Więcej

  Święty Mikołaj z Częstochowy odwiedził rejon wileński 

  Po raz dziewiąty do rejonu wileńskiego przed wielkimi świętami przybyli co roku oczekiwani goście – ks. Ryszard Umański i Święty Mikołaj z Polski. 

  Czytaj również...

  30 listopada i 1 grudnia ks. Ryszard Umański wraz ze swoimi pomocnikami odwiedził placówki oświatowe i gminy rejonu wileńskiego – to szlachetna akcja, która stała się już tradycją, do której przyłącza się Stowarzyszenie „Kresy” z Częstochowy, wnoszą swój wkład przedstawiciele władz miast i powiatów Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prywatne. 

  30 listopada Święty Mikołaj wraz ze swoją świtą odwiedził i rozdał prezenty w żłobku-przedszkolu w Niemenczynie i Szkole Podstawowej w Jęczmieniszkach.  Społeczność szkolna powitała darczyńców śpiewem. Wiele radości sprawił także prezent dla całej społeczności szkolnej – tablica interaktywna. 

  Zwieńczeniem wizyty w gminie niemenczyńskiej było podpisanie protokołu intencyjnego o współpracy z powiatem myszkowskim w Polsce. Współpraca będzie się opierać na relacjach pomiędzy jednostkami administracji samorządu a placówkami oświatowymi, dzięki czemu celem będzie promowanie wzajemnych relacji na poziomie władz lokalnych oraz pomiędzy grupami uczniów i ich opiekunami. Podpisanie umowy o współpracy planowane jest na początek przyszłego roku. 

  Kontynuując swoje dobre uczynki, 1 grudnia Święty Mikołaj odwiedził gminę Mickuny oraz żłobek-przedszkole w Mickunach. Goście z prezentami udali się także do Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie i Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach, Gimnazjum w Rukojniach oraz Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.

  Tradycyjna akcja charytatywna trwa od czasu, gdy dziewięć lat temu podpisano umowę o współpracy pomiędzy gminą Mickuny a polskim powiatem porajskim. Dzięki pięknej przyjaźni co roku organizowana jest również wycieczka uczniów do Polski. 

  Oprócz prezentów dla dzieci, przywieziono także wsparcie żywnościowe, które zostanie rozdane mającym trudności mieszkańcom gmin.

  Czytaj więcej: W rejonie wileńskim rozbłysły świąteczne choinki


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 49 (142) 09-15/12/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...