Więcej

  Gdy kieszonkowych już za mało: wakacyjne zatrudnianie nieletnich

  Współczesna młodzież chce samodzielnie zarobić na swoje potrzeby, ponieważ kieszonkowe od rodziców to dla niej za mało. Dlatego w sezonie wakacyjnym coraz więcej nastolatków idzie do pracy.

  Czytaj również...

  — W tym roku już po raz czwarty podczas wakacji letnich będę pracowała w Połądze. Po raz pierwszy pracowałam w wieku 14 lat, sprzedawałam na plaży lody. Jak pamiętam, trudno było wtedy znaleźć pracę, pomogli znajomi. Przez dwa lata pracowałam w Połądze na ulicy Basanavičiaus — sprzedawałam tam lody, kukurydzę, wynajmowałam skutery. Zawsze otrzymywałam minimalne wynagrodzenie, ale mnie jako uczennicy to odpowiadało — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” 17-letnia Alicja.

  Zbliżają się wakacje, dlatego młodzież w wieku szkolnym już teraz aktywnie poszukuje pracy sezonowej. Pracodawcom taki nowicjusz na rynku pracy pomaga zaspokoić zapotrzebowanie na krótkoterminowe prace sezonowe.

  Czytaj więcej: Prace sezonowe za granicą — ile można zarobić?

  Brak pracowników sezonowych

  — Na szczęście zawsze trafiałam na uczciwych pracodawców, ale moi znajomi bywali oszukiwani. Pracowali bez umowy, a potem im dziękowano i nie płacono. Jeden to nawet jeszcze musiał odpracować, bo gospodarz jakoby przez niego poniósł straty. Podczas zatrudniania zawsze towarzyszy mi mama. W tym roku też planuję pojechać do pracy. Na razie tylko się rozglądam. Po raz pierwszy już w marcu dzwonił do mnie pracodawca z propozycją zatrudnienia. Podobno brakuje rąk do pracy — mówi Alicja.

  Pracę można rozpocząć od 14. roku życia

  Na Litwie nieletni mogą rozpocząć pracę od 14. roku życia, ale w zależności od tego, czy należą do grupy wiekowej dzieci (osoby w wieku od 14 do 16 lat), czy młodzieży (osoby w wieku od 16 do 18 lat), istnieją różne ograniczenia dotyczące charakteru ich pracy, czasu pracy i odpoczynku, bezpieczeństwa i zdrowia, a także zawarcia umowy o pracę.

  Młode osoby nie mogą wykonywać wszystkich prac. Dziecko w wieku od 14 do 16 lat może wykonywać tylko lekką pracę, która odpowiada jego możliwościom fizycznym i nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój fizyczny, umysłowy, moralny lub społeczny. Nieletnim zabrania się wykonywania czynności, w których ma miejsce jakikolwiek kontakt z alkoholem.

  Częste naruszenia

  — Do naruszeń dochodzi dosyć często. Najczęstsze są rejestrowane w miejscach, w których pracują dzieci i młodzież. Dotyczy to przede wszystkim pracy nielegalnej, zaniedbania przepisów dotyczących godzin pracy, niewypłacania wynagrodzeń, nieodpowiednich warunków pracy, nadużywania czasu pracy i odpoczynku — mówi Ieva Piličiauskaitė, kierowniczka Departamentu Prawa Pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

  Zwarcie umowy o pracę z osobą nieletnią

  Nawet w przypadku osoby w wieku 14 lat praca musi być sformalizowana w umowie o pracę, w której strony zgadzają się co do minimalnych warunków, tj. funkcji pracy, wynagrodzenia za pracę i miejsca pracy, a także normy czasu pracy i reżimu czasu pracy. Tylko w ten sposób można uzyskać bezpieczeństwo zatrudnienia, które jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w razie wypadku przy pracy.

  — Zawarcie umowy o pracę dziecka wymaga pisemnej zgody jednego z rodziców lub prawnego opiekuna. Pracodawca powinien też poinformować przyszłego pracownika o tym, że powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie wydane przez osobistą instytucję opieki zdrowotnej z wnioskiem, że dziecko nadaje się do określonej pracy, oraz wydaną w ciągu roku szkolnego pisemną zgodę na pracę szkoły, w której dziecko się uczy — mówi Ieva Piličiauskaitė.

  Jak mówi, przed zatrudnieniem osoby poniżej 18. roku życia i wysłaniem jej na badania lekarskie pracodawca musi przekazać opis przewidywanych warunków pracy, wskazać możliwe zagrożenia zawodowe. Po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego musi kierować się zawartymi w nim wnioskami i powierzyć mu konkretną pracę, zapewnić wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Umowa jest sporządzana na piśmie w dwóch identycznych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u pracodawcy, a drugi u pracownika.

  W sezonie wakacyjnym coraz więcej nastolatków idzie do pracy
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Godziny pracy nieletnich

  Dzieci poza rokiem szkolnym mogą pracować do 6 godzin dziennie i 30 godzin tygodniowo. W ciągu roku szkolnego — do 12 godzin tygodniowo: do 2 godzin dziennie w dni uczęszczania do szkoły i do 6 godzin dziennie w dni wolne od szkoły. Nastolatkowie mogą pracować nie więcej niż 8 godzin dziennie i nie więcej niż 40 godzin tygodniowo wraz z czasem trwania zajęć.

  Godziny zabronione

  Dzieci nie mogą pracować od godziny 20 wieczorem do 6 rano, od 6 rano do 7 rano przed zajęciami. Powinny mieć co najmniej 2 dni odpoczynku w tygodniu, w miarę możliwości muszą to być dni następujące po sobie, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Dzienny nieprzerwany okres odpoczynku dzieci w ciągu 24 godzin musi wynosić co najmniej 14 godzin.

  Młodzieży nie wolno pracować od 22 wieczorem do 6 rano. Musi także mieć co najmniej 2 dni odpoczynku w tygodniu, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Dzienny nieprzerwany okres odpoczynku w ciągu 24 godzin musi wynosić co najmniej 12 godzin. Pracodawcy powinni być również świadomi tego, że nie mogą wyznaczać małoletnim biernego dyżuru w pracy lub w domu, pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w porze nocnej.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  — Niezależnie od wieku pracownika praca rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy o pracę. Tylko w ten sposób pracownik uzyskuje gwarancje zatrudnienia w razie wypadku podczas pracy lub w przypadku nieprzestrzegania przez pracodawcę warunków umowy o pracę — podkreśla Ieva Piličiauskaitė.

  Bardziej szczegółowo na temat zawarcia umowy o pracę, czasu pracy dziecka lub nastolatka, czasu odpoczynku i innych kwestii młodzi ludzie, ich rodzice i pracodawcy są konsultowani przez Państwową Inspekcję Pracy w dni powszednie telefonicznie (8 5) 213 9772, pocztą elektroniczną info@vdi.lt lub na koncie VDI na Facebooku.

  Czytaj więcej: Sezonowa praca nastolatków. Jakie prawa przysługują młodym?

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Kiedy na dwór lepiej nie wychodzić: prace budowlane a jakość powietrza

  „W miejscach, gdzie odbywają się budowy, powietrze jest bardziej zanieczyszczone. Działania budowlane powodują wzrost stężenia pyłu zawieszonego (PM10) w powietrzu z powodu intensywnego ruchu ulicznego, wykopów, mieszania materiałów budowlanych, demontażu starych konstrukcji, rozdrabniania itp. Pył zawieszony (PM10) zwykle oddziałuje...

  Parasol nie wystarczy: czekają nas nawałnice, gradobicia i tropikalne noce

  20 maja burza z intensywnymi opadami deszczu i gradu przeszła w Polsce nad Gnieznem. Z powodu opadów wiele ulic i budynków, w tym szpital, szkoły i komenda policji, zostało zalanych. Po intensywnych opadach gradu o średnicy 2-3 cm na...

  Przedstawiciele biznesu rozczarowani propozycjami dot. finansowania obronności

  — Nasz rząd widzi jedyny sposób w rozwiązywaniu problemów finansowych w podwyżce podatków, takich jak akcyza czy podatek dochodowy od osób fizycznych. Rządzący nie analizują błędów, które popełnili w zarządzaniu budżetem i wszystkimi wspólnymi pieniędzmi, ale od razu sięgają...

  Zamiast kawy — do skarbonki: ekspert radzi, jak zaoszczędzić ponad 3 tys. euro rocznie

  — Pieniądze na zakupy, które nie są niezbędne, wydajemy bardzo często. Wystarczy, że zatrzymamy się na stacji benzynowej i kupimy filiżankę kawy, następnie na mieście zjemy jakąś przekąskę, w kawiarni wypijemy kawy i zjemy deser pod koniec dnia —...