Więcej

  Nowy rok — nowy wiek emerytalny. Niezbędny staż pracy też zostaje wydłużony

  W tym roku na Litwie wydłużony zostaje zarówno wiek emerytalny, jak i niezbędny staż pracy, jaki należy mieć, aby przejść na emeryturę.

  Czytaj również...

  W 2024 r. na emeryturę będą mogli przejść mężczyźni w wieku 64 lat i 8 miesięcy (urodzeni między 1 lipca 1959 r. a 30 kwietnia 1960 r.) oraz kobiety w wieku 64 lat i 4 miesięcy (urodzone między 1 stycznia 1960 r. a 31 sierpnia 1960).

  Wiek emerytalny jest podnoszony na Litwie od 1995 r. Każdego roku wzrasta o dwa miesiące dla mężczyzn i cztery miesiące dla kobiet, aż do osiągnięcia 65 lat dla obu płci, co ma nastąpić w 2026 r.

  „Obowiązkowy staż pracy jest ważny w celu określenia, czy dana osoba jest uprawniona do wyższej ogólnej emerytury (dla osób, które mają więcej niż minimalny staż emerytalny). Czy przysługuje danej osobie niewielki dodatek do emerytury, jeśli otrzymuje emeryturę poniżej minimum socjalnego, a w przypadku osób, które nie mają wymaganego stażu pracy, dodatek jest zmniejszany proporcjonalnie do posiadanego stażu. Czy dana osoba jest uprawniona do wcześniejszej emerytury (emerytura nie jest przyznawana osobom bez minimalnego stażu pracy) — poinformowano „Kurier Wileński” w Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy.

  Czytaj więcej: Wiek emerytalny na Litwie wydłużono do 65 lat

  Minimalny staż pracy

   „Wymagany minimalny staż pracy jest zwiększany od 1 stycznia 2018 r. o sześć miesięcy każdego roku, aż do wysokości 35 lat w 2027 r. Oba środki mają na celu zapewnienie równowagi finansowej systemu emerytalnego. Przy stale rosnącej średniej długości życia po przejściu na emeryturę i malejącej liczbie osób w wieku produkcyjnym z powodu niskiego wskaźnika urodzeń i dwóch dekad wysokiej emigracji, młodsze pokolenia będą pracować dłużej, aby otrzymać emeryturę na podobnym poziomie jak poprzednie pokolenia” — poinformowało ministerstwo.

  Od 1 stycznia 2024 r. średnia emerytura wzrasta z 539 do 605 euro (wzrost o 66 euro). Średnia emerytura z wymaganym stażem pracy wzrasta z 574 do 644 euro, co oznacza wzrost o 70 euro. Po przepracowaniu większej liczby lat niż wymagany staż całkowita część emerytury będzie wyższa od podstawowej. Oznacza to, że osoba, która ma np. 42 lata stażu uprawniającego do emerytury, będzie miała wyższą emeryturę całkowitą niż osoba, która przepracuje np. 25 lat.

  „Osobom otrzymującym najniższe emerytury, poniżej poziomu minimalnych potrzeb konsumpcyjnych, będzie wypłacany dodatek do ich emerytur. Od 2024 r. wysokość minimalnych potrzeb konsumpcyjnych określona została na poziomie 446 euro miesięcznie, czyli o 92 euro więcej niż w 2023 r. Ponieważ składki są wypłacane w danym miesiącu za poprzedni miesiąc, nowy poziom składek będzie wypłacany od lutego. Zasiłek dla osoby samotnej wyniesie 38,23 euro miesięcznie” — poinformowano w resorcie opieki socjalnej i pracy.

  Renta socjalna

  Kwota bazowa renty socjalnej wzrośnie ze 184 euro do 197 euro. Renty socjalne są przyznawane i wypłacane osobom niepełnosprawnym, które nie osiągnęły wystarczającego stażu emerytalnego, aby kwalifikować się do emerytury z ubezpieczenia społecznego.

  Reforma dotycząca niepełnosprawności rozpocznie się w styczniu. Gdy utrata aktywności zawodowej zostanie ustalona na poziomie 70 proc. lub więcej po osiągnięciu wieku emerytalnego, osobom niepełnosprawnym zostaną przyznane wyższe emerytury (od 7 proc. do 50 proc. wyższe niż renta socjalna). 

  Obecnie na Litwie jest ok. 616 tys. osób pobierających emerytury i ok. 7,5 tys. osób pobierających wcześniejsze emerytury. Ponieważ populacja Litwy starzeje się, liczba seniorów stale rośnie. W ciągu ostatniej dekady liczba osób starszych w kraju wzrosła o ponad 2 proc.

  Czytaj więcej: Proponuje się przedłużyć do 72 lat wiek aktywności zawodowej, a nie wiek emerytalny

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Budżet samorządu rej. wileńskiego zatwierdzony: wynosi ponad 209 mln euro

  — To, że budżet już został zatwierdzony, jest wielkim osiągnięciem. Ponieważ sytuacja jest taka, że dany budżet dla rady może wyglądać, że on powinien być inny, niż wygląda dla mera i odwrotnie. Głównym naszym zadaniem było ugrupować wszystko według...

  Ogromne zainteresowanie infolinią 1819: 162 chętnych rzucenia palenia w ciągu tygodnia

  — Powody rzucenia palenia są różne: niektórzy chcą zaoszczędzić pieniądze, innym przeszkadzają problemy zdrowotne związane z paleniem. Często lekarz — zwłaszcza po ataku serca — nalega na zaprzestanie palenia przez pacjenta. Dzwonią także kobiety w ciąży lub planujące ciążę,...

  Cztery dni pracy zamiast pięciu?

  Inga Ruginienė, przewodnicząca Litewskiej Konfederacji Związków Zawodowych w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że debata na temat 4-dniowego tygodnia pracy jest bardzo aktualna, zwłaszcza teraz, gdy mówi się o wydłużeniu wieku emerytalnego. Szef Litewskiej Konfederacji Pracodawców Danas Arlauskas uważa, że możemy...

  Zniesienie ulgi VAT dla restauracji. „Będą bankructwa i powrót szarej strefy”

  — Będzie wiele bankructw, licznych zamknięć i wiele osób wróci do pracy w szarej strefie, ponieważ podatki będą bardzo wysokie w stosunku do konsumpcji i nie każdy będzie w stanie to udźwignąć — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”...