humanistycznie młodzież mogła się ze sobą spotykać, nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami z innych szkół — w rozmowie z „Kurierem...

  Traktat o przyjaźni między Litwą a Polską. 30 lat później

  Anna Pieszko: Podpisany 26 kwietnia 1994 r., podczas spotkania w Wilnie prezydentów obu państw, Lecha Wałęsy i Algirdasa Brazauskasa, traktat zawarty przed 30 laty między Polską a Litwą miał w tytule: „o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”. Jak ocenia...

  Po Puszczy Rudnickiej z Tomaszem Krzywickim: szlakiem niepodległościowych miejsc pamięci

  Publikacja została wydana w 2023 r. przez Instytut Pamięci Narodowej — Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z Oddziałem w Warszawie. Autor prowadzi czytelnika w głąb Puszczy Rudnickiej, przedstawia pokrótce bogate środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim koncentruje się wokół miejsc...