Więcej

  Pracodawcy są w tym roku nadzwyczaj aktywni w poszukiwaniu pracownika sezonowego

  Prawdziwy boom na pracę sezonową na Litwie przypada na miesiące czerwiec–wrzesień, ale pracodawcy już od marca rozpoczęli intensywne poszukiwania pracowników na sezon letni. Pomimo zwiększonego zapotrzebowania na pracowników sezonowych liczba wolnych miejsc pracy jest niższa w porównaniu z 2022 r.

  Czytaj również...

  W tym roku znacznie wcześniej firmy hotelarskie i gastronomiczne zaczęły szukać pracowników. W poprzednich latach poszukiwanie pracowników na sezon letni rozpoczynano dopiero w maju. Kawiarnie, hotele i inne firmy usługowe złożyły w marcu 1,6 razy więcej ogłoszeń o pracę niż w lutym. Liczba ofert pracy wzrosła w marcu o 44,1 proc. W Służbie Zatrudnienia zarejestrowano 17,5 tys. wolnych miejsc pracy – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia.

  Praca szuka człowieka

  W rolnictwie wolnych miejsc pracy w marcu zarejestrowano ponad trzy razy więcej niż w lutym. W sektorze hotelarskim ich liczba wzrosła prawie dwukrotnie. W sektorze budowlanym liczba ofert pracy jest większa o 35 proc. Pomimo zwiększonego zapotrzebowania na pracę sezonową liczba wolnych miejsc pracy jest znacznie niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

  – W I kwartale tego roku w rolnictwie zarejestrowano 1,6 tys. wolnych miejsc pracy – o 1,7 razy mniej niż w roku poprzednim w tym samym czasie i 1,4 razy mniej niż w I kwartale 2021 r. W sektorze budowlanym zarejestrowano 4,9 tys. wolnych miejsc pracy. W porównaniu do I kwartału ub.r. liczba zarejestrowanych nowych wakatów spadła 2,5-krotnie, a w porównaniu do I kwartału 2021 r. – 1,6 razy mniej. W sektorze hotelarskim w pierwszych trzech miesiącach tego roku zarejestrowano 3 tys. wolnych miejsc pracy, to 1,7 razy mniej niż w I kwartale ub.r., ale 2,3 razy więcej niż w I kwartale 2021 r. – zaznacza Milda Jankauskienė.

  W sektorze rolnym w marcu wzrosło zapotrzebowanie na: kierowców ciągników, pracowników pomocniczych, pracowników gospodarstw hodowlanych, grzybiarzy, pracowników leśnych, mleczarzy, mechanizatorów, pracowników szkółek leśnych.

  W sektorze budowlanym największe zapotrzebowanie jest na: budowniczych (różnej profesji), elektryków, elektromonterów, pracowników pomocniczych, niewykwalifikowanych pracowników budowlanych, mechaników drogowych, betoniarzy, robotników drogowych, wykończeniowców i spawaczy.

  Firmy zajmujące się zakwaterowaniem i cateringiem najczęściej poszukiwały: kucharzy, kelnerów, pracowników kuchni, barmanów, asystentów kucharzy, piekarzy, osób zmywających ręcznie, sprzątaczy, pracowników szybkiej obsługi.

  Najbardziej otwarte na pracowników w sezonie jest wybrzeże kraju. Obecnie w Połądze jest 130 wolnych miejsc pracy, najwięcej – dla kucharzy, sprzątaczek, pokojówek, pracowników hali handlowej. W powiecie Kretynga jest aktywnych ok. 50 ofert pracy dla kucharzy, stolarzy, pracowników pomocniczych. Nerynga oferuje 7 wolnych miejsc, w tym 3 – dla kucharzy. W Kłajpedzie zarejestrowano 470 wolnych miejsc pracy – dla kucharzy, sprzątaczek, elektryków, pracowników kuchni, instalatorów konstrukcji metalowych, kierowców spedytorów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Firmy zaczęły szukać więcej pracowników przy remontach dróg i budowie dróg już w lutym – zarejestrowano 2,4 razy więcej wolnych miejsc pracy niż w styczniu. A w marcu liczba ofert pracy w tym obszarze wzrosła o 12,7 proc.

  – Obywatele państw trzecich również przyjeżdżają do pracy sezonowej na Litwę. W pierwszym kwartale Służba Zatrudnienia wydała cudzoziemcom 16 zezwoleń na pracę sezonową. W obszarze rolnictwa wydano dwa zezwolenia obywatelom Kenii, którzy zamierzają pracować jako wykwalifikowani pracownicy rolni przy uprawie polowej – mówi Jankauskienė.

  Czytaj więcej: Praca na zwolnieniu lekarskim. Konsekwencje dla pracownika i kary

  Lepsze zarobki dla wykwalifikowanych

  W sektorze rolnym średnie miesięczne wynagrodzenie oferowane w marcu wynosiło 1063 euro przed opodatkowaniem. Wyższe zarobki są dla wykwalifikowanych pracowników: traktorzyści zarobią 1127 euro, mechanicy ciągników – 1544 euro, agronomowie – 1600 euro, rzeźnicy – 1700 euro, zootechnicy – 1250 euro, operatorzy urządzeń udojowych – 1210 euro, ślusarze – 1600 euro. Najwyższe średnie wynagrodzenie weterynarza wynosi 2,6 tys. euro. Minimum (840 euro) oferowano niewykwalifikowanym pracownikom sezonowym.

  W sektorze usług noclegowych i gastronomicznych średnie wynagrodzenie wskazane w ogłoszeniach o pracę wynosiło 1081 euro miesięcznie przed opodatkowaniem. Minimum lub nieco wyższe oferowane jest dla pracowników niewykwalifikowanych. Dla kucharzy – 1,2 tys. euro, dla asystentów kucharzy – 965 euro. Najwyższe wynagrodzenia w tym sektorze przeznaczone są dla kierownika działu gastronomicznego (2,1 tys. euro), szefa kuchni (2 tys. euro) i księgowego (1,7 tys. euro).

  W sektorze budowlanym średnie wynagrodzenie przed opodatkowaniem wyniosło 1444 euro. Murarzom oferowano 1,5 tys. euro, dla instalatorów rurociągów – 1,8 tys. euro, dla operatorów dźwigów – 1,8 tys. euro, dla serwisantów drogowych – 1,6 tys. euro, dla malarzy budowlanych – 1,4 tys. euro.

  Najwyższe wynagrodzenie proponowano przy poszukiwaniu finansistów – 3,8 tys. euro. Inżynierowie operacyjni mogą zarobić 3 tys. euro, kierownicy projektów budowlanych – 2,6 tys. euro, operatorzy dekoratorów nawierzchni drogowych – 2,5 tys. euro, kierownicy robót budowlanych – 2,5 tys. euro Najniższa pensja jest oferowana sprzątaczom, to 840 euro.

  Liczba osób pracujących w kraju w marcu wzrosła o 5,5 tys. (0,4 proc.). Sytuacja utrzymywała się nierównomiernie w poszczególnych sektorach, przy wzroście liczby pracowników w: transporcie i magazynowaniu (+1211), pracy w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej (+516), edukacji (+499), zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (+473), podczas gdy liczba pracowników zmniejszyła się w: przetwórstwie przemysłowym (-1066), administracji publicznej i obronie (-91), operacjach związanych z nieruchomościami (-38), zaopatrzeniu w wodę, oczyszczaniu ścieków, gospodarce odpadami (-34).

  W marcu zatrudnienie wzrosło, więcej osób poszukujących pracy podjęło zatrudnienie lub rozpoczęło samozatrudnienie z licencją biznesową. Z pomocą Służby Zatrudnienia zatrudnionych zostało 18,8 tys. osób. O 33,4 proc. odnotowano wzrost liczby osób zatrudnionych na czas nieokreślony.

  Czytaj więcej: W roku 2024 płaca minimalna powinna osiągnąć prawie 953 euro

  Zwolnienia grupowe się zdarzają

  Bardziej aktywny rynek pracy znajduje odzwierciedlenie w spadających wskaźnikach bezrobocia rejestrowanego. Na dzień 1 kwietnia w kraju zarejestrowanych było 157,9 tys. osób. ze statusem bezrobotnych – o 1,2 proc. mniej niż przed miesiącem. Stanowili oni 9 proc. ludności kraju w wieku produkcyjnym – o 0,1 pkt proc. mniej niż w lutym.

  Służba Zatrudnienia otrzymała w marcu 10 zgłoszeń o spodziewanych grupowych zwolnieniach pracowników i ostrzeżenia o zwolnieniu dla 400 pracowników. Siedem zgłoszeń pochodziło z sektora przemysłowego, dwa z usług i jedno z budownictwa. Liczba zgłoszeń o grupowych zwolnieniach dla pracowników jest taka sama jak w marcu 2022 r.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 18(52) 06-12/05/2023

  Afisze

  Więcej od autora

  Lato będzie upalne i suche

  — Trudno prognozować. Jeden Pan Bóg wie, jakie będzie lato. Ja mogę prognozować tylko na podstawie swoich obserwacji, ale dzisiaj dosyć często się one nie sprawdzają, ponieważ człowiek bardzo namieszał w przyrodzie. Wiem natomiast na pewno, że będzie bardzo...

  Zmiany w eksploatacji samochodów: kary za otwarty alkohol i cofanie liczników

  Natomiast już od 7 lipca wejdą w życie kolejne zmiany — tym razem w ustawie o oszustwach — dotyczące korekty licznika przebiegu w samochodach używanych. Kary za otwarty alkohol — Od 1 czerwca policja będzie karać pasażerów za przewożenie otwartego alkoholu...

  Każde dziecko ma prawo do przeżycia spokojnego dzieciństwa

  — W tym roku będziemy obchodzić ważną datę — wkrótce minie 5 lat od przeprowadzenia reformy systemu ochrony praw dziecka. Przyniosła ona namacalne zmiany w ochronie praw dzieci. Dzięki niej możemy o wiele szybciej i sprawniej zapewnić ochronę praw...

  Propozycja innego wyliczania „urlopowych”: na podstawie rocznej średniej

  Stowarzyszenie Litewskiej Konfederacji Pracodawców także uważa, że naliczanie wypłat urlopowych za dwanaście miesięcy jest bardziej korzystne dla pracowników. Tymczasem przedstawiciele związków zawodowych mają w tej kwestii wątpliwości i proponują kontynuację dyskusji. Dlaczego potrzebne zmiany? — Uważamy, że należy zmienić procedurę naliczania...