Więcej

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  Od ponad dwudziestu lat w Samorządzie aktywnie działa Fundusz Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości, którego działalność jest bezpośrednio związana z finansowym wsparciem podmiotów małej i średniej przedsiębiorczości. Fundusz przyczynia się do tworzenia instytucjonalnego systemu wspierania biznesu w rejonie wileńskim oraz zwiększania potencjału tworzenia przedsiębiorstw, promuje przedsiębiorczość mieszkańców rejonu, zwiększa konkurencyjność firm działających w rejonie, tworzy sprzyjające środowisko dla tworzenia nowych i zachowanie istniejących miejsc pracy.

  Czytaj również...

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w okresie czterech lat wyniosła 178 230 euro.

  Większość beneficjentów w 2022 r. działało w sektorze usług – 19 podmiotów biznesowych (w tym 4 osoby fizyczne, 15 osób prawnych), kwota wsparcia wyniosła 18 085,62 euro. W sektorze działalności rolniczej – 19 osób, kwota udzielonego wsparcia wyniosła 20 711,65 euro. W sektorze produkcyjnym – 4 osoby (1 osoba fizyczna, 3 osoby prawne), kwota wsparcia – 3 960,35 euro. W sektorze handlu – 3 odbiorców wsparcia, w tym 2 osoby prawne, kwota wsparcia – 2 217,31 euro.

  Czytaj więcej: Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Zgodnie z aktualnymi regulaminami Funduszu MŚP i formą wsparcia, większość rekompensat w 2022 r. przeznaczono na zakup urządzeń produkcyjnych, dla 28 podmiotów gospodarczych pokryto część kosztów, kwota wsparcia wynosi 33 468,16 euro. Koszty przygotowania publikacji informacyjno-reklamowych oraz instrumentów wydawniczych i reklamowych pokryto dla 3 podmiotów gospodarczych, kwota wsparcia – 2 033,79 euro, 6 podmiotów gospodarczych otrzymało rekompensatę za stworzenie strony internetowej, kwota wsparcia – 3 082,63 euro, rekompensata za udział w wystawie została przeznaczona dla 1 przedsiębiorcy, kwota wsparcia wynosi 600 euro, koszty podnoszenia kwalifikacji małego i średniego podmiotu gospodarczego pokryto dla 2 podmiotów gospodarczych, wysokość wsparcia wynosi 450 euro, koszty przygotowania biznesplanów, projektów inwestycyjnych oraz wniosków o wsparcie finansowe z innych funduszy zrekompensowano dla 7 podmiotów gospodarczych, kwota wsparcia – 3 340,35 euro, 2 podmiotom gospodarczym zrekompensowano koszty wynajmu lokalów, kwota wsparcia wynosi 2 000 euro.

  Czytaj więcej: Rejon wileński niweluje ogólnokrajowy deficyt nauczycieli. Lepsze warunki pracy, szkoły z dodatkowymi środkami

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych i działających na terenie rejonu wileńskiego do składania wniosków o wsparcie finansowe. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa, tj. bardzo małe, małe lub średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane i działające na terenie Samorządu oraz przedsiębiorcy – osoby fizyczne zarejestrowane i działające na terenie Samorządu, prowadzące działalność gospodarczą i handlową w trybie ustanowionym przez prawo (w tym prowadzące działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub stałego zamieszkania na Litwie, zaświadczenia o indywidualnej działalności), rolnicy, instytucje  publiczne i stowarzyszone struktury biznesowe działające i zarejestrowane na terenie Samorządu.

  Więcej informacji na temat warunków, priorytetów i trybu udzielania wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości udzielanego przez Administrację Rejonu Wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się ze st. specjalistką Wydziału Gospodarki i Majątku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego tel.: (8 5) 275 5064, e-mail inga.kucevic@vrsa.lt.


  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...