Więcej

  Latem na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpoczną się prace melioracyjne

  Melioracja gruntów to aktualny temat dla rolników i mieszkańców rejonu wileńskiego, jak i całej Litwy. Corocznie Samorząd prowadzi prace nad porządkowaniem zużytych obiektów melioracyjnych w celu poprawy uwilgotnienia gleby, powietrza, ciepła i trybu składników pokarmowych, jej właściwości oraz stworzenia odpowiednich warunków dla rolników.

  Czytaj również...

  Prace melioracyjne w 2023 roku w rejonie wileńskim rozpoczną się w lipcu i potrwają do października. Pierwsze prace w tym roku rozpoczną się w Suderwie.

  Jakie obiekty porządkuje Samorząd?

  Środki na meliorację wykorzystuje się:

  • Na prace konserwacyjne i/lub remontowe obiektów melioracyjnych będących własnością państwa;
  • Na awaryjny remont obiektów melioracyjnych będących własnością państwa;
  • Na dogląd i remont konstrukcji hydrotechnicznych stawów znajdujących się na bilansie obiektów melioracyjnych;
  • Na odbudowę rowów melioracyjnych, uregulowanych rzek i ich konstrukcji, w tym renowację mostów i przepustów, studzienek ochronnych i barier ochronnych oraz przywrócenie parametrów konstrukcyjnych;
  • Do naprawy kolektorów o średnicy co najmniej 12,5 cm, jeżeli kolektor ze względu na swój zły stan powoduje uszkodzenie powierzchni co najmniej 1 ha;
  • Za prace związane z naprawą i przebudową systemów melioracyjnych oraz doglądem ich baz danych;
  • Do naprawy przepustów wodnych.

  Wnioski o prace melioracyjne przyjmowane są do 1 listopada br w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz w gminach.

  Co zrobiono w ostatnich latach?

  W 2021 r. na dogląd i naprawę obiektów melioracyjnych przeznaczono kwotę 387 142 Eur (z czego ponad 204 tys. Eur pochodziło ze środków Samorządu.

  Przeprowadzone prace melioracyjne w rejonie wileńskim za rok 2021:

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.
  • Nadzorowano, wyremontowano rowów i uregulowano rzek – 109 745 km;
  • Wyremontowano 0,912 km kolektorów magistralnych;
  • Wykonano 4 prace związane z awaryjnym usunięciem problemów;
  • Zakończono eksploatację przepompowni wody w Pikieliszkach, która odwadnia powierzchnię 155 ha;
  • Przeprowadzono konserwację 6 zapór.

  W 2022 r. na prace melioracyjne przeznaczono 181 tys. Eur ze środków budżetu państwa oraz prawie 222 tys. Eur z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Ze środków przydzielonych przez Samorząd w roku 2022 wykonano prace:

  • związane z doglądem rowów melioracyjnych w Glinciszkach, Giedrojciszkach, Wielkich Kabiszkach, we wsi Tatarka,jak też w Rudominie, Czerwonym Dworze i Waskańcach (gmina Niemenczyn), Dziadoniszkach (gmina Mickuny), Czekiszkach (gmina Rzesza);
  • związane z doglądem uregulowanych rzek i rowów melioracyjnych w gminie Mariampol i Niemenczyn.

  Czytaj więcej: Józef Tomaszewicz-Jakowicz: „Rejon wileński nie wykorzystuje wszystkich możliwości, które ma”

  Przy wykorzystaniu środków Ministerstwa Rolnictwa w 2022 roku wykonano prace:

  • konserwacyjne uregulowania rzeki Margi w Glinciszkach;
  • konserwacyjne uregulowania rzeki i rowów melioracyjnych w gminach Suderwa oraz Bujwidze;
  • konserwacyjne rowów melioracyjnych w gminie Mickuny, Ławaryszki, Awiżenie i Bezdany;
  • usuwania awarii kolektora drenażowego we wsi Miedziakole i Ciechanowiski (gmina Zujuny);
  • eliminacji awarii rurociągu kanalizacyjnego we wsi Anowil (gmina Podbrzezie);
  • konserwacyjne melioracyjnego basenu przepompowni wody w Pikieliszkach (gmina Rzesza);
  • konserwacyjne zapór melioracyjnych na stawach w Kiemielach, Mejszagole, Jadwigowie, Giłuże, Musze i Akmianie;
  • eksploatacji przepompowni wody w Pikieliszkach.

  Ogółem w rejonie wileńskim w 2022 r.:

  • doglądano, wyremontowano rowy i uregulowano rzek – 107,914 km;
  • wyremontowano 0,186 km kolektorów magistralnych;
  • ukończono 3 awaryjne prace związane z usunięciem problemów;
  • przeprowadzono coroczne przeglądy 24 mostów i 6 zapór melioracyjnych;
  • zakończono eksploatację przepompowni wody w Pikieliszkach, która odwadnia obszar o powierzchni 155 ha.

  Szczegółowe informacje na temat melioracji gruntów można uzyskać od kierownika Wydziału Rolnictwa Rusłana Naruńca, tel. +370 (5) 272 5299 lub gł. specjalisty Mantasa Čibirasa, tel. +370 (5) 275 6912.

  Czytaj więcej: Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych


  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...