Więcej

  Na forum rodziców i nauczycieli poruszono problemy polskiej oświaty

  Dyskusję nt. aktualnych problemów w polskiej edukacji na Litwie podjęło Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego. Rodzice oraz nauczyciele poruszyli wiele palących kwestii oświatowych, podzielili się pomysłami na rozwiązanie problemów. Spotkanie odbyło się 20 marca w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

  Czytaj również...

  Ostatnio najwięcej emocji wzbudza temat pośrednich egzaminów maturalnych w klasach 11 oraz wprowadzenie nauczania geografii, historii oraz lekcji obywatelstwa po litewsku już od pierwszego roku nauki tych przedmiotów w szkole.

  „Decydując się oddać dziecko do szkoły z polskim językiem nauczania, rodzic oczekuje, że przedmioty będą w niej nauczane po polsku, dlatego niezrozumiałe są próby narzucenia nam nauczania po litewsku historii lub geografii. Rodzice wyraźnie się opowiadają przeciwko takim nieuzasadnionym decyzjom ministerstwa oświaty, ponieważ chcą, by dzieci uczyły się w języku ojczystym. Zwłaszcza, że zezwala na to ustawodawstwo litewskie” — mówiła prezes forum Renata Cytacka.

  Czytaj więcej: Silna kobieta z Wileńszczyzny

  Matura po polsku

  Podczas spotkania poruszono również kwestię zdawania matury z różnych przedmiotów w języku polskim. Jest to praktyka przyjęta w kilku państwach europejskich, w których mieszkają mniejszości narodowe, jak np. w Siedmiogrodzie (Rumunia), Czechach czy w Polsce.

  „Zastanawiamy się nad przeprowadzeniem sondy wśród młodzieży ze starszych klas, żeby wyrazili swą opinię, czy na maturze chcieliby składać egzaminy w swym ojczystym języku” — zapowiedziała prezes forum.

  Nauczanie litewskiego nadal problematyczne

  Podczas spotkania rodzice oraz nauczyciele poruszyli również potrzebę skutecznej nauki języka litewskiego w szkole. Jak wskazali rodzice, nadal kuleje nauczanie litewskiego w klasach początkowych, ponieważ nauka odbywa się według niedostosowanego do poziomu dzieci, ujednoliconego programu nauczania, zgodnie z którym na tej samej pozycji startowej zostały postawione dzieci z litewskich rodzin i dzieci, które zaczynają naukę języka praktycznie od zera.

  Język litewski dzieci poznają już w przedszkolu, ale, jak wskazała jedna z obecnych na spotkaniu lituanistek, nauczyciele języka litewskiego dotychczas nie otrzymali ze strony ministerstwa niezbędnych pomocy metodycznych i materiałów do nauczania przedmiotu. Przez to opracowują tematy samodzielnie.

  „W grupach przedszkolnych zajęcia z litewskiego odbywają się 5 razy w tygodniu: 3 razy po pół godziny i 2 razy po godzinie. W klasach początkowych mamy po 5 godzin lekcyjnych języka litewskiego. Nauczenie dzieci rozmawiania w języku litewskim jest ogromnym wyzwaniem i tak naprawdę zależy od inwencji własnej nauczyciela. Muszę sama wyszukiwać tematy, teksty, dialogi, ćwiczenia i dopasowywać je do możliwości uczniów” — mówiła lituanistka.

  „To ministerstwo oświaty musi zadbać o zapewnienie nie tylko programu nauczania, ale też materiałów metodycznych, tekstów źródłowych, odpowiednich podręczników i środków dydaktycznych, a nie przerzucać tego na barki nauczyciela” — podkreślała Renata Cytacka.

  Jako jeden ze sposobów rozwiązania problemu niedopasowanych programów nauczania języka litewskiego wskazano zaadaptowanie w szkołach mniejszości narodowych na etapie szkoły początkowej programu nauczania języka litewskiego dla cudzoziemców.

  Jak mówiła prezes forum, najważniejsze kwestie dotyczące oświaty polskiej na Litwie przedstawiła ona również na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów Rzeczypospolitej Polskiej w Sejmie RP w dn. 20 marca.

  Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego jest organizacją społeczną zrzeszającą rodziców uczniów szkół polskich oraz osoby, którym zależy na szkolnictwie polskim na Litwie. Działa od 2012 r.

  Czytaj więcej: Język litewski na maturze: trudne tematy i „wyciek”

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Raport Państwowej Inspekcji Językowej: „Alarmująca inwazja języka rosyjskiego”

  W raporcie stwierdza się, że zabrakło woli politycznej do podejmowania zasadniczych, długoterminowych decyzji w polityce językowej, w związku z czym w Sejmie „kurzy się projekt ustawy konstytucyjnej o języku państwowym”. Jak twierdzi raport, do refleksji skłaniają badania naukowe — w...

  Po olimpijskie laury z języka polskiego sięgają również uczniowie szkół podstawowych

  — Wychodzenie poza szkolną ławę, wydaje mi się, jest bardzo kształcące i rozwijające. Jest to też dobra okazja, by uzdolniona humanistycznie młodzież mogła się ze sobą spotykać, nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami z innych szkół — w rozmowie z „Kurierem...

  Traktat o przyjaźni między Litwą a Polską. 30 lat później

  Anna Pieszko: Podpisany 26 kwietnia 1994 r., podczas spotkania w Wilnie prezydentów obu państw, Lecha Wałęsy i Algirdasa Brazauskasa, traktat zawarty przed 30 laty między Polską a Litwą miał w tytule: „o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”. Jak ocenia...

  Po Puszczy Rudnickiej z Tomaszem Krzywickim: szlakiem niepodległościowych miejsc pamięci

  Publikacja została wydana w 2023 r. przez Instytut Pamięci Narodowej — Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z Oddziałem w Warszawie. Autor prowadzi czytelnika w głąb Puszczy Rudnickiej, przedstawia pokrótce bogate środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim koncentruje się wokół miejsc...