Więcej

  Jak szkoły poradziły sobie z pandemią

  Pandemia Covid-19, która sparaliżowała życie społeczne, również nauczyła wielu cennych rzeczy. Jeśli chodzi o zmiany, jakie nastąpiły w szkołach, ta krytyczna sytuacja nauczyła wielu elastyczności, pokazała, jak ważna jest otwartość na innowacje i szukanie różnorodnych sposobów uczenia się.

  Czytaj również...

  Jednocześnie pandemia pokazała, jak ważna i niezastąpiona jest żywa komunikacja, więź między ludźmi, bycie razem — w klasie, w szkole, w społeczności.

  Nauczanie zdalne sporym wyzwaniem

  W nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” oświadczeniu z Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu napisano, że globalny lockdown nałożony z powodu pandemii i nagłe przejście na nauczanie zdalne były sporym wyzwaniem dla całej społeczności edukacyjnej — dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, ich rodziców. Każdy musiał zaakceptować „nową rzeczywistość” w bardzo krótkim czasie. Niektóre społeczności szkolne na początku pandemii były zaniepokojone brakiem sprzętu komputerowego, innym brakowało pewnych umiejętności.

  Czytaj więcej: Nauczanie zdalne: za czy przeciw?

  Zakupiono i rozdano ponad 45 tys. komputerów

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Jednak zarówno nauczyciele, jak i uczniowie dostosowali się do okoliczności. Niedobór sprzętu komputerowego dla szkół pomogły rozwiązać samorządy oraz państwo. Samo państwo kupiło komputery i inne potrzebne narzędzia do nauki zdalnej za prawie 16 mln euro w latach 2020–2021. W sumie zakupiono i rozdano szkołom ponad 45 tys. komputerów” — napisano w komunikacie.

  Aby pomóc nauczycielom w zdalnym organizowaniu edukacji, w krótkim czasie stworzono szereg cyfrowych treści edukacyjnych, z których nauczyciele mogą nadal korzystać. W oświadczeniu resortu oświaty zaznaczono, że wiele uwagi poświęcono szkoleniu samych edukatorów, więc zgromadzona wiedza nauczycieli i doskonalone umiejętności w różnych dziedzinach przydają im się nawet po zakończeniu pandemii. Stowarzyszenia nauczycieli, aby pomóc nauczycielom, jak i uczniom, zorganizowały różne projekty i konsultacje online.

  Plan kompensacji

  „Analizując wnioski z badań osiągnięć uczniów w okresie pandemii, nie zaobserwowano znacznego pogorszenia osiągnięć, jednak istnieją przesłanki, by sądzić, że osiągnięcia części uczniów zostały obniżone, a różnice między różnymi szkołami i samorządami nieznacznie się zwiększyły. Aby wypełnić luki w wiedzy spowodowane kształceniem na odległość, został stworzony Narodowy Plan Kompensacji za Straty Edukacyjne, swoją pomoc dla uczniów zaoferowało grono zainteresowanych grup — wykładowców uniwersyteckich, stowarzyszeń nauczycielskich, organizacji pozarządowych. Pomoc ta obejmowała nie tylko dzieci doświadczające trudności w uczeniu się, ale także działania pozaformalne, które pomagały utrzymać ich motywację do nauki, oraz emocjonalne wspieranie uczniów i nauczycieli” — wskazano w komunikacie resortu oświaty.

  Program dobrego samopoczucia, obozy letnie i inne zajęcia pomogły uczniom kreatywnie spojrzeć na proces edukacyjny, poradzić sobie z negatywnymi emocjami, których doświadczyli.

  Wsparcie edukacyjne i emocjonalne

  W nadesłanym oświadczeniu z ministerstwa podkreślono, że w czasie pandemii i po jej zakończeniu szkoły nadal zapewniają uczniom wsparcie edukacyjne i emocjonalne. Ta ostatnia czynność jest integralną częścią edukacji — aby zauważyć każde dziecko i jego stan emocjonalny. Jednocześnie nauczyciele, specjaliści ds. wsparcia edukacyjnego i administracje szkolne zwracają uwagę na uczniów, którzy doświadczyli trudności w nauce z powodu kształcenia na odległość — otrzymują oni dodatkowe konsultacje zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

  Czytaj więcej: Zdalne nauczanie. Lepiej sobie radzą nauczyciele niż uczniowie


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Korzystne wejście obywateli Ukrainy na litewski rynek pracy

  Według najnowszych danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Litwa jest jednym z czterech krajów europejskich, w których wskaźnik zatrudnienia Ukraińców w wieku produkcyjnym przekracza 40 proc. Inne kraje, które osiągnęły podobne wskaźniki w tym obszarze, to Holandia, Wielka...

  Polska społeczność na Litwie w obronie Jana Pawła II

  „Film jest niewiarygodny” — Wiem o filmie z doniesień, filmu nie oglądałem. Mogę powiedzieć tylko to, co sam czuję, co wiem i z tych komentarzy, których okazało się bardzo dużo, że film jest niewiarygodny według historyków, według pracowników Instytutu Pamięci...

  Dziesięciokrotny wzrost sprzedaży samochodów na Białoruś

  Valentinas Naujanis, szef kowieńskiego rynku samochodowego, uważa, że prawdopodobnie Białorusini dla siebie kupują samochody z lat 2010-2015 za 4–5 tys. euro, a nowsze, luksusowe auta są wywożone do Rosji. Justina Kazragytė, rzeczniczka prasowa spółki rejestrów środków transportowych Regitra, w rozmowie...

  Marszałek Witek do Polaków na Litwie: „Jesteście ambasadorami”. Delegacja Sejmu RP w Wilnie

  W rozmowach poruszano kwestie bezpieczeństwa w regionie, jak też problemy polskiej mniejszości. — Zbliża się szczyt NATO w Wilnie, trwa rosyjska napaść na Ukrainę. Polska i Litwa razem się bronią przed Łukaszenowskim atakiem migracyjnym i borykają się z innymi wyzwaniami...