Więcej

  Ponad 100 mln euro kary za nielegalne wysypisko odpadów

  W rejonie wileńskim odnaleziono blisko 10 tys. ton odpadów. Za nielegalnie zakopane w lesie odpady Departament Ochrony Środowiska wymierzył karę pieniężną w wysokości 103,9 mln euro. Jest to największa dotychczas wymierzona na Litwie grzywna za tego rodzaju wykroczenie.

  Czytaj również...

  We wsi Juodžiai w rejonie wileńskim odnaleziono blisko 10 tys. ton zakopanych na terenie leśnym odpadów, wśród nich były również niebezpieczne. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu oszacowano na kwotę 103,9 mln euro. Inspektorzy ustalili, że taka suma potrzebna jest na wywóz zakopanych odpadów oraz likwidację ujemnych skutków zanieczyszczenia środowiska naturalnego na powierzchni 1,7 ha.

  Nielegalne wysypisko istniało od 2010 roku

  — Wstępnie ustalono, że ogólna masa odpadów wynosi ponad 9 974 ton, a uszczerbek dla środowiska wynosi 103 992 468,84 euro. Nielegalne wysypisko we wsi Juodžiai najprawdopodobniej istniało od 2010 r. Przywożone odpady były bezprawnie spalane i następnie zakopywane — informuje „Kurier Wileński” Renata Surovec, rzeczniczka prasowa Departamentu Ochrony Środowiska.

  Według wstępnych danych nielegalną działalność koordynował Darjušas Zareckis, już wcześniej karany za różnego rodzaju wykroczenia. Ugrupowanie, któremu przewodniczył, świadczyło usługi odbioru i wywozu odpadów.

  Po wykryciu nielegalnego wysypiska uporządkowaniem odpadów oraz zanieczyszczonej działki zajmie się zarządzająca tym obszarem Narodowa Służba Ziemi. Koszty usunięcia zanieczyszczenia środowiska powinien będzie pokryć Zareckis. Portal „15min” jeszcze w lutym 2023 r. poinformował o funkcjonującym na terenie lasu w starostwie Marijampol (rej. wileński) nielegalnym wysypisku odpadów. Według informacji zamieszczonej na portalu przez ponad pół roku funkcjonariusze Departamentu Ochrony Środowiska nie zdołali zapewnić kontroli nad nielegalnymi przewoźnikami.

  Departament Ochrony Środowiska (AAD) apeluje, aby mieszkańcy informowali o nielegalnych wysypiskach odpadów, dzwoniąc na nr 112. Można także przesłać zdjęcia lub nagrania wideo e-mailem na adres: info@aad.am.lt

  Interaktywna mapa

  W tym celu na stronie internetowej placówki zamieszczono też interaktywną mapę „Tvarkau Lietuvą”. W lutym br. na stronę wpłynęło m.in. zgłoszenie dotyczące niesegregowanych odpadów we wsi Karaciszki, w rejonie trockim. Inspektorzy AAD zrewidowali zaznaczony na interaktywnej mapie teren. Stwierdzono, że nielegalne składowanie odpadów odbywało się na dwóch działkach. Jedna działka należy do osoby prywatnej, druga to działka państwowa. Właściciel działki musiał uprzątnąć odpady oraz poinformować Wydział Ochrony Środowiska o sposobie postępowania z odpadami. Ponieważ odpady składowano także na gruntach państwowych, ekolodzy zobowiązali samorząd rejonu trockiego do uprzątnięcia odpadów i poinformowania o tym wydziału. Ustala się, kto zajmował się gromadzeniem odpadów na państwowej działce. Z zanieczyszczonego terenu wywieziono 9 ciężarówek odpadów, w tym — 2 ciężarówki zużytych opon.

  Czytaj więcej: Kto śmieci — ten płaci. Wzrosną kary za nielegalne wyrzucanie odpadów


  Dzwoniąc na numer tel. +370 700 02022, można otrzymać fachowe konsultacje w dowolnej sprawie z zakresu ochrony środowiska. W 2023 r. specjaliści AAD udzielili 9 950 konsultacji telefonicznych, łącznie przez prawie 600 godzin. Codziennie dzwoniło średnio 47 osób. Konsultacje dotyczyły głównie odpadów. Rozmówcy interesowali się także systemami odprowadzania ścieków i zanieczyszczeniem powietrza.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  84. rocznica Zbrodni Katyńskiej

  Zbrodnia Katyńska ma bezprecedensowy charakter. Przede wszystkim z tego względu, że jej ofiarą padły tysiące jeńców wojennych, których życie znajdowało się pod ochroną prawa międzynarodowego — w większości oficerów. Niebezpieczny element dla ustroju socjalistycznego — Oficerów oraz przedstawicieli służb mundurowych traktowano...

  Politycy chcą uwolnić psy z łańcuchów

  Za tego rodzaju wykroczenie właściciel zwierzęcia poniesie karę. — Przede wszystkich chodzi o psy, które ludzie nadal trzymają z łańcuchami na szyi. Pies na łańcuchu to pies cierpiący — mówi Morgana Danielė, posłanka na Sejm z ramienia Partii Wolności. Trzymanie na łańcuchu będzie traktowane...

  Pałace wileńskie: rezydencja „bojownika, który pracę swą niósł najuboższym”

  Od 1885 r. Józef Montwiłł był dyrektorem Banku Ziemskiego w Wilnie, zasłynął jako filantrop — organizował m.in. bezpłatne obiady dla ubogich i szkoły rzemieślnicze. Zbudował pięć kolonii domów mieszkalnych — najbardziej znana jest kolonia przy placu Łukiskim. Pod jego...

  Wilno inwestuje w komunikację miejską — nowe trolejbusy już latem

  Samorząd stołeczny zabiega o to, by przewoźnicy obsługujący nowe trasy korzystali z bardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska autobusów elektrycznych. „Istotne zmiany zajdą na obszarach oddalonych od centrum miasta, gdzie transport publiczny kursuje rzadziej. Są przystanki, na których autobus zatrzymuje...