Więcej

  Wzrost świadczeń socjalnych dla wielu grup społecznych

  Od początku przyszłego roku nastąpi wzrost podstawowych świadczeń socjalnych a także pieniężnego wsparcia socjalnego dla osób potrzebujących.

  Czytaj również...

  Będą wypłacane większe renty socjalne osobom z niepełnosprawnością, sierotom, jak też emerytom, którzy nie posiadają minimalnego stażu ubezpieczeniowego. Większe będą zasiłki dla osób z niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych z tzw. specjalnymi potrzebami — ogłosiło Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy RL.

  Czytaj więcej: Osoby z niepełnosprawnościami na Litwie będą miały lżej? Ministerstwo chce zmiany podejścia

  Wzrost zasiłku socjalnego

  Poinformowano, że od 1 stycznia 2024 r., po wzroście wysokości podstawowego zasiłku socjalnego o 55 euro, zwiększy się zasiłek na dziecko, jednorazowe świadczenie na dziecko, jednorazowy zasiłek dla kobiet w ciąży, zasiłek na dziecko żołnierza odbywającego obowiązkową służbę wojskową. Wzrośnie celowe uzupełnienie zasiłku opiekuńczego. Większe będzie również jednorazowe świadczenie z tytułu osiedlenia się, świadczenie opieki nad dzieckiem osób studiujących, świadczenie z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka, świadczenie w przypadku adopcji dziecka i tymczasowej opieki nad dzieckiem.

  Pomoc licznym rodzinom i niezamożnym

  Tzw. uniwersalny zasiłek na dziecko („pieniądze na dziecko”) wzrośnie do 96,25 euro, a licznym i niezamożnym rodzinom i wychowującym dziecko niepełnosprawne będzie wypłacane świadczenie wraz z częścią dodatkową — do 152,9 euro. Wzrośnie także pomoc socjalna dla uczniów, zasiłki na dzieci, częściowy zwrot kosztów studentom niepełnosprawnym i inne świadczenia socjalne. Szykują się zmiany w zakresie emerytur tzw. pomocy, które otrzyma więcej osób. Po zwiększeniu wielkości podstawowej emerytury do 197 euro, wysokość świadczeń, w zależności od ich rodzaju i kategorii, wzrośnie z 6,5 euro (świadczenie sieroce) do 29,25 euro, w tym renta inwalidzka dla osób, które utraciły 100 proc. zdolności do pracy przed ukończeniem 24. roku życia.

  Czytaj więcej: Wypłacanie dodatkowych środków na pomoc socjalną mieszkańcom

  Emerytury socjalne

  Wysokość emerytury socjalnej wzrośnie o tę samą kwotę, co podstawa emerytury socjalnej — o 13 euro. Wielkość docelowej podstawy powinna wzrosnąć do 165 euro. Po zwiększeniu wielkości tej podstawy wzrosną świadczenia dla osób ze specjalną potrzebą ciągłej opieki pierwszego lub drugiego stopnia lub ze specjalną potrzebą stałą opieki pierwszego lub drugiego stopnia. Taką pomoc od państwa otrzymuje w kraju około 95 tys. osób.

  Przykładowo, zwiększając wielkość docelowej podstawy świadczenia, osoby ze specjalnym stopniem potrzeby stałej opieki pierwszego stopnia odnotują wzrost pomocy o 46,8 euro, a osoby ze specjalnym zapotrzebowaniem drugiego stopnia na stałą opiekę — o 34,2 euro. ​

  Wzrost zasiłku socjalnego

  W przypadku osób ze specjalną potrzebą ciągłej opieki, docelowe świadczenie pierwszego stopnia wzrośnie o 19,8 euro, a dla osób ze specjalną potrzebą ciągłej opieki drugiego stopnia — o 10,8 euro. Po zwiększeniu od początku przyszłego roku pomocy o 19 euro, wyniosą one 176 euro. Przewiduje się, że od przyszłego roku średnia wysokość zasiłku socjalnego wzrośnie z 136 do 152 euro na osobę miesięcznie.

  Wysokość pomocy osobom wspieranym przez państwo ma znaczenie przy ustalaniu prawa do pieniężnej pomocy socjalnej dla potrzebujących mieszkańców, prawa do pomocy socjalnej dla studentów, dodatkowego zasiłku na dziecko, wsparcia na zakup lub wynajem mieszkania oraz innego wsparcia socjalnego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Płokszto: „Moglibyśmy się stać producentem broni z zapasami powyżej potrzeby kraju”

  W litewskim wojsku drony były używane jeszcze podczas operacji wojskowej w Afganistanie. Jednak był to całkowicie inny sprzęt niż dzisiaj. Aleksander Borowik: Prowadzi Pan wykłady, m.in. o dronach. Artur Płokszto: Tak, mam wykłady o dronach, ale obecnie ich treść zmienia się...

  Psychologiczny problem prądodawców

  W szeregach zwykłych „zjadaczy prądu”, jak też przemysłowych odbiorców energii elektrycznej, nadal wrze od wykrytego przez dziennikarzy (i my wreszcie do czegoś się przydali…) obłożenia swoistym „podatkiem” przez ESO tej niezbędnej do życia codziennego energii. 160 mln euro – tyle...

  Nie wszystko jednak drożeje: od kwietnia tanieje gaz

  Artūras Ketlerius, kierownik biura prasowego spółki Ignitis, poinformował „Kurier Wileński”, że zmniejszą się ceny gazu dostarczanego do gospodarstw domowych. — Nasza spółka, po obniżeniu prognozowanej ceny zakupu gazu ziemnego w II kwartale 2024 r. z 48 do 29 euro za...

  Striptiz… pod witrażem!

  Spacerował raz sobie profesor… Otóż pewien profesor, wiedziony sentymentalnymi wspomnieniami, przechadzał się po starówce. Przechodził też obok słynnej w jego czasach knajpy „Laumė”, gdzie z kolegami-studentami wesoło spędzał czas pozawykładowy. Do słowa mówiąc — i ja tam byłem, miód wino...