Więcej

  Likwidacja miejsc świętych na Litwie

  Przed 60 laty, w marcu 1964 r., ostatecznie zburzono kapliczki w Kalwarii Wileńskiej. Zachowały się cztery mieszczące się najbliżej kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego.

  Czytaj również...

  Do likwidacji tzw. miejsc świętych na Litwie przystąpiono w 1961 r. Zaczęto od Kalwarii w Wieprzach ( lit. Vepriai), którą w 1962 r. zamieniono na obóz pionierski, następnie wysadzono w powietrze kaplice w Kalwarii Wileńskiej, a tylko zorganizowany protest ludności zdołał uchronić przed zagładą Kalwarię Żmudzką. W kwietniu 1961 r., także z polecenia władz, zniszczono słynną Górę Krzyży pod Szawlami, na której znajdowało się ok. 2 500 krzyży. Wszystkie krzyże, jakie znajdowały się na tej górze, zostały usunięte i zniszczone: drewniane spalono na miejscu, a metalowe — przetopiono na złom.

  Czytaj więcej: Litwa nie musi być oczywista

  Druga kalwaria na Litwie

  Budowę najstarszej Kalwarii Żmudzkiej rozpoczęto w 1635 r., Wileńskiej — w 1662 r. Kalwaria Wileńska powstała z inicjatywy bpa Jerzego Białłozora, ordynariusza wileńskiego w latach 1661–1665. W ciągu siedmiu lat wzniesiono kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego. W ten sposób dziękowano Bogu za oswobodzenie Wilna z rąk Moskali podczas wojny polsko-rosyjskiej.

  — W XVIII wieku spłonęły drewniane kapliczki. Na ich miejscu wzniesiono 19 murowanych kaplic, siedem drewnianych bram i jedną murowaną. Przez strumień Bołtupka, któremu nadano biblijną nazwę Cedron, przerzucono most. Położone na pagórkowatym terenie wileńskie przedmieście, na którym wzniesiono kapliczki i urządzono Drogę Krzyżową, nazwano Jerozolimą — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” historyk Paweł Giedroyć.

  Szlak pielgrzymkowy Drogi Krzyżowej rozpoczynał się spod Ostrej Bramy, gdzie gromadzili się pielgrzymi. Procesje mijały kaplicę Schodów Chrystusowych przy kościele bernardyńskim, nieistniejącą obecnie kaplicę na Śnipiszkach naprzeciwko kościoła św. Rafała i szły drogą, która z czasem przeistoczyła się w ulicę Kalwaryjską.

  Likwidacja kapliczek

  — W 1962 r. decyzją władz sowieckich rozpoczęto likwidację kapliczek Kalwarii Wileńskiej. Rok później, w marcu 1963 r., 36 murowanych kapliczek wysadzono w powietrze. Pozostały tylko cztery, które stały najbliżej kościoła. Obawiano się, że gdyby je naruszono, mogłaby runąć świątynia. Jednak tradycja pielgrzymowania nie zaniknęła, wilnianie, wierni oznaczali i porządkowali miejsca, gdzie stały kapliczki — opowiada historyk.

  Zachowały się dzieła sztuki

  Niektóre XVIII-wieczne kapliczki wewnątrz udekorowane były obrazami o tematyce religijnej. Po wysadzeniu w powietrze kapliczek mieszkańcy Wilna odszukali w gruzach te obrazy. Prawdopodobnie pracownicy muzealni później potajemnie schowali zniszczone dzieła sztuki w magazynach Muzeum Narodowego Litwy. Do odzyskania przez Litwę niepodległości obrazy te uważano za zaginione. Dopiero w latach 90. ub. wieku ujrzały one światło dzienne. Dzieła sztuki przełomu wieków XIX–XX były mocno zniszczone, na wielu czerwoną farbą były napisane niecenzuralne słowa w języku rosyjskim. Dzięki odrestaurowanym obecnie obrazom wiadomo, jak przed zdewastowaniem wyglądała Kalwaria Wileńska i jej okolice.

  Odbudowę zniszczonych kapliczek rozpoczęto w 1990 r. po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, w 2002 r. ukończono renowację całej Drogi Krzyżowej. Dziś zespół Kalwarii Wileńskiej tworzą kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego i 35 stacji Drogi Krzyżowej.

  Czytaj więcej: Stara (nie)znana Kalwaria Wileńska


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Pałace wileńskie: dworki szlacheckie i siedziby magnackie na brzegu Wilii

  „Cały ten świat Antokola już nie istnieje. Wojna, a potem powojenne budownictwo zniszczyły bezpowrotnie tak miłe sercu ciche domki wśród sadów i ogrodów. Wielopiętrowe kamienice wdarły się w malownicze wzgórza, niszcząc na poły sielski tryb życia, zajęły brzeg Wilii,...

  Polskie zespoły wystąpią podczas jubileuszowej edycji Święta Pieśni

  W ramach tegorocznej edycji święta pod hasłem „Kad giria žaliuotų” (pol. „Żeby się puszcza zieleniła”) zaplanowano 14 wydarzeń artystycznych, z udziałem blisko 40 tys. uczestników. Święto Pieśni odbędzie się w terminie 29 czerwca — 6 lipca. Otwarcie jubileuszowej edycji, z...

  Odszedł Gediminas Kirkilas

  — Wiele zrobił dla rozwoju stosunków litewsko-polskich. Był otwarty na współpracę z Polską, aktywnie działał, gdy chodziło o prawa mniejszości narodowych na Litwie. Był człowiekiem ciepłym, otwartym, zaangażowanym w swoją pracę. Wielka szkoda, że odszedł — mówi Tadeusz Andrzejewski,...

  Wspominając Śnipiszki: wilnianie zapraszani do tworzenia wyjątkowej wystawy

  — Zapraszamy do współpracy w początkowych fazach tworzenia wystawy wszystkich, którzy posiadają pamiątki lub oryginalne przedmioty nawiązujące do dawnych i współczesnych Śnipiszek — zapowiada Agnė Šimkūnaitė, koordynatorka ds. komunikacji w Muzeum Wilna. Rekwizyty przyniesione przez mieszkańców Na początku czerwca w tej dzielnicy...