Więcej

  Rejon wileński niweluje ogólnokrajowy deficyt nauczycieli. Lepsze warunki pracy, szkoły z dodatkowymi środkami

  Czytaj również...

  Władze rejonu wileńskiego podkreślają, że w rejonie nauczyciele oraz specjaliści od pomocy dla ucznia mogą pracować w lepszych warunkach. W gamę ulg wchodzi m.in. ulga transportowa — nauczyciele oraz pomocnicy mogą podróżować taniej. Na posiedzeniu 27 maja Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła kolejny krok w kierunku szkół — placówki mogą liczyć na środki nie tylko w przypadku odejścia nauczyciela, ale także na pozyskanie nowego specjalisty.

  Działania rejonu mają na celu zniwelowanie ogólnokrajowego deficytu nauczycieli, który poza miastami jest odczuwany jeszcze dotkliwiej.

  Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Rekść: „Z brakiem nauczycieli boryka się cały kraj”

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść zauważyła, że placówki oświatowe rejonu wileńskiego oferują dla nauczycieli wyjątkowe warunki pracy.

  „Z problemem braku nauczycieli boryka się cały kraj, więc Samorząd Rejonu Wileńskiego, w reakcji na deficyt pedagogów, dokłada wszelkich starań, by stworzyć dla nauczycieli dobre warunki pracy w podwileńskich placówkach oświatowych. Już od czterech lat nauczyciele do pracy w rejonie wileńskim podróżują taniej” — powiedziała mer Maria Rekść, która równolegle zaznacza, że Samorząd Rejonu Wileńskiego stale monitoruje wciąż zmieniającą się rzeczywistość, nowe potrzeby, które dyktuje życie, i operatywnie reaguje na zmiany.

  Zwiększono grupy przedłużonego dnia

  Mer przypomina, że od 2018 roku w tak zwanych grupach przedłużonego dnia (czyli świetlicach) są dostępni specjaliści pomocy dla ucznia. W roku szkolnym 2021-2022 ogółem przydzielono 41,1 etatu, a od 1 września 2021 roku, po powrocie uczniów do klas po kwarantannie, w szkołach samorządowych działało 39 grup przedłużonego dnia (w roku szkolnym 2020-2021 — 36 grup).

  Czytaj więcej: Rodzice przewożący dzieci do szkoły prywatnym transportem otrzymają wyższą rekompensatę

  Nowe narzędzia walki z deficytem nauczycieli

  W końcu maja br. radni rejonu wileńskiego podczas posiedzenia zatwierdzili tryb podziału środków z budżetu państwa na opłacenie optymizacji i odnowienia personelu pedagogicznego w pionie przedszkolnym, zerówkowym i ogólnokształcącym.

  Na mocy tej uchwały radni wprowadzili nowość, która przewiduje zapewnienie dla szkół finansowania nie tylko w sytuacji odejścia nauczyciela ze szkoły, ale również na pozyskanie nowych pedagogów.

  Dotychczasowy tryb przydzielania środków z budżetu państwa zakładał częściowe finansowanie z budżetu państwa odpraw pieniężnych dla odchodzących z pracy nauczycieli, o ile osiągnięte zostały określone wyniki. Z kolei nowo zatwierdzony tryb zakłada, że państwo częściowo sfinansuje odprawy pieniężne dla nauczycieli odchodzących z pracy z powodu przekształcenia sieci szkół bądź w sytuacji udania się nauczyciela na emeryturę.

  Nowością jest to, że państwo częściowo sfinansuje także przyciągnięcie do pracy nowych pedagogów w postaci zwrotu kosztów dojazdu do pracy i z powrotem, co Samorząd Rejonu Wileńskiego czyni już od ponad czterech lat, a także m.in. zwrotu kosztów wynajmu pomieszczeń mieszkalnych bądź zdobycia czy też doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Na ten cel szkoły podwileńskie otrzymają z budżetu państwa ok. 90,5 tys. euro.

  Czytaj więcej: Jest plan dla oświaty!

  Tańszy transport

  2022 rok jest już czwartym rokiem z rzędu, kiedy nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego otrzymują od Samorządu Rejonu Wileńskiego rekompensatę w wysokości 0,07 euro za 1 km podróży do pracy i z powrotem. Z rekompensaty korzystają nauczyciele i specjaliści pomocy dla ucznia, którzy dojeżdżają do pracy od 3 do 40 km. Ma to zniwelować koszty na transport.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podkreśla, że był jednym z niewielu samorządów na Litwie, który podjął tak nowatorską decyzję.

  Decyzja ta miała na celu rozwiązanie problemu braku nauczycieli, pozyskanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do szkół wiejskich i zapewnienie dobrej jakości nauczania, a także uatrakcyjnienie warunków pracy w szkołach podwileńskich.

  W 2019-2020 do samorządowych placówek oświatowych z innych miejscowości dojeżdżało ok. 1000 nauczycieli i specjalistów pomocy dla ucznia, w 2020-2021 — już około 1030, w bieżącym zaś roku szkolnym — 1035 pedagogów.

  Na rekompensatę ich podróży do pracy i z powrotem Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznacza co roku średnio od 300 do 350 tys. euro.

  Czytaj więcej: Podczas spotkania w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego omówiono aktualne zagadnienia związane z edukacją 


  Na podst.: Samorząd Rejonu Wileńskiego

  Więcej od autora

  Zmiany w usługach pocztowych dla rejonu wileńskiego już od 19 lipca. Co trzeba wiedzieć?

  Poczta Litewska informuje, że od 19 lipca 2022 roku, by zapewnić wszystkim przystępne i jakościowe usługi pocztowe, ich świadczenie mieszkańcom Mariampola, Ławaryszek, Kowalczuk, Podbrzezia i Bezdan zostanie zorganizowane w inny sposób. Od tej pory usługi mieszkańcom tych starostw rejonu...

  Program 78. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, wyzwolenia Wilna przez oddziały Wileńsko-Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej

  Zachęcamy do zapoznania się również z obchodami przygotowywanymi przez Związek Polaków na Litwie: Obchody 78. rocznicy operacji „Ostra Brama” w Wilnie i Krawczunach Cmentarz Rossa, kwatera żołnierska – 7 lipca 2022 roku, godz. 12.00;Cmentarz w Kolonii Wileńskiej – 7 lipca...

  Von der Leyen: „Europa będzie po stronie Kijowa tak długo, jak będzie trzeba”

  „Europa będzie po stronie Kijowa tak długo, jak będzie trzeba; widzę przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, ponieważ przeszliście trudną drogę od rewolucji godności w 2014 roku i wybraliście, że chcecie być demokracją” — powiedziała w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej...