Więcej

  Porządkowanie dróg i ulic o znaczeniu lokalnym. Zatwierdzono dwie listy obiektów priorytetowych

  31 marca Rada zatwierdziła dwie listy priorytetowe dróg do remontu: trzyletnią listę obiektów priorytetowych gmin Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz listę obiektów strategicznych.

  Czytaj również...

  Lista obiektów priorytetowych

  Trzyletnia lista priorytetowych obiektów gmin jest opracowywana z uwzględnieniem przedstawionych na początku r. 2023 protokołów rozszerzonych zebrań sołtysów gmin rejonu wileńskiego. Na liście tej są drogi o znaczeniu lokalnym oraz ulice, wymagające remontu, rekonstrukcji, budowy bądź zapewnienia bezpiecznego ruchu.

  Przy opracowywaniu planu budowy i remontu dróg (ulic) o znaczeniu lokalnym uwzględnia się natężenie ruchu drogowego, ciągłość rozpoczętych robót, możliwości korzystania z transportu publicznego itp.

  Lista priorytetowych obiektów na okres najbliższych trzech lat co roku jest weryfikowana i zatwierdzana przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Czytaj więcej: Rejon wileński niweluje ogólnokrajowy deficyt nauczycieli. Lepsze warunki pracy, szkoły z dodatkowymi środkami

  Obiekty strategiczne

  Członkowie Rady zatwierdzili również zrewidowany priorytetowy wykaz obiektów strategicznych dróg o znaczeniu lokalnym i ulic Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2022-2024, który obejmuje 17 obiektów. Obecnie jest realizowanych 5 znaczących projektów z tej listy.

  W latach 2018-2019 w Rudominie zaasfaltowano odcinek drogi Rudomino-Szwajcary-Daubiany o długości 6 km. Samorząd, korzystając z funduszy unijnych, kontynuuje rekonstrukcja odcinka drogi „Rudomino-Szwajcary-Daubiany” od 0,00 km do 0,97 km.

  Na odcinku drogi o znaczeniu lokalnym we wsi Rudomino od skrzyżowania ulic Naujakurių i Vilniaus do ul. Čekėnų 26 położono już chodniki dla pieszych oraz zainstalowano oświetlenie LED. Prace asfaltowe mają się zakończyć do końca wiosny.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Powstaną również dwa pawilony oczekiwania na transport publiczny. Łączna długość rekonstruowanej trasy drogowej o znaczeniu lokalnym wynosi ok. 961 m. Prace wykonuje ZSA „Fegda”. Całkowita wartość projektu wynosi 543 345,07 euro, dofinansowanie UE – 461 843,00 euro.

  Podczas kapitalnego remontu ulic Riešės, Ilgoji, Lindiniškių ir Liepų we wsi Lindziniszki w gminie Awiżenie, ułożono chodniki, położono 525 m asfaltu i chodnika.

  Kontynuując kapitalny remont ulic wsi Galina i Kalno we wsiach Galina, chutorach Górne Rusoki i Mała Rzesza, od drogi o znaczeniu państwowym nr 5237 do drogi o znaczeniu państwowym nr 5214 wykonano prace remontów kapitalnych, ułożono już 1680 m nawierzchni asfaltobetonowej, a w tym roku planowane jest ułożenie kolejnego 1 km asfaltu.

  Realizując projekt remontu kapitalnego ul. Czesława Miłosza, ciągnącej się przez wsie Gielaże, Balundiszki, Moskaliszki, Pustołówka, Pelikany, Łojcie oraz Zujuny, dla wygody mieszkańców ułożono 2 km nowej nawierzchni asfaltowej.

  W gminie Zujuny prace asfaltowe prowadzone są na ul. Upės, ciągnącej się przez wsieGudele,  Nowokiemie, Pasieniai oraz Smigliai. Obecnie zakończono ponad połowę planowanych prac: położono prawie 3 km nowego asfaltu, w planach są kolejne 2,3 km.

  Część obiektów znajdujących się na liście obiektów strategicznych należy do Państwowej Dyrekcji Dróg, dlatego priorytet i finansowanie realizacji projektów utrzymania i rozwoju dróg zależy od Dyrekcji Dróg. Samorząd Rejonu Wileńskiego zobowiązał się do finansowego wkładu w realizację wspomnianych projektów.

  Czytaj więcej: W rejonie wileńskim interweniowała policja. Utrudniano Głównej Komisji Wyborczej dostęp do kart wyborczych


  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...