Więcej

  Litwa wśród 10 pierwszych krajów UE o najwyższym wzroście liczby zatrudnionych

  W grudniu 2023 r. stopa bezrobocia w UE wyniosła średnio 5,9 proc. i była o 0,2 proc. niższa niż rok wcześniej. Na Litwie w 2023 r. zatrudnionych było 1 mln 441,1 tys. osób. W porównaniu z 2022 r. liczba ludności zatrudnionej wzrosła o 20,3 tys. osób, czyli o 1,4 proc. Litwa jest jednym z 10 krajów UE o najwyższym wzroście liczby zatrudnionych.

  Czytaj również...

  — Według wstępnych danych, w całej UE bez pracy pozostawało 12,9 mln osób. Według Eurostatu bezrobocie na Litwie w grudniu 2023 r. było wyższe niż średnia dla krajów unijnych i wzrosło o 0,2 punktu procentowego w ciągu roku. Na Łotwie bezrobocie wyniosło 6,6 proc., tyle samo co rok wcześniej. W Estonii bezrobocie wyniosło 6,3 proc., co oznacza wzrost o 1 proc. w ciągu roku. W Hiszpanii bezrobocie wyniosło 11,7 proc., w Grecji — 9,2 proc., Szwecji — 8 proc. Najniższe stopy bezrobocia odnotowano na Malcie (2,4 proc.), w Polsce (2,7 proc.) i Czechach (2,8 proc.) — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” informuje Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia.

  Czytaj więcej: Sztuczna inteligencja w Służbie Zatrudnienia: Ema udziela konsultacji w ciągu całej doby

  Emigranci chcą stabilności

  Według badania wśród emigrantów przeprowadzonego przez Służbę Zatrudnienia w 2023 r., respondenci na pytanie, co zachęciłoby ich do powrotu na Litwę, wskazali następujące czynniki: dobre wynagrodzenie gwarantujące stabilność (61,7 proc.), rodzina, przyjaciele i krewni (53,4 proc.), możliwości rozwoju zawodowego (30,1 proc.), zmiany kulturowe i polityczne w społeczeństwie (25,6 proc.), wsparcie państwa dla osób powracających (24,5 proc.).

  — Na początku 2024 r. najwyższe stopy bezrobocia odnotowano w Kalwarii (13,8 proc. bezrobotnych w wieku produkcyjnym), Ignalinie (13 proc.), Birżach (11,7 proc.), Solecznikach (11,7 proc.) i Kiełmach (11,5 proc.). Tymczasem najniższe stopy bezrobocia występują w Neryndze (4 proc.), Kłajpedzie (5,9 proc.), Szkudach (6,9 proc.), Birsztanach (7,1 proc.) i Szawlach (7,3 proc.) — wymienia Milda Jankauskienė.

  Podaż i popyt na pracę

  Wolne miejsca pracy tradycyjnie koncentrują się w samorządach dużych miast. Połowa (48,8 proc.) wolnych miejsc pracy w 2023 r. znajdowała się w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Liczba osób bezrobotnych i liczba wolnych miejsc pracy były niemal identyczne w Wilnie i Kownie. Samorządy z największą liczbą wakatów przypadających na jednego bezrobotnego to: Birsztany, Nerynga, Połąga i Szawle. Ofert pracy było więcej niż zarejestrowanych bezrobotnych w Birsztanach, Neryndze i Połądze — ze względu na prace sezonowe, w Szawlach — ze względu na dużą liczbę wakatów dla przewoźników towarowych.

  W pozostałych samorządach liczba bezrobotnych przewyższała liczbę zgłoszonych wakatów. Miasta z najniższą liczbą wolnych miejsc pracy na bezrobotnego to: Kalwaria, Szkudy, Olita, Retów, Wyłkowyszki, Kozłowa Ruda, Łóździeje i Birże. W 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Kalwarii była pięciokrotnie wyższa niż liczba wakatów, w okręgu szkudzkim — czterokrotnie, w Olicie, Retowie, Wyłkowyszkach, Kozowej Rudzie, Łóździejach i Birżach — ponad trzykrotnie.

  Optymizm pracodawców

  — Coroczne badanie przeprowadzone wśród pracodawców wykazało lekki optymizm, mniej pracodawców (21 proc.) niż w poprzednich latach spodziewa się wzrostu produkcji, a odsetek pracodawców oczekujących utrzymania status quo jest najwyższy od trzech lat. Odsetek pracodawców z pozytywnymi prognozami jest wyższy niż odsetek przewidujących spadek produkcji lub usług oraz liczby pracowników. Co czwarty pracodawca spodziewa się, że produkcja lub usługi będą przynajmniej nieznacznie wyższe niż w ubiegłym roku, podczas gdy co jedenasty oczekuje, że będą one niższe. 72 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nie zamierza w tym roku zmieniać liczby pracowników — informuje przedstawicielka Służby Zatrudnienia.

  Czytaj więcej: Pracowników sezonowych nad Bałtykiem brakuje, pracodawcy wabią ich benefitami


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Sytuacja gospodarcza w kraju polepsza się, ale nie wszyscy mieszkańcy to odczuwają

  Badanie przeprowadzone w marcu przez spółkę Baltijos tyrimai na zlecenie agencji informacyjnej ELTA wykazało, że 23 proc. mieszkańców Litwy w wieku 18 lat i starszych uważa, że sytuacja na Litwie zmierza ostatnio w pozytywnym kierunku, podczas gdy trzech na...

  Polsko-litewskie ćwiczenia: 1,5 tys. żołnierzy sprawdza, jak bronić przesmyku suwalskiego

  — Ćwiczenia te poprawiają naszą współpracę z Polską. Ostatnio pojawiło się wiele pytań o to, czy Polska będzie bronić Litwy, a jeśli tak, to w jaki sposób, i w pewnym sensie te ćwiczenia są odpowiedzią — mówi w rozmowie...

  Coraz więcej Ukraińców wraca do kraju: „Mieszkańców nie da się złamać”

  — Nie zważając na ciągłe ataki wojsk rosyjskich na infrastrukturę energetyczną, saldo migracji na/z Ukrainy wciąż schyla się w stronę powrotów, a nie wyjazdów. To bardzo cieszy. Według statystyk ukraińskiej Straży Granicznej w styczniu wyjechało z Ukrainy o 67...

  Rolnicy: wczesny wysiew wcale nie oznacza wcześniejszych plonów

  Jak zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Jonas Sviderskis, dyrektor generalny Związku Przedsiębiorstw Rolniczych, z praktycznego punktu widzenia nie ma to większego sensu, ponieważ na początku kwietnia gleba nie jest jeszcze wygrzana do odpowiedniej temperatury i w drugiej połowie...