Więcej

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Znajdująca się w gminie Zujuny szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach czeka na istotne zmiany. Obecnie przygotowywany jest projekt budowy nowej dwupiętrowej dobudówki. Dla małych mieszkańców rejonu powstanie dwa razy więcej miejsc.

  Czytaj również...

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać 4 grupy wychowania przedszkolnego. Po restrukturyzacji budynku łącznie przewiduje się urządzenie 105 miejsc.

  Planowane nowe dodatkowe pomieszczenia o powierzchni 592 mkw. będą połączone korytarzami zapewniającymi wygodne funkcjonowanie. Architektura budynku będzie atrakcyjna dla dzieci. Do dekoracji budynku planuje się zastosowanie paneli elewacyjnych w kilku różnych odcieniach oraz stolarki okiennej w jaskrawych kolorach.

  Zostały opublikowane propozycje projektowe budowy dobudówki szkoły-przedszkola w Bujwidziszkach. Publiczne zebranie w tej sprawie zaplanowano na 19 maja o godz. 15 w pomieszczeniu administracji gminy Zujuny (ul. Buivydiškių 3, wieś Zujuny, rejon wileński).

  Prace budowlane planowane są na lata 2024–2025. Środki zostaną przyznane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Czytaj więcej: Z okazji Dnia Matki Order Prezydenta „Za Zasługi dla Litwy” został wręczony mieszkance rejonu wileńskiego Wilhelmie Kazak


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...