Więcej

  XIV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. W. Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” [Z GALERIĄ]

  Dobiegła końca XIV edycja Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Finał odbył się 22 kwietnia po raz drugi w Kaliszu. Specjalnymi gośćmi wydarzenia w tym roku byli uczestnicy z Wilna i Niemenczyna na Litwie.

  Czytaj również...

  Szeroka geografia konkursu

  Konkurs organizuje Fundacja Pro Arte Christiana z Kalisza. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 21. Od początku budzi duże zainteresowanie nie tylko wśród dzieci i młodzieży z Polski, ale także z odległych zakątków świata jak Liban, Australia, Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki czy Chiny. Dotychczasowe edycje pokazały również, że trafia on do różnych środowisk — zarówno tych wielkomiejskich, jak i małych wsi. Odbiorcami są dzieci przedszkolne, młodzież szkolna, podopieczni ośrodków wychowawczych, świetlic terapeutycznych i co ważne, osoby z niepełnosprawnościami.

  Trzy kategorie artystyczne

  Uczestnicy mają szansę realizować się w trzech kategoriach artystycznych: plastycznej, fotograficznej oraz recytatorskiej, z których najliczniejsza zazwyczaj bywa ta pierwsza, a najmniej liczna ta ostatnia.

  Postać twórcy Włodzimierza Pietrzaka

  Jak podkreśla organizator i pomysłodawca konkursu, Maciej Konieczny, konkurs imienia Włodzimierza Pietrzaka ma nie tylko przybliżyć postać twórcy: poety, krytyka literackiego i żołnierza powstania warszawskiego, ale także pokazać, że sztuka może być znakomitym polem do kreatywności, może inspirować dzieci i młodzież do samorozwoju i zdobywania wiedzy, a także być pomocna w kształtowaniu charakterów.

  Patronat Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek

  W XIV edycji honorowy patronat nad konkursem objęła pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która w liście adresowanym do organizatora i uczestników napisała: „Cieszy mnie niezmiernie, że ta wyjątkowo cenna inicjatywa wpisała się już na stałe w kalendarz ważnych artystyczno-edukacyjnych wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży  nie tylko w kraju, lecz także w środowiskach polonijnych./…/Jest także świadectwem na to, że młodzi Polacy, bez względu na miejsce swojego zamieszkania, potrafią z ogromnym zaangażowaniem zainteresować się kulturowym dziedzictwem i historią swojej Ojczyzny, tworząc tym samym wspólnotę ludzi dumnych z narodowej tradycji”.

  Cenne nagrody. Flagi państwowe od Mateusza Morawieckiego

  Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, zdobyła liczne grono uczestników (1066). Nic dziwnego, konkurs jest szansą na zaprezentowanie swoich talentów szerszej publiczności, skonfrontowanie ich z rówieśnikami. Nie bez znaczenia pozostają także nagrody: wartościowe monety, banknoty kolekcjonerskie, tablety, markowe pióra, cenne albumy książkowe, w tym również z dedykacjami hierarchów kościelnych abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, biskupa Artura Mizińskiego, abp Adriana Galbasa, bp Antoniego Długosza, biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby. Były też pobyty weekendowe w ekskluzywnych hotelach położonych w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych, słodycze, drobny sprzęt elektroniczny. W tegorocznej edycji Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki, przekazał flagi państwowe.

  Wśród zaproszonych gości obecna była przedstawicielka Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciel biskupa kaliskiego, Damiana Bryla oraz mecenasi konkursu.

  Część plastyczna

  W części plastycznej na konkurs napłynęło 851 prac z Polski, Belgii, Bułgarii, Holandii, Litwy,  Mołdawii, USA i Ukrainy, w edycji fotograficznej nadesłano 180 prac z Litwy, Polski i Ukrainy, a w edycji recytatorskiej zgłosiło się 29 recytatorów z Polski i Litwy. Młodzi artyści przedstawili wizje plastyczne i fotograficzne tematyki konkursu: Polska, moja Ojczyzna, polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, sport, kapliczki maryjne, szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna, kosmos, Bóg Ojciec, makro i mikro świat.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Prace plastyczne oceniało jury w składzie: prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa, dr Beata Michalak-Konieczna, dr Anna Sobczyk-Gąsiorek i Maciej Konieczny.

  W kategorii 3- 6 lat

  I nagroda  — NADIA DUDEK z Tuszymy za pracę Polskie zwyczaje i obrzędy ludowe

  II nagroda — KATARZYNA SCHERER z Częstochowy za pracę Kapliczki maryjne

  III nagroda — ZUZANNA KRYSZAK z Kalisza za pracę  Bóg Ojciec

  Wyróżnienie: FRANCISZEK MODELEWSKI z Nowej Piasecznej za pracę Sport, ANTONINA STACHARSKA ze Szczecina za pracę Bohaterowie bajek i baśni, BARBARA FILIPCZAK z Kalisza za pracę Makro i mikro świat.

  W kategorii 7-13 lat

  I nagroda — JULIA POCICA ze Smarżowej za pracę Szcześliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna

  II nagroda — AGATA MIESZKUNIEC z Niemenczyna — Litwa za pracę Bohaterowie bajek i baśni

  III nagroda — MIKOŁAJ ŚLIWIŃSKI z Uraz za pracę Bohaterowie bajek i baśni

  Wyróżnienie: AELKSANDRA RADEK ze Skierniewic za pracę Polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, KAROL GRYCEL z Białegostoku za pracę Kosmos, MAGDALENA KANIA z Jeleniej Góry za pracę Bohaterowie bajek i baśni, MAGDALENA LECHNIAK z Żyrardowa za pracę Mikro i makro świat, MALWINA KAPUSTA z Domaniewic za pracę Polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, MARTYNA GIERA z Rydzyny za pracę Bóg Ojciec.

  W kategorii 14-17 lat

  I nagroda — ELIZA BOROWSKA z Białegostoku za pracę Kapliczki maryjne

  II nagroda — MARIANNA IWCZENKO  z Kijowa — Ukraina za pracę Polska moja ojczyzna

  III nagroda — OLIWIA KOŁODZIEJCZYK z Koszalina za pracę Kapliczki maryjne

  Wyróżnienie: GUSTAW BORGOSZ z Wrocławia za pracę Polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, NADIA SYROWY  z Proszowic za pracę Bohaterowie bajek i baśni, DOMINIKA CETERA z Krakowa za pracę Polska moja ojczyzna.

  W kategorii 18-20 lat

  Jury nie przyznało I , II i III nagrody.

  Wyróżnienie ZUZANNA MAĆKOWIAK z Rydzyny za pracę Kosmos.

  Konkurs fotograficzny

  W konkursie fotograficznym jury w składzie: przewodniczący jury dr Bartłomiej Talaga, profesor Janusz Maria Tylman, profesor Tomasz Komorowski przyznało nagrody i wyróżnienia:

  W grupie wiekowej 18-21 lat

  I nagrody nie przyznano

  II nagroda Karolina Strączek  z Zakopanego  za serię Kapliczki Maryjne

  III nagroda Wiktoria Urban za zdjęcie „Kosmos”

  Wyróżnienie: Adrian Tarnowski  z Lublina za zdjęcie „Kosmos”, Patrycja Adamowicz z Wilna — Litwa  za serię „Sport”.

  W grupie wiekowej 14-17 lat

  I nagroda  Aleksandra Kaleja z Brudzeń Mały za serię „Makro i mikro świat”

  II nagroda Adam Majtyka z Krakowa za zdjęcie „Kosmos”

  III nagroda Konstanty Domański z Lublina za zdjęcie „Polska moja ojczyzna”

   Wyróżnienie: Karol Wieczorek z Warszawy za zdjęcie „Kosmos”, Radosław Kolbusz z Niepołomic za zdjęcie „Sport”.

  W grupie wiekowej 10- 13 lat

  I nagroda ex aequo — Iryna Prodan z Krakowa  za serię „Sport” oraz Liwia Pawłowska z Wągrowca za zdjęcie „Makro i mikro świat”

  II nagroda Weronika Bugaj z Krakowa za zdjęcie „Polska moja ojczyzna”

  III nagroda Vanessa Grynda z Turku za zdjęcie „Kapliczki maryjne”

  Wyróżnienie: Martyna Pokusa z Krakowa za zdjęcie „Sport”, Gabriela Ćwik z Krakowa za zdjęcie „Polska moja ojczyzna”, Wiktor Szymański z Łodzi za zdjęcie „Makro i mikro świat”, Justyna Żakowska z Jarocina za zdjęcie „Makro i mikro świat”.

  Recytacja

  W konkursie recytatorskim jury: dr Małgorzata Ratajczyk — przewodnicząca, dr Beata Michalak–Konieczna z Wydział Pedagogiczno — Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań, Maciej Konieczny, organizator i pomysłodawca konkursu, nauczyciele Wojciech May i Patrycja Kliber  postanowili przyznać nagrody i wyróżnienia:

  Kategoria 10-13 lat

  I nagroda Sebastian Płóciennik z Klucza

  II nagroda Franciszek Zbrojkiewicz z Białej

  III nagroda Oksana Zenel z Turku.

  W kategorii 14-17 lat

  I nagroda Nel Stokłosa z Krakowa

  II nagroda Paulina Sewruk z Wilna — Litwa

  III nagroda Maja Prokop z Augustowa

  Wyróżnienie: Anna Stawińska z Ciechanowa, Cezary Strugliński z Dobrosołowa, Kamila Zdebska ze Szczecina, Zofia Kurowska z Dąbrówki Wielkiej, Zofia Gąsior z Krakowa.

  W kategorii 18-20 lat

  I i III  Nagrody jury nie przyznało

  II Nagroda Patrycja Cieślik z Krakowa.

  Marianna Iwczenko z Ukrainy pracę tworzyła w schronie

  Podczas finału nieobecna była laureatka II nagrody w kategorii plastycznej, Marianna Iwczenko z Ukrainy, która swoją pracę konkursową tworzyła na zajęciach w schronie. Laureatka z wielką radością przyjęła wiadomość o nagrodzie — między innymi otrzyma markowe pióro wieczne od premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusza Morawieckiego oraz srebrną monetę kolekcjonerską.

  „Konkurs jest ważnym momentem w życiu młodych artystów”

  Przez czternaście lat w konkursie wzięło udział 15 tysięcy 66 laureatów z pięciu kontynentów. Jak podkreślił profesor Janusz Maria Tylman, wieloletni juror edycji fotograficznej, konkurs jest ważnym momentem w życiu młodych artystów, zdobycie nagrody częstokroć uskrzydla laureata i powoduje podjęcie decyzji o profesjonalnym kształceniu w Łódzkiej Szkole Filmowej.

  Fundacja Pro Arte Christiana gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu, szczególne podziękowania składając nauczycielom i instruktorom, którzy zarażają pasją artystyczną kolejne rzesze młodych ludzi.

  Agata Mieszuniec otrzymała nagrodę tablet Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę wręczyła pani przewodnicząca kapituły dr Beata Michalak-Konieczna, jednocześnie prezes Fundacji Pro Arte Christiana.

  Afisze

  Więcej od autora

  Kaja Tworogal z Mickun została mistrzynią Litwy. Będzie reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy

  27 maja w Solecznikach odbyły się mistrzostwa Litwy w tenisie stołowym wśród dzieci (rocznik 2012 i młodsi). W mistrzostwach wzięły udział dzieci z całej Litwy, które przeszły przez sześć eliminacji strefowych.W Solecznikach spotkali się najsilniejsi tenisiści stołowi: dziewczęta i...

  V Festyn Rodzinny „Majówka w Syrokomlówce” [Z GALERIĄ]

  Inicjatywa rodziców — cegiełki na odbudowę Kapliczki Jezusa Śnipiskiego Podczas festynu oprócz oryginalnych występów uczniów, tradycyjnych straganów, loterii i różnorodnych zabaw zorganizowany został towarzyski mecz siatkówki (uczniowie-nauczyciele-rodzice), który również został poświęcony ku czci Patrona gimnazjum. Z inicjatywy rodziców została zorganizowana...

  Ilona Jurewicz: „Jak się robi, co się kocha, to trudności schodzą na drugi plan”

  Justyna Tankeliun: Prowadzi Pani nawet kilka zespołów, jakie to są zespoły? Ilona Jurewicz: Przy kościele św. Teresy w Wilnie prowadzę dziecięco-młodzieżową scholę „Gaudium” i chór parafialny, prowadzę także zespół „Stella Spei” oraz zespół wokalny „Kresowy Płomień” w Zujunach. Moim debiutem były...

  Wystawa poplenerowa „Znad Mereczanki fal” w Rudominie dostępna od 24 maja

  Prace zostały wykonane przez uczniów Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca oraz Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku. Tematem jest przyroda otaczająca nas ze wszystkich stron i na jej piękno mało kto pozostaje obojętny. Ale jak wiele osób wie, gdzie są Wilkiszki,...