Więcej

  Czy należy ujawniać nazwiska osób skazanych za krzywdzenie dzieci?

  Czy na Litwie powstanie rejestr przestępców seksualnych? Zdaniem przedstawicieli Służby Ochrony Praw Dziecka każda inicjatywa wzmacniająca bezpieczeństwo dziecka jest słuszna.

  Czytaj również...

  W Kancelarii Sejmu, w maju br., został zarejestrowany projekt ustawy, która przewiduje utworzenie rejestru przestępców seksualnych. Zgodnie z projektem na takiej liście figurowałyby osoby, które dokonały czynów przestępczych na tle seksualnym. Byłyby tam wciągnięte również osoby, które były oskarżone o molestowanie osób poniżej 16. roku życia. Rejestr składałby się z dwóch części, publicznej oraz z ograniczonym dostępem. Autorami projektu są posłanki Rimantė Šalaševičiūtė, Aušrinė Norkienė i Rita Tamašunienė.

  Krytyka departamentu i sondaż


  Sejmowy Departament Prawa skrytykował projekt, ponieważ jeden z proponowanych zapisów – jego zdaniem – jest sprzeczny z Konstytucją. Chodzi o włączenie do listy również tych osób, które zostały oskarżone o przestępstwa seksualne, ale nie zostały skazane. Departament podkreślił też, że wiele przepisów ustawy jest niedoprecyzowanych i dlatego akt potrzebuje gruntownej przeróbki. Pomysłodawcy nowego aktu prawnego poinformowali, że w najbliższym czasie poprawki zostaną wprowadzone i we wrześniu projekt ma trafić pod obrady Sejmu.
  W ubiegłym tygodniu redakcja LRT wspólnie z agencją „Baltijos tyrimai” opublikowały wyniki sondażu społecznego, w którym zapytano mieszkańców, czy taki rejestr jest potrzebny. 91 proc. ankietowanych odpowiedziało, że lista przestępców seksualnych jest potrzebna: odpowiedź „raczej tak” wybrało 58,4 proc. ankietowanych, a „chyba tak” kolejnych 32,9 proc. Przeciwnikami takiego rejestru było tylko 4 proc. pytanych, a 5 proc. nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii. Poparcie dla projektu było praktycznie we wszystkich grupach społecznych. W badaniu opinii publicznej wzięło udział reprezentatywne 1020 osób z całej Litwy.

  Każdy z nas może zatrzymać przemoc wobec dzieci. Nie wolno być obojętnym, należy informować odpowiednie instytucje.

  Liczba powiadomień


  Przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen jest sceptyczna wobec projektu. – Warto zwrócić uwagę, że dzisiaj na Litwie działa rejestr wszystkich przestępstw, z którego mogą korzystać również pracodawcy. Zwłaszcza gdy dotyczy to pewnych branż, np. pracy z dziećmi – mówiła w ubiegłym tygodniu polityk.
  Jej zdaniem należy zainicjować dyskusję, czy warto tworzyć kolejny rejestr, który będzie się dublował z obecnym. Obecnie przy Ministrze Spraw Wewnętrznych działa lista osób podejrzanych, oskarżanych i osądzonych za popełnienia różnego rodzaju przestępstwa. W tym również o charakterze seksualnym. Poza tym od 2021 r. osoby, które popełniły przestępstwa seksualne, mają obowiązek powiadomić policję, jeśli zmieniają miejsce zamieszkania.
  Z pytaniem, czy taka lista jest potrzebna, „Kurier Wileński” zwrócił się do Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji. W odpowiedzi instytucja oświadczyła, że z każdym rokiem zwiększa się liczba powiadomień dotyczących przestępstw seksualnych wobec nieletnich. W roku 2020 takich powiadomień było 185, w 2021 – 239, w 2022 – 300. Tylko w pierwszej połowie 2023 r. zgłoszono 201 przypadków.
  – Przemoc seksualna jest jedną z form przemocowych najbardziej traumatyzujących dziecko. Zdaniem obrońców praw dziecka każde narzędzie, które pomoże ochronić dziecko przed przemocą seksualną, jest słuszne – komentuje rzeczniczka prasowa instytucji Alina Žilinaitė.
  Z drugiej strony, jak podkreśla nasza rozmówczyni, w obowiązującym prawie są odpowiednie mechanizmy zapobiegające przemocy wobec dzieci. – Chcemy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem z dziećmi nie mogą pracować skazani za przestępstwa przeciwko dobru dziecka. To dotyczy m.in. przemocy i przestępstw seksualnych. Pracodawcy oraz usługodawcy już teraz mogą korzystać z rejestru osób podejrzanych, oskarżonych oraz osądzonych – dodaje rzeczniczka.
  Zdaniem Čmilytė-Nielsen dostęp do istniejącego rejestru mógłby być też możliwy dla rodziców, którzy poszukują opiekuna dla swoich dzieci. Przewodnicząca Sejmu podkreśliła, że oddzielny rejestr dla przestępców seksualnych w Europie istnieje tylko w Polsce i jej zdaniem to rozwiązanie nie wpłynęło na ograniczenie liczby popełnianych przestępstw.

  Czytaj więcej: Urazów mogą uniknąć wszyscy — najważniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa

  Odpowiedzialność rodziców


  Zdaniem Aliny Žilinaitė na Litwie zbyt mało uwagi poświęca się działaniom prewencyjnym.
  – Obrońcy praw dziecka zawsze zwracają uwagę na kwestię działań prewencyjnych wewnątrz rodziny. Rodzice mają obowiązek od najmłodszych lat dziecka rozwijać jego świadomość i zrozumienie dotyczące własnego ciała. Ważne jest, aby dziecko zrozumiało, że jego ciało należy tylko do niego i bez jego zgody nikt nie ma prawa go dotykać. Uczmy dzieci rozpoznawać granice swego ciała i tego, że otaczający je ludzie muszą szanować te granice. Musimy tłumaczyć dziecku, co powinno robić, kiedy spotyka się z niemiłym i nieodpowiednim zachowaniem innej osoby. Na przykład dotyczy to dotykania, ale nie tylko. Dziecko musi wiedzieć, że zawsze może powiedzieć twarde „nie” i „stop”, jeśli ktoś chce przekroczyć jego osobiste granice – zaznacza nasza rozmówczyni.
  Apeluje też do dorosłych, aby bacznie monitorowali zachowanie dzieci. – Nie zapominajmy, że każdy z nas może zatrzymać przemoc wobec dzieci. Kiedy zauważymy dziecka zachowanie nacechowane kontekstem seksualnym, raptowne zainteresowanie tematami seksualnymi, zamknięcie się w sobie i niechęć do społecznego obcowania, pogorszenie stanu fizycznego i emocjonalnego, to w tego typu przypadkach możemy założyć, że wobec dziecka była stosowana przemoc. Dlatego apeluję o niebycie obojętnym i zawsze o takich przypadkach poinformowanie odpowiednich instytucji – dodaje Alina Žilinaitė.

  Czytaj więcej: W święta wzrasta liczba przypadków przemocy wobec dzieci

  Polskie rozwiązanie


  Z danych policji wynika, że w 42 proc. przypadków dziecko doznaje przemocy seksualnej w znajomym sobie otoczeniu. 24 proc. przestępstw seksualnych wobec osób nieletnich dokonują nieznajome im osoby. W przypadku 9 proc. sprawcą przemocy seksualnej jest ojciec, a w 11 proc. to jest ojczym. Najczęściej ofiarami przemocy seksualnej stają się dziewczynki w wieku 13–15 lat. W 95 proc. sprawcami są mężczyźni.
  W Polsce Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym działa od 1 października 2017 r. Podobnie jak w przypadku litewskiego projektu, rejestr składa się z części jawnej i tajnej. Lista z dostępem publicznym obejmuje imiona i nazwiska osób, które dopuściły się przestępstwa natury seksualnej, a ich czyn nie uległ przedawnieniu. Z listy z ograniczonym dostępem mogą zaś korzystać organy ścigania, wymiar sprawiedliwości oraz instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi.
  „Państwo ma obowiązek chronić dziecko, a nie pedofila. Przestępca, który krzywdzi dzieci, musi się liczyć z bardzo surowymi konsekwencjami. Nie tylko z wieloletnim wyrokiem, lecz także z utratą anonimowości. Dlatego zaostrzamy Kodeks karny w tym zakresie i planujemy kolejne zmiany w przepisach. Po wyjściu z więzienia taki przestępca ma być pod stałą kontrolą, aby wszyscy wiedzieli, czy nie jest ich sąsiadem” – tłumaczył zasadność utworzenia rejestru minister sprawiedliwości RP Zbigniew Ziobro.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 30 (87) 29/07-04/08/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbrodnia w Ponarach: Polacy byli rozstrzeliwani od 1942 roku

  Od ubiegłego tygodnia na Litwie trwają 80. obchody likwidacji wileńskiego getta. Przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen podczas swego przemówienia w parlamencie przywołała dwie daty: likwidację getta i 700-lecia Wilna. „Te dwie daty są powiązane ze sobą jako początek historii i...

  Artur Płokszto: „Rezerwa wojskowa jest ważnym elementem obrony kraju”

  Ćwiczenia zorganizowane przez Sztab Obrony Wojska Litwy rozpoczęły się 25 września i potrwają do 29. Jednym z celów ćwiczeń jest sprawdzenie, jak działa system rezerwy wojskowej. Współorganizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysem, ministerstwa obrony, spraw wewnętrznych, zdrowia, energetyki,...

  Landsbergis: „Bezkarność reżimów autorytarnych ma zostać powstrzymana”

  Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe Armii Ukrainy Natalia Humeniuk poinformowała, że strona rosyjska zaatakował przy pomocy dronów Shahed i rakiet Kalibr obwód odeski. 19 dronów i 11 rakiet udało się zestrzelić, tym niemniej część pocisków trafiła w infrastrukturę ukraińską. „Niestety, wróg podstępnie zaatakował...

  Konferencja PSML i Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wileńskiego: „O tematach wrażliwych lepiej mówić w języku ojczystym”

  Otwarcie konferencji „Samobójstwa i uzależnienia wśród młodzieży: wyzwania i rozwiązania” odbyło się na Uniwersytecie Wileńskim. Słowo powitalne wygłosił rektor uczelni prof. Rimvydas Petrauskas, który podkreślił, że współpraca jego placówki ze stroną polską rozwija się bardzo dynamicznie. Podziękował ambasadzie RP...