Więcej

  Porządkowanie dróg i ulic o znaczeniu lokalnym. Zatwierdzono dwie listy obiektów priorytetowych

  31 marca Rada zatwierdziła dwie listy priorytetowe dróg do remontu: trzyletnią listę obiektów priorytetowych gmin Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz listę obiektów strategicznych.

  Czytaj również...

  Lista obiektów priorytetowych

  Trzyletnia lista priorytetowych obiektów gmin jest opracowywana z uwzględnieniem przedstawionych na początku r. 2023 protokołów rozszerzonych zebrań sołtysów gmin rejonu wileńskiego. Na liście tej są drogi o znaczeniu lokalnym oraz ulice, wymagające remontu, rekonstrukcji, budowy bądź zapewnienia bezpiecznego ruchu.

  Przy opracowywaniu planu budowy i remontu dróg (ulic) o znaczeniu lokalnym uwzględnia się natężenie ruchu drogowego, ciągłość rozpoczętych robót, możliwości korzystania z transportu publicznego itp.

  Lista priorytetowych obiektów na okres najbliższych trzech lat co roku jest weryfikowana i zatwierdzana przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Czytaj więcej: Rejon wileński niweluje ogólnokrajowy deficyt nauczycieli. Lepsze warunki pracy, szkoły z dodatkowymi środkami

  Obiekty strategiczne

  Członkowie Rady zatwierdzili również zrewidowany priorytetowy wykaz obiektów strategicznych dróg o znaczeniu lokalnym i ulic Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2022-2024, który obejmuje 17 obiektów. Obecnie jest realizowanych 5 znaczących projektów z tej listy.

  W latach 2018-2019 w Rudominie zaasfaltowano odcinek drogi Rudomino-Szwajcary-Daubiany o długości 6 km. Samorząd, korzystając z funduszy unijnych, kontynuuje rekonstrukcja odcinka drogi „Rudomino-Szwajcary-Daubiany” od 0,00 km do 0,97 km.

  Na odcinku drogi o znaczeniu lokalnym we wsi Rudomino od skrzyżowania ulic Naujakurių i Vilniaus do ul. Čekėnų 26 położono już chodniki dla pieszych oraz zainstalowano oświetlenie LED. Prace asfaltowe mają się zakończyć do końca wiosny.

  Powstaną również dwa pawilony oczekiwania na transport publiczny. Łączna długość rekonstruowanej trasy drogowej o znaczeniu lokalnym wynosi ok. 961 m. Prace wykonuje ZSA „Fegda”. Całkowita wartość projektu wynosi 543 345,07 euro, dofinansowanie UE – 461 843,00 euro.

  Podczas kapitalnego remontu ulic Riešės, Ilgoji, Lindiniškių ir Liepų we wsi Lindziniszki w gminie Awiżenie, ułożono chodniki, położono 525 m asfaltu i chodnika.

  Kontynuując kapitalny remont ulic wsi Galina i Kalno we wsiach Galina, chutorach Górne Rusoki i Mała Rzesza, od drogi o znaczeniu państwowym nr 5237 do drogi o znaczeniu państwowym nr 5214 wykonano prace remontów kapitalnych, ułożono już 1680 m nawierzchni asfaltobetonowej, a w tym roku planowane jest ułożenie kolejnego 1 km asfaltu.

  Realizując projekt remontu kapitalnego ul. Czesława Miłosza, ciągnącej się przez wsie Gielaże, Balundiszki, Moskaliszki, Pustołówka, Pelikany, Łojcie oraz Zujuny, dla wygody mieszkańców ułożono 2 km nowej nawierzchni asfaltowej.

  W gminie Zujuny prace asfaltowe prowadzone są na ul. Upės, ciągnącej się przez wsieGudele,  Nowokiemie, Pasieniai oraz Smigliai. Obecnie zakończono ponad połowę planowanych prac: położono prawie 3 km nowego asfaltu, w planach są kolejne 2,3 km.

  Część obiektów znajdujących się na liście obiektów strategicznych należy do Państwowej Dyrekcji Dróg, dlatego priorytet i finansowanie realizacji projektów utrzymania i rozwoju dróg zależy od Dyrekcji Dróg. Samorząd Rejonu Wileńskiego zobowiązał się do finansowego wkładu w realizację wspomnianych projektów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: W rejonie wileńskim interweniowała policja. Utrudniano Głównej Komisji Wyborczej dostęp do kart wyborczych


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...