Więcej

  Zatwierdzono terminy zwrotu nadpłat za prąd, start — w kwietniu

  W tym roku mieszkańcom zostanie zwróconych 19,3 mln euro nadpłat za okres, gdy była zastosowana nieodpowiednia metodyka obliczania usług za energię elektryczną. W latach 2025 i 2026 zwróconych zostanie 18,9 mln euro.

  Czytaj również...

  Zwrot długu rozpocznie się od obniżenia taryfy za usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczonej przez operatora dystrybucji energii (ESO) od kwietnia br., a nie od lipca, jak proponowano wcześniej. W tym okresie 800 tys. euro rocznie zostanie zwróconych podmiotom prawnym. Później, do 2032 r., ESO będzie na to przeznaczać co roku 18 mln euro.

  Planuje się, że mieszkańcom ESO w tym roku zwróci ogółem 19,3 mln euro, zaś w latach 2025 i 2026 — po 18,9 mln euro.

  Zwracanie długów

  ESO zwróci dług konsumentom — jak twierdzi — poprzez utrzymanie zrównoważonego poziomu zadłużenia i realizację 10-letniego planu inwestycyjnego (tj. 665 mln euro będzie zainwestowanych w odbudowę sieci).

  ​W grudniu ub.r. Państwowa Rada Regulacji Energetyki (VERT) i ESO zaproponowały, aby w pierwszej kolejności zwrócić część nadpłaty gospodarstwom domowym, a dopiero potem przekazać środki przedsiębiorstwom. Następnie zaproponowano rozpoczęcie spłat od lipca, z rozliczeniem mieszkańców do 2027 r., a przedsiębiorców w ciągu kolejnych pięciu lat.

  Przypominamy, że pod koniec października Izba Kontroli ustaliła, że ​​w latach 2018-2021 jeden odbiorca (zarówno krajowy, jak i zagraniczny) przepłacił za usługi dystrybucji energii elektrycznej średnio o 88,8 euro rocznie, a ESO otrzymało w tym okresie 160,2 mln euro wyższego zwrotu z inwestycji w zamortyzowane aktywa.

  Odmienna metodyka obliczania usług

  Do nadpłaty rzekomo doszło, ponieważ ESO i VERT odmiennie potraktowały okres lat 2016–2021, gdy zastosowano nową metodykę ustalania cen usług elektroenergetycznych. Średnia nadpłata dla gospodarstw domowych wyniosła ok. 7,5 euro rocznie. Organ obiecuje w przyszłości informować mieszkańców, jaka część taryfy stanowi zwrot nadpłaty.

  Czytaj więcej: ESO: „200 mln euro zwrócić w ciągu 15 lat”. Niewierowicz: „Trzeba w ciągu roku”

  Planowany zwrot nadpłaty za prąd (w mln euro)LataUżytkownicyprywatniSpółkiOgółem202419,30,820,2202518,90,819,7202618,9927,9202701818202801818202901818203001818203101818Ogólna suma57,1100,6157,7
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  ŹródłaESO, BNS

  Więcej od autora

  Płokszto: „Moglibyśmy się stać producentem broni z zapasami powyżej potrzeby kraju”

  W litewskim wojsku drony były używane jeszcze podczas operacji wojskowej w Afganistanie. Jednak był to całkowicie inny sprzęt niż dzisiaj. Aleksander Borowik: Prowadzi Pan wykłady, m.in. o dronach. Artur Płokszto: Tak, mam wykłady o dronach, ale obecnie ich treść zmienia się...

  Psychologiczny problem prądodawców

  W szeregach zwykłych „zjadaczy prądu”, jak też przemysłowych odbiorców energii elektrycznej, nadal wrze od wykrytego przez dziennikarzy (i my wreszcie do czegoś się przydali…) obłożenia swoistym „podatkiem” przez ESO tej niezbędnej do życia codziennego energii. 160 mln euro – tyle...

  Nie wszystko jednak drożeje: od kwietnia tanieje gaz

  Artūras Ketlerius, kierownik biura prasowego spółki Ignitis, poinformował „Kurier Wileński”, że zmniejszą się ceny gazu dostarczanego do gospodarstw domowych. — Nasza spółka, po obniżeniu prognozowanej ceny zakupu gazu ziemnego w II kwartale 2024 r. z 48 do 29 euro za...

  Striptiz… pod witrażem!

  Spacerował raz sobie profesor… Otóż pewien profesor, wiedziony sentymentalnymi wspomnieniami, przechadzał się po starówce. Przechodził też obok słynnej w jego czasach knajpy „Laumė”, gdzie z kolegami-studentami wesoło spędzał czas pozawykładowy. Do słowa mówiąc — i ja tam byłem, miód wino...