Więcej

  Ponad 18 tys. maturzystów przystąpiło do ustnego angielskiego

  Już we środę, 12 kwietnia, dla większości absolwentów kraju rozpoczęła się tegoroczna sesja maturalna. Uczniowie mogli przystąpić do części ustnej egzaminu z języka angielskiego.

  Czytaj również...

  Tradycyjnie jest to jeden z najpopularniejszych egzaminów maturalnych. W tym roku do państwowego egzaminu z języka angielskiego zdecydowało przystąpić 18 259 kandydatów.

  Egzamin z języka obcego składa się z 4 części: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Te trzy ostatnie części są zdawane razem w późniejszym terminie. Każda część egzaminu stanowi jedną czwartą ogólnej oceny.

  W tym tygodniu odbędzie się również ocena umiejętności mówienia w innych językach obcych (francuski, rosyjski, niemiecki).

  W tym roku na maturzystów czekają pewne nowości. Jedną z nich będzie to, że absolwenci po złożeniu egzaminów maturalnych otrzymają cyfrowe świadectwa dojrzałości.

  Sprawdzian okresowy z języka polskiego — po raz pierwszy

  Nowości czekają również na uczniów III klasy gimnazjum (jedenastoklasistów) w szkołach z polskim językiem nauczania. Będą oni pierwszymi, którzy po odnowieniu podstaw programowych z języka polskiego i literatury podejdą do składania sprawdzianu okresowego z języka ojczystego. Sprawdzian okresowy będzie dla nich „przepustką” do składania matury z języka polskiego w 12 klasie, a ocena za sprawdzian okresowy będzie częścią oceny końcowej z przedmiotu. Sprawdzian okresowy z języka polskiego i literatury w szkołach z polskim językiem nauczania odbędzie się po raz pierwszy 19 kwietnia. Przystąpi do niego 807 uczniów.

  Czytaj więcej: Egzamin z polskiego

  Angielski niezmiennie najpopularniejszy

  Z pozycji „lidera” nie ustępuje egzamin z języka angielskiego — jest on najczęściej wybierany przez maturzystów. Jak wynika z danych Narodowej Agencji Edukacji, wśród najczęstszych wyborów dwunastoklasistów są też egzaminy z matematyki, biologii, historii.

  18 259 kandydatów zdecydowało się przystąpić do państwowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, 17 365 z litewskiego, 16 520 z matematyki, 8 137 z historii, 6 767 z biologii, 4 589 z geografii.

  Prawdopodobnie od 2025 r. nie będzie już egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego. W 2023 państwowy egzamin z tego przedmiotu wybrało 2 047 kandydatów, w 2022 — 2 108, w 2021 r. — 2 027.

  Sesja egzaminacyjna potrwa do 27 czerwca.

  Czytaj więcej: Wszystkie egzaminy maturalne będą państwowe


  Opr. A.P.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Źródłansa.smm.lt

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...