Więcej

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  7 listopada w Wileńskiej Szkole Automechaniki i Biznesu, znajdującej się we wsi Bukiszki w rejonie wileńskim, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz spotkał się z ministrem transportu Mariusem Skuodisem oraz przedstawicielami Dyrekcji Dróg. Podczas spotkania poruszono kwestie finansowania dróg, rozwoju infrastruktury oraz inne ważne dla rejonu zagadnienia.

  Czytaj również...

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w krótszym terminie urządzenie infrastruktury obsługującej transport publiczny dla swoich mieszkańców, organizację ruchu transportu publicznego. Mówiono o kwestiach prawnych rejestracji dróg o znaczeniu lokalnym i ulic oraz docelowym finansowaniu dużych lokalnych obiektów dróg o znaczeniu lokalnym.

  Poruszono także kwestię asfaltowania dróg żwirowych. Z 2500 km dróg lokalnych pokrytych asfaltem jest jedynie 23 proc., pozostałe drogi są pokryte żwirem lub gruntem. Poruszono także inne kwestie związane z projektami Ministerstwa Ochrony Kraju i zapewnieniem bezpiecznych warunków ruchu. Mówiono o normach prawnych nieodpowiednich do dzisiejszych realiów i możliwości ich poprawienia w krótkim czasie.

  – Samorząd Rejonu Wileńskiego jest czwartym co do wielkości samorządem na Litwie. Powoduje to duże natężenie ruchu, z dróg rejonu korzysta co najmniej jedna trzecia mieszkańców kraju. Ruch tranzytowy jest niezwykle duży. W naszym podmiejskim samorządzie trwa szybki rozwój urbanistyczny, a liczba mieszkańców miasta przeprowadzających się do wspólnot ogrodniczych rośnie. Musimy zapewnić wszystkim wygodny i bezpieczny ruch drogowy. Spotkaliśmy się dziś w gminie Awiżenie – największej gminie w naszym rejonie, gdzie kwestia infrastruktury komunikacyjnej i drogowej jest niezwykle drażliwa i ważna – powiedział podczas spotkania mer Duchniewicz.

  Dyrektor administracji samorządu Władysław Kondratowicz przedstawił aktualną sytuację infrastruktury drogowej na terenie rejonu, omówił najbardziej aktualne problemy, z którymi styka się Samorząd Rejonu Wileńskiego, a które są ważne także dla innych samorządów.

  Minister transportu M. Skuodis zapewnił, że ministerstwo będzie szukać rozwiązań tych kwestii, które zostały poruszone podczas spotkania, gdyż niektóre problemy dotyczą nie tylko mieszkańców rejonu wileńskiego, ale także całego regionu. Postanowiono kontynuować współpracę i szukać wspólnych rozwiązań.

  Podczas spotkania poruszono także inne istotne dla mieszkańców kwestie, jak np. zmniejszenie korków na szosie Malackiej, uporządkowanie zalewanej deszczem jezdni pod wiaduktem Awiżenie, co komplikuje bezpieczny ruch.

  Po oficjalnej części spotkania goście z Ministerstwa Transportu oraz Dyrekcji Dróg wraz z przedstawicielami samorządu dokonali przeglądu aktualnie utrzymywanych odcinków dróg i obiektów infrastruktury na terenie gminy Awiżenie.

  Po oficjalnej części spotkania goście z Ministerstwa Transportu oraz Dyrekcji Dróg wraz z przedstawicielami samorządu dokonali przeglądu aktualnie utrzymywanych odcinków dróg i obiektów infrastruktury na terenie gminy Awiżenie
  | Fot. vrsa.lt

  Czytaj więcej: Porządkowanie dróg i ulic o znaczeniu lokalnym. Zatwierdzono dwie listy obiektów priorytetowych


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (133) 18-24/11/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...