Więcej

  Zawody według najwyższych i najniższych zarobków

  Płace na Litwie wzrosły średnio o 11 proc. w 2022 r., a w ciągu 5 lat — o 65 proc. Jednak dla przedstawicieli niektórych zawodów średnia w ciągu roku nawet spadła.

  Czytaj również...

  Jak wynika z danych otrzymanych z internetowej porównywarki płac — portalu manoalga.lt — o ponad 20 proc. w ub. r. wzrosły wynagrodzenia pracowników przemysłu włókienniczego, odzieżowego, chemicznego, zarządzania jakością, telekomunikacji, sektora usług i ubezpieczeń.

  Najwięcej — w stolicy

  W ubiegłym roku wynagrodzenia na Litwie zwiększyły się o 10 proc., jednak wzrost nie był proporcjonalny w stosunku do wszystkich mieszkańców kraju.

  Największe wynagrodzenia były w stolicy, najniższe — w rejonach mariampolskim i uciańskim. Różnica między wypłatami kobiet i mężczyzn zmniejszyła się o 5 proc., ale wciąż jest wyraźna.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Portal manoalga.lt wskazuje, że w ubiegłym roku wypłaty wzrosły średnio o 11 proc., a w ciągu ostatnich pięciu lat — o 65 proc. Jednak nie był on na tym samym poziomie we wszystkich samorządach kraju. W 2022 r. o 20 proc. i wyższą wypłatę otrzymali pracownicy branży odzieżowej, chemicznej, telekomunikacyjnej, usługowej i ubezpieczeniowej.

  Czytaj więcej: Najwyższe wynagrodzenia w czerwcu — od prawie 28 tys. euro

  Najwyższe wynagrodzenia wypłacono:

  • Kierownictwu (prezesowie zarządów, wydziałów IT, ekonomii, finansów i medycyny);
  • Specjalistom ds. technologii informacyjnych (architekci IT, programiści Android, Go, Ruby);
  • Specjalistom ds. zarządzania;
  • Specjalistom ds. telekomunikacji (przekazywanie informacji);
  • Prawnikom;
  • Farmaceutom (w szczególności — specjalistom badań klinicznych);
  • Specjalistom ds. bankowości (w szczególności — osobom prognozującym ryzyko i audytorom);
  • Specjalistom ds. zarządzania jakością;
  • Ekonomistom;
  • Pracownikom branży handlowej.

  Najmniej w ubiegłym roku zarabiali:

  • Niewykwalifikowana siła robocza;
  • Pracownicy branży turystycznej i gastronomicznej;
  • Pracownicy branży usług;
  • Ochroniarze;
  • Pracownicy przemysłu drzewnego;
  • Pracownicy branży odzieżowej;
  • Dziennikarze, pracownicy medialni;
  • Leśnicy, specjaliści ds. ochrony środowiska i wody;
  • Rolnicy, branża żywieniowa;
  • Pracownicy sfery ubezpieczeniowej.

  W tej kategorii tylko dla kilku zawodów wynagrodzenia wzrosły mniej niż o 11 proc.: specjalistów elektrotechniki i energetyki, pracowników kulturalnych, leśników, dziennikarzy. Tymczasem w przypadku specjalistów ds. przemysłu drzewnego i ochrony środowiska średnia suma wypłat nawet się obniżyła.

  W okręgu tauroskim wypłaty wzrosły średnio o 16 proc., ale ogólnie są one najniższe na szczeblu całego kraju (w okręgu wileńskim są wyższe średnio o 45 proc.). Dwa lata temu różnica była jeszcze większa i sięgała 50 proc. W okręgu kowieńskim pensja jest o 13 proc., a kłajpedzkim — 20 proc. mniejsza niż wileńskim.

  Kobiety pracują najczęściej w branżach, w których płace są niższe, np. w obsłudze klientów, sferze żywienia
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Kobiety zarabiają mniej

  Kobiety zarabiają średnio o 20 proc. mniej niż mężczyźni. W ubiegłym roku różnica była jeszcze większa i sięgała 25 proc. Płaca mężczyzn w ubiegłym roku wzrosła o 11 proc., kobiet — o 12 proc. Chociaż procentowy wzrost płac kobiet jest nieco szybszy niż mężczyzn, ogólna różnica w wynagrodzeniach pozostaje wysoka. Wpływ na to mają zarówno obszary pracy, zajmowane stanowiska, jak i tzw. siła przetargowa.

  Analitycy różnicę płac tłumaczą faktem, że najwięcej kobiet pracuje w branżach mniej opłacanych — administracji, obsłudze klientów, oświacie, opiece socjalnej. Mężczyźni zaś częściej obejmują stanowiska kierownicze. Jednak nawet na tych samych stanowiskach mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety.

  Czytaj więcej: Kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni

  „Portret” najlepiej zarabiającego pracownika

  Jest to mężczyzna w wieku 34-44 lata z wyższym wykształceniem (magister), pracujący w Wilnie, w prywatnej spółce z kapitałem zagranicznym, zatrudniającej ponad 1 000 pracowników, która zajmuje się działalnością informacyjną (IT), bankowością, finansami, ubezpieczeniami, nieruchomościami, telekomunikacją.

  Procentowy wskaźnik w firmach i spółkach

  W 2022 r. największy (10 proc.) wzrost wynagrodzeń według wielkości firm odnotowano w spółkach zatrudniających 20-49 pracowników.

  W zależności od typu właściciela firmy, płace rosły szybciej w firmach z prywatnym kapitałem krajowym — 12 proc., płace w firmach z prywatnym kapitałem zagranicznym oraz spółkach Skarbu Państwa rosły średnio o 8 proc.

  Wynagrodzenia w firmach z prywatnym kapitałem zagranicznym wynoszą średnio o 14 proc. więcej niż z prywatnym lokalnym kapitałem i o 23 proc. więcej niż w przedsiębiorstwach państwowych.

  W porównaniu z danymi z 2021 r., kiedy to wynagrodzenia w spółkach z prywatnym kapitałem zagranicznym wynosiły średnio o 30 proc. więcej niż w spółkach państwowych i 20 proc. więcej niż w prywatnych spółkach o lokalnym kapitale — różnica płacowa obecnie maleje.


  ŚREDNIE WYNAGRODZENIA

  Region
  Wileński
  2021 r.
  1 559
  2022 r.
  1 753
  zmiany w proc.
  12,44
  Kowieński1 3711 53111,67
  Kłajpedzki1 2321 39413,15
  Poniewieski1 1741 35915,76
  Szawelski1 1881 34012,79
  Telszajski1 1921 33912,33
  Olicki1 1981 33611,52
  Mariampolski1 2061 2574,23
  Uciański1 1201 2067,68
  Tauroski1 0391 20415,88

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  ŹródłaManoalga.lt

  Więcej od autora

  W sieciach sieci

  Wchodzimy do sklepu, już na progu klnąc na horrendalne ceny sieci handlowych, w których to sieciach trzepocemy jak te bezradne ryby. Cóż, rewolucji nie zrobimy, ale przynajmniej musimy wiedzieć, że wielkiej nam łaski nie robią, kusząc wszelkiego rodzaju zniżkami...

  „Zęby po dziadku” — refundacja kosztów protezowania

  „W poszczególnych Terytorialnych Kasach Chorych zalegają środki pieniężne, przeznaczone na refundację protez zębowych w poprzednich latach, które mogą być odziedziczone przez rodziny osób zmarłych, lecz nie zostały one wciąż odebrane” — poinformowano nas w komunikacie prasowym od Państwowych...

  Modlitwa o wiosnę

  „I żeby, Panie, jak najszybciej przyszła wiosna…” — to już stały tegoroczny dodatek do próśb skierowanych do Najwyższego. Modlą się nie tylko bogobojni obywatele. „O Boże!” — wołają wszyscy co miesiąc, kiedy otrzymują rachunki za ogrzewanie. Ludzie więc z...

  Legalizacja samogonu

  W wielu krajach Unii Europejskiej dopuszcza się kontrolowana produkcja, w ograniczonych objętościach, wyrobów alkoholowych — piwa, wina czy wódki — na potrzeby własne. W drodze ustawa Stosowny wniosek parlamentarzyści rządzący i opozycyjni złożyli w grudniu ub. r., a który już zatwierdził...