Więcej

  Sprawa rekompensaty nową działką pod budowę w miastach

  Ustawa o Zwrocie ziemi przewiduje, że za zajętą ziemię w miastach można otrzymać rekompensatę w formie tzw. nowej działki pod budowę (0,04-0,12 ha).

  Czytaj również...

  Sejm RL 14 grudnia 2023 r. przyjął dwie poprawki do Ustawy o Zwrocie ziemi, które dotyczą rekompensat za zajętą ziemię w miastach. Zmiany weszły w życie dnia 1 stycznia 2024 r.

  Pierwsza poprawka. Artykuł 5 cz. 2 p. 3 Ustawy przewiduje, że pretendendenci na zwrot ziemi mają prawo od 1 stycznia 2024 r. do 1 maja 2024 r. złożyć wniosek i żądać za zajętą miastową ziemię otrzymania nowej działki pod budowę w innym mieście na terenie tego samego samorządu, z wyjątkiem Wilna. Ten przepis w zasadzie stwarza możliwość otrzymania nowej działki pod budowę dla pretendentów Starych Trok, którzy za zajętą ziemię posiadaną na własność do 1940 r. (nacjonalizacji) mogą do dnia 1 maja 2024 r.składać wnioski o otrzymanie działki pod budowę w Landwarowie lub Rudziszkach. Wiadomo, że z powodu braku wolnego terenu w Starych Trokach nie ma możliwości projektowania nowych działek pod budowę, dlatego pretendenci mają 4-miesięczny termin na podjęcie decyzji i wybranie innego miasta na terenie tego samego samorządu, w którym chcą otrzymać nową działkę pod budowę.

  Druga poprawka. Artykuł 21 cz. 7 Ustawy przewiduje, że jeżeli liczba nowych działek pod budowę lub ogólna powierzchnia zaprojektowanych działek pod budowę w danym mieście jest wystarczająca, ażeby każdy z pretendentów oczekujących na nową działkę pod budowę mógł wybrać sobie działkę lub część działki w danym mieście, i jeżeli taka osoba (pretendent) nie przybędzie na zebranie lub przybędzie i nie wybierze działki lub jej części, lub zrezygnuje z wybranej działki, to dla takiego pretendenta zostanie wypłacona rekompensata pieniężna. Ta zmiana weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i bezpośrednio dotyczy wszystkich pretendentów Wilna oczekujących na nową działkę pod budowę.

  Kierownik Narodowej Służby Rolnej dnia 8 stycznia 2024 r. zatwierdził spis pretendentów do nowej działki pod budowę w Wilnie, jak również zatwierdził spis działek pod budowę. Te dane są dostępne na stronie internetowej: nzt.lt.

  W spisie jest 622 pretendentów i 550 działek o ogólnej powierzchni 194,59 ha. A więc każdy z pretendentów w Wilnie może otrzymać działkę lub część działki. Pretendenci są zapraszani od 12 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r. (każdego roboczego dnia jest zapraszanych po 15 osób) na zebrania pretendentów, podczas których będą mogli wybrać działkę.

  Uwaga: jeżeli pretendent nie przybędzie na zebranie (wyjątek stanowi, jeżeli pretendent nie przybędzie z przyczyn niezależnych od woli pretendenta) lub przybędzie na zebranie i nie wybierze działki, to dla takiego pretendenta zostanie wypłacona rekompensata pieniężna w wysokości 2 669 Euro za 0,12 ha i pretendent zostanie skreślony ze spisu pretendentów na nową działkę pod budowę.

  Czytaj więcej:


  Grzegorz Sakson
  Prezes Związku Prawników Polaków na Litwie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przedsiębiorstwa uczniowskie w „Konarskiego”: 7 spółek, produkują znaczki, mydła i podstawki pod telefon

  Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie od wielu lat ma podpisaną umowę o współpracy z „Junior Achievement”, który jest liderem programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości i wiedzy finansowej.  Celem programu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki...

  Wspomnienie o ŚP. Stanisławie Pieszce

  Drugi Zjazd Deputowanych Wileńszczyzny odbył się 1 czerwca 1990 r. w Zawiszańcach, na terenie przedsiębiorstwa, którym kierował. Był posłem do Rady Najwyższej RL w latach 1990-92. W głosowaniu o restytucji niepodległego państwa litewskiego wstrzymał się od głosu, za co...

  Sprawa rekompensaty: las na terenie wiejskim za miastową ziemię

  Ustawa o Zwrocie ziemi za zajętą ziemię w miastach przewiduje trzy sposoby rekompensaty: Nowa działka pod budowę do 0,12 ha; Rekompensata — las na terenie wiejskim; Rekompensata pieniężna — 2 900 euro za 1 ha ziemi. Jeżeli pretendent już otrzymał nową działkę pod...

  VII edycja konkursu „Polonijny Rodzic na 6”

  Konkurs został zainicjowany przez Komisję Kulturalno-Oświatową „Szkoła Polska” w Portland w ramach XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w 2018 roku i cieszył się dużą popularnością. W 2019 roku pomysłodawcy konkursu rozszerzyli jego zasięg i zaprosili szkoły polonijne...