Więcej

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  Delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego w dniach 29–30 stycznia odwiedziła powiat myszkowski (Polska), gdzie z władzami powiatu podpisała list intencyjny w sprawie dalszej współpracy. Obie strony dążą do nawiązania i rozwoju partnerstwa w różnych sferach działalności.

  Czytaj również...

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy partnerskiej. Dokument ten wyraża wolę obu stron do współpracy w dziedzinach oświaty, kultury, turystyki, sportu, zdrowia, bezpieczeństwa w zakresie pożarów i innych. Strony zobowiązały się do budowania partnerskich relacji na zasadzie równorzędności, wzajemnego zaufania i współdziałania podmiotów.

  – Podpisany dzisiaj protokół intencyjny jest początkiem drogi ze wspólną perspektywą na przyszłość. Dziękujemy, że dzisiaj możemy być razem i omówić możliwości naszej współpracy – powiedziała Waleria Stakauskaitė, starosta gminy Niemenczyn, która będzie odpowiedzialna za realizację umowy o współpracy od strony Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Podczas spotkania szczegółowo omówiono działania przyszłej współpracy, akcentując dziedzinę edukacji, a także dzieląc się podobieństwami pojawiających się wyzwań samorządowych i możliwymi efektywnymi rozwiązaniami. Goście interesowali się działalnością administracji powiatu – obsługą interesantów, finansowaniem itp. Bliżej poznali pracę strażaków ochotników, organizowanymi przedsięwzięciami, odwiedzili siedzibę powiatowego urzędu pracy i szkołę zawodową. Delegacja odwiedziła także ważny zabytek dziedzictwa kulturowego – zamek w Bobolicach. 

  Powiat myszkowski, w którym mieszka ok. 72 tys. osób, jest położony na zachodnim skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Powiat może się pochwalić dobrze rozwiniętą i wyposażoną siecią straży pożarnej oraz służbą zdrowia, stworzonymi warunkami dla miłośników kultury i turystyki aktywnej.

  W maju 2022 r. gmina Mickuny z powiatem myszkowskim podpisała protokół intencyjny o współpracy, a w listopadzie 2023 r. podpisano także protokół intencyjny z gminą Niemenczyn.

  Czytaj więcej: Szkoła Sportowa w Niemenczynie kuźnią talentów 


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 06 (17) 10-23/02/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...

  Poprawi się jakość i dostępność rodzinnych usług medycznych w rejonie wileńskim

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza obciążenie pracą lekarzy rodzinnych jest duże, a głównym problemem pozostaje niewystarczające finansowanie usług i brak lekarzy rodzinnych. – W samorządzie szczególną uwagę poświęcamy kwestiom poprawy systemu opieki zdrowotnej. Organizując działania z zakresu promocji...