Więcej

  Przepustką na studia również egzamin z polskiego

  W tym roku po raz pierwszy maturzyści szkół polskich na Litwie będą zdawali język polski jako egzamin państwowy. Oznacza to, że jego wynik będzie uwzględniany również podczas rekrutacji na studia, w tym polonistyczne.

  Czytaj również...

  Dotychczas, ażeby dostać się na filologię polską na Litwie, kandydaci musieli wykazać się świetną znajomością języka… litewskiego. Wynik z tego obowiązkowego przedmiotu na maturze był (i pozostaje) decydujący podczas rekrutacji na litewskie uczelnie. 

  Wysokie wymagania na studia

  W tym roku uczniowie zamierzający podjąć dalszą naukę na uczelniach wyższych muszą spełnić niemało wymogów – oprócz egzaminu z języka państwowego będą musieli też zdać obowiązkowy państwowy egzamin z matematyki. Co ważne, zdać go będą musieli kandydaci zarówno na studia bezpłatne, jak i studia płatne, czyli finansowane przez państwo i niefinansowane. Dotyczy to przyszłych studentów zarówno uniwersytetów, jak też kolegiów. Uczniowie, którzy w tym roku nie wybrali egzaminu z matematyki, będą musieli się pożegnać z perspektywą studiów na Litwie.

  Tak więc wszystkich, którzy zechcą podjąć studia na uniwersytecie lub w kolegium, na kierunkach płatnych i bezpłatnych, dotyczyć będą jednakowe wymagania: trzeba mieć zdany egzamin z litewskiego, matematyki i dowolnie wybrany trzeci egzamin państwowy. W przypadku absolwentów szkół polskich na Litwie może to być też ojczysty język polski. 

  W tym roku podczas rekrutacji na uniwersytety lub kolegia ważna będzie też średnia wyników z tych trzech wybranych egzaminów (w przypadku podjęcia studiów na uniwersytecie średnia arytmetyczna z trzech ocen matury państwowej musi wynosić co najmniej 36 pkt, w kolegiach – co najmniej 16 pkt). Bardzo dobry wynik uzyskany na egzaminie z języka ojczystego pomoże podnieść końcową średnią.

  Uczelnie ustalają również minimalne progi punktów konkursowych. Jak podaje LAMA BPO, próg konkursowy jest obliczany na podstawie wyników czterech nauczanych przedmiotów (z wyjątkiem studiów z zakresu medycyny i stomatologii, sztuki, sportu i teologii). 

  Lista przedmiotów zależy od programu studiów; oceny z różnych przedmiotów mają różną wagę. Przy obliczaniu progu konkursowego brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych lub ocen rocznych – System Informacyjny Ogólnej Rekrutacji (BPIS) wybiera najkorzystniejszy dla kandydata wariant oceny przedmiotowej.

  Pedagogika języka polskiego plus angielski

  – W tym roku na Uniwersytecie Witolda Wielkiego (VDU) będzie prowadzony nabór na kierunek pedagogika języka polskiego plus dodatkowo specjalizacja z języka angielskiego. To jest nowość dla studentów. Zajęcia będą się odbywały stacjonarnie, w Wilnie. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli uczyć w szkole dwóch języków, czyli wykorzystać swoje umiejętności w karierze zawodowej pedagoga albo w innej wybranej dziedzinie. Ponadto na kierunku pedagogiki jest oferta studiów po litewsku na specjalizacjach: język i literatura litewska, historia połączona z geografią, muzyka, plastyka, nauczanie początkowe z językiem obcym, nauczanie przedszkolne, logopedia, pedagogika specjalna – wymienia doc. dr Henryka Sokołowska z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

  Żeby dostać się na polonistykę, trzeba mieć zdane egzaminy z litewskiego, z matematyki i dowolny trzeci egzamin państwowy – to może być też język polski.  

  – Na podstawie przedmiotów kierunkowych priorytetowo uwzględniany będzie wynik z państwowego egzaminu z języka litewskiego, w następnej kolejności – wynik z języka obcego. Będziemy się starali, by w tej rubryce pierwszego języka obcego mógł być ewentualnie uwzględniany wynik z języka polskiego. Ponadto będą oceniane wyniki innych egzaminów państwowych lub rocznych ocen z dwóch przedmiotów, z których uczniowie wypadną najlepiej. Trzecia rubryka to do wyboru wyniki z: matematyki, informatyki, geografii lub historii, ocena zaś z języka polskiego może się znaleźć w czwartej rubryce. Ogólnie mówiąc, wynik z języka polskiego będzie uwzględniany tak samo jak z innych egzaminów państwowych – komentuje doc. dr Henryka Sokołowska.

  Czytaj więcej: Doc. dr Henryka Sokołowska o perspektywach pracy po polonistyce. „Wykształcą kompetencje organizacyjne i liderskie”


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 06 (17) 10-23/02/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dworek w Wilkiszkach czeka na renowację

  — Na skutek pożaru dworek ucierpiał w znacznym stopniu. Największe straty pożar wyrządził w lewym skrzydle, gdzie zapadł się dach i rusztowania. Prawe skrzydło jest praktycznie całe, ale, niestety, również ucierpiało wskutek zalania wodą podczas gaszenia ognia. Również na...

  Egzamin pośredni z języka polskiego zostanie zaliczony podczas matury

  Tegoroczna sesja egzaminów pośrednich dla jedenastoklasistów będzie miała charakter pilotażowy — poinformował na swej stronie resort oświaty, nauki i sportu. Oznacza to, że uzyskane wyniki będą mogły zostać zaliczone na życzenie jedenastoklasistów do oceny końcowej państwowych egzaminów maturalnych. — W...

  Szkoła w Starych Trokach walczy o przetrwanie. Samorząd pozostaje głuchy na prośby rodziców

  — Podjęliśmy wiele starań, by nie doszło do reorganizacji, odbyliśmy wiele rozmów i spotkań, mówiliśmy o naszych oczekiwaniach podczas licznych wieców, wspólnota szkolna zapraszała mera i wicemera na uroczystości szkolne. Żaden z nich nie wyraził zgody na spotkanie czy...

  Minister i wiceminister oświaty podali się do dymisji

  Premier we środę przekazała podanie o dymisję prezydentowi Gitanasowi Nausėdzie. Poinformowała, że ministra oświaty tymczasowo zastąpi na tym stanowisku minister opieki społecznej i pracy Monika Navickienė. „Na pewno nie będę się spieszył z zatwierdzeniem nowego ministra, dopóki nie będę pewien,...