Więcej

  Program uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Kalwarii Wileńskiej

  Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. (1 Kor 12,13)

  Czytaj również...

  Drodzy Bracia, Siostry!

  Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, uczniowie Jezusa zostali napełnieni Duchem Świętym. Otrzymali dar języków i mogli przemawiać nie tylko do swoich rodaków, ale także do pobożnych pogan, którzy przebywali w Jerozolimie. Ci ludzie byli zdumieni, gdy usłyszeli o wspaniałych dziełach Bożych, głoszonych w ich języku.

  Piotr Apostoł zaświadcza, że proroctwo Joela się spełniło. Bóg zesłał swojego Ducha na każdego wierzącego. I ten Duch Prawdy kieruje wzrok człowieka na Jezusa, jednoczy go ze Zbawicielem. Dąży do tego, aby każdy chrześcijanin wybrał drogę służby i poświęcenia Chrystusa jako przykład swojego życia. Duch Święty daje siłę fizyczną i duchową w walce ze złem, rozwija i pielęgnuje w człowieku cnoty, pomaga w poszukiwaniu prawdy, rozpala w duszy ogień wiary i gromadzi wiernych we wspólnej rodzinie Pana. Duszą Wspólnoty założonej przez Jezusa – Kościoł – jest Duch Święty. Duch Święty, którego Chrystus – Głowa Ciała – wylewa na swoje członki, buduje, ożywia i uświęca Kościół, będący sakramentem komunii Trójcy Świętej i ludzi. (KKK, 747). Zjednoczeni w duchu stajemy się członkami mistycznego Ciała Chrystusa i wspólnie idziemy drogą zbawienia.

  Program:

  22-24 maja (poniedziałek– środa)

  Msza św. o godz. 18:00

  25 maja, czwartek — Adoracja Najświętszego Sakramentu

  Od godz. 8:00 do 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w kościele.

  Godz. 18:00 Msza św.

  26 maja, piątekDzień Osób Konsekrowanych

  Program nabożeństw w jęz. litewskim:

  Godz. 10:00 — Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej.

  Godz. 14:00 — Msza św. w kościele.

  Godz. 15: 00 — Agapa.

  Godz. 18:00 — Wieczór modlitewny z Marcinem Zieleńskim ( PL i LT)

  27 maja, sobotaDzień Wspólnot Polskich

  Program nabożeństw w jęz. polskim:

  Godz. 9:00 — Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej.

  Godz. 13:00 — Uroczysta Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (na łące obok kościoła).

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Po Mszy św. agapa i koncert.

  28 maja, niedziela Dzień Zesłania Ducha Świętego

  Godz. 9:00 — Msza św. w kościele (PL).

  Program nabożeństw w jęz. litewskim:

  Godz. 9:00 — Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej.

  Godz. 13:00 — Uroczysta Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (na łące obok kościoła).

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Po Mszy św. agapa i koncert.


  Dziękując Bogu za dar Ducha Świętego dla świata, za łaskę komunii zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnego świętowania Zesłania Ducha Świętego w Kalwarii Wileńskiej!


  Ks. Jerzy Witkowski
  proboszcz parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie (Kalwaria Wileńska)

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Spotkanie z twórczością Czesława Miłosza. Most między kulturami

  W czwartkowy wieczór Polski Teatr „Studio” zaprosił na literacką ucztę do Glinciszek. Pałac Jeleńskich odzyskał dawną świetność i jego podwoje są dziś idealnym miejscem do spotkań z kulturą. Pretekstem stał się ustanowiony w Polsce Rok Czesława Miłosza. Wieczór poezji...

  Letnie spotkanie słuchaczy PUTW w Solecznikach

  Swą obecnością zaszczyciła nas Regina Markiewicz, kierowniczka Wydziału Oświaty i Sportu administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, która złożyła seniorom życzenia zdrowia, spokoju oraz wielu lat życia wypełnionego szacunkiem, życzliwością i miłością najbliższych. Uczestnicy spotkania udowodnili, że każda pora roku ma...

  Bolesna decyzja Archidiecezji Wileńskiej i burzliwe reakcje wiernych

  Ta decyzja, uznawana przez wielu za niesprawiedliwą i niezrozumiałą, wywołała falę wzburzenia i protestów. W odpowiedzi na nią, członkowie parafii natychmiast wystosowali list do arcybiskupa wileńskiego Gintarasa Grušasa podpisany przez radę kościelną, domagając się uzasadnienia oraz ponownego rozważenia decyzji. Pomimo...

  Prawda sumienia, odbita w czynach. Z moich belferskich doświadczeń

  Czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy nauczyciele rzeczywiście zostali tą klątwą skrzywdzeni. Wbrew swoim chęciom i predyspozycjom podjęli się wykonywania tego niezwykle trudnego, bardzo często niewdzięcznego, ale jakże szlachetnego zawodu, wymagającego uczciwości, odpowiedzialności, zaangażowania w nauczanie i wychowanie dzieci...