Więcej

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  Samorząd Rejonu Wileńskiego we współpracy z Gminą Korycin (Polska) z powodzeniem zrealizował już 3 projekty programu Interreg Litwa-Polska. Nie ma co się zatrzymywać – Samorząd planuje zgłosić jeszcze 5 pomysłów do nowego programu, których realizacja przyczyni się do rozwoju trwałego dobrobytu w rejonie.

  Czytaj również...


  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.
  W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego ma 5 pomysłów wg wszystkich 3 priorytetów programu: promocja dobrego stanu środowiska, promocja dobrego stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego oraz promocja dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy.
  Zdaniem uczestniczącej w spotkaniu st. specjalistki Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Grażyny Gołubowskiej, udana współpraca z przyjaciółmi z sąsiedniego kraju – Gminą Korycin i program Interreg VI-A Litwa-Polska daje możliwość realizacji jeszcze bardziej znaczących prac dla rejonu wileńskiego.
  „Po podpisaniu w 2017 r. umowy o współpracy wg projektu z Gminą Korycin, rozpoczęliśmy realizację pierwszego wspólnego projektu, do tej pory zrealizowaliśmy już 2 projekty z zakresu turystyki i rozwoju dziedzictwa kulturowego. Organizowaliśmy wspólne seminaria, wyjazdy i wizyty. Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego ze środków projektu pozyskała sprzęt do turystyki aktywnej. Po realizacji 3. projektu, Straż Pożarna Samorządu Rejonu Wileńskiego nabyła nowy wóz strażacki. To ważne projekty, z realizacji których jesteśmy bardzo zadowoleni. Obecnie są generowane nowe pomysły i przygotowywane wnioski. Mamy nadzieję, że uda nam się z sukcesem zrealizować jeszcze 5 pomysłów przedstawionych w ramach tego programu” – mówi Grażyna Gołubowska
  Uczestnictwo i realizacja projektów z programu Interreg Litwa-Polska przynosi korzyści i zauważalny wpływ nie tylko na uczestniczące instytucje, ale także na całą społeczność rejonu.

  Czytaj więcej: Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Rezultaty zrealizowanych projektów


  W 2017 r. ruszył pierwszy projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 911 tys. euro. Działania projektu miały na celu rozwój dziedzictwa kulturowego w rejonie wileńskim: w muzeum ks. prałata J. Obrembskiego zainstalowano systemy audiowizualne i ekspozycję, a w Centrum Rzemiosł Tradycyjnych zainstalowano ekspozycję edukacyjną i stoisko informacyjne o zasobach turystycznych miasteczka Mejszagoła. Ze środków projektu urządzono również teren rekreacyjny Żyngi nad jeziorem Oświe. Organizowano również wspólne imprezy, promujące nagłaśnianie dziedzictwa kulturowego oraz szkolenia.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)


  W latach 2021-2022 w ramach realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej, napędzanej dziedzictwem pogranicza” Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego pozyskała sprzęt do turystyki aktywnej (sprzęt do przygotowania tras narciarskich, armatki śnieżne, narty, kijki narciarskie, buty narciarskie, kijki do nordic walking, rowery, namioty dla imprez). Organizowano również wiele wspólnych imprez, wycieczek i wizyt.
  W latach 2019-2021 gmina Korycin (Polska), Straż Pożarna Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Wileńskie Rejonowe Ochotnicze Stowarzyszenie Strażaków zrealizowały projekt „Model reagowania kryzysowego – nowe podejście do zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy”, realizowany w ramach programu „Interreg V-A Litwa – Polska”. Celem projektu było wzmocnienie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa cywilnego w regionie przygranicznym Litwy i Polski.

  Czytaj więcej: Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Podczas projektu służba zakupiła nowy wóz strażacki, z którego z powodzeniem korzysta zespół strażaków w Kowalczukach. Nowoczesny samochód jest wyposażony w hydrauliczny sprzęt ratowniczy oraz aparat oddechowy. Również w ramach projektu wyremontowano remizę strażacką w Kowalczukach. Strażacy ochotnicy zakupili wysokiej jakości używany wóz strażacki. W ścisłej współpracy odbyły się również szkolenia dla ochotników i strażaków samorządowej Straży Pożarnej oraz młodych strażaków. Strażacy pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności na szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa.
  W ramach projektu zakupiono również sprężarkę powietrza. Samorząd przeznaczył dodatkowe środki na zakup kompresorowni kontenerowej. Ten zestaw sprzętu jest zainstalowany w straży pożarnej w Awiżeniach i napełnia butle aparatów oddechowych strażaków Awiżeń, Mejszagoły i Podbrzezia, które sprężają powietrze do 320 atmosfer.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...