Więcej

  Katastrofa na litewskim rynku pracy w oświacie i medycynie

  Na rynku pracy dramatycznie brakuje nauczycieli i medyków. W badaniu przeprowadzonym przez Służbę Zatrudnienia wśród pracodawców, ponad jedna trzecia (38,3 proc.) instytucji edukacyjnych i jedna czwarta (24,3 proc.) pracodawców z sektora opieki zdrowotnej wskazała niewystarczającą liczbę wyszkolonych specjalistów.

  Czytaj również...

  Resort ochron zdrowia z kolei zapewnia, że robi wszystko, aby placówki medyczne nie borykali się z brakiem specjalistów.

  „Ministerstwo Ochrony Zdrowia i inne instytucje podejmują kompleksowe działania w celu zapewnienia wystarczającej liczby pracowników służby zdrowia na Litwie. Na rok akademicki 2024/2025 Ministerstwo Ochrony Zdrowia, po dyskusjach na posiedzeniach Rad Ekspertów i Komitetu ds. Sformułowania Krajowej Komisji ds. Kształcenia Specjalistów Krajowego Systemu Ochrony Zdrowia, zwróciło się do Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu z propozycją przyjęcia 304 osób więcej niż w poprzednim roku akademickim na finansowane ze środków publicznych programy i miejsca kształcenia pracowników służby zdrowia. Po zatwierdzeniu propozycji przez rząd na posiedzeniu w dniu 27 marca 2024 r. na finansowane przez państwo studia stacjonarne w następnym roku akademickim zostanie przyjętych 2 886 osób, a na rezydentury lekarskie i lekarsko-dentystyczne 377 dodatkowych osób, czyli łącznie 3 263 osoby” — poinformowano „Kurier Wileński” w Ministerstwie Ochrony Zdrowia.

  W ciągu ostatnich trzech lat było więcej wolnych miejsc pracy dla pielęgniarek niż zarejestrowanych osób poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie.

  Miesięcznie 250 wolnych miejsc pracy dla pracowników służby zdrowia

  Służba Zatrudnienia odnotowała, że w 2023 r. średnio miesięcznie ogłaszano około 250 wolnych miejsc pracy dla pracowników służby zdrowia (lekarzy, specjalistów pielęgniarstwa, dentystów, fizjoterapeutów), a 174 klientów rozpoczęło poszukiwania pracy. Najbardziej odczuwalny niedobór w placówkach medycznych w ubiegłym roku dotyczył kardiologów (54), anestezjologów (50), lekarzy internistów (45) i okulistów (36).

  Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w sektorze edukacji. Wśród nauczycieli przedmiotów ścisłych najbardziej brakuje nauczycieli ekonomii.  W 2023 r. było dziesięć razy więcej ofert pracy dla nauczycieli fizyki (94) niż osób poszukujących pracy, sześć razy więcej dla nauczycieli matematyki (259), cztery razy więcej dla nauczycieli chemii (47) i trzy razy więcej dla nauczycieli języka litewskiego (221).

  „Niedobór nauczycieli, niż demograficzny i starzenie się siły roboczej to problemy nie tylko na Litwie, ale także w wielu innych krajach, zwłaszcza w Europie. Na Litwie najbardziej potrzebni są nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, specjaliści do spraw pomocy uczniom (logopedzi, pedagodzy specjalni), a także nauczyciele języka litewskiego i języków obcych” — poinformowano „Kurier Wileński”  w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu.

  Najstarsi pracownicy w sektorze edukacji

  Pracownicy oświaty są najstarszymi pracownikami w kraju, ze średnią wieku wynoszącą 50 lat, potem — pracownicy opieki zdrowotnej ze średnią wieku wynoszącą 48 lat. Według danych opublikowanych niedawno przez fundusz ubezpieczeń SoDra, w zawodach tych zatrudnionych jest najwięcej osób powyżej 60. roku życia, co stanowi 26 proc. siły roboczej w edukacji i 25 proc. w opiece zdrowotnej.

  „Zarówno państwo, jak i samorządy podejmują różne działania motywacyjne, aby więcej młodzieży wybierało studia pedagogiczne i pracowało w tym zawodzie. Już w tym roku jest nieco więcej nauczycieli poniżej 25. roku życia. Ponadto w roku szkolnym 2023/2024 na studia pedagogiczne zostało przyjętych aż 2 tys. studentów. Daje to nadzieję na stopniowe odnawianie środowiska nauczycielskiego” — zaznaczono w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu.

  Czytaj więcej: Nauczycieli wciąż brakuje, ale coraz więcej osób jest zainteresowanych zawodem


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zamiast kawy — do skarbonki: ekspert radzi, jak zaoszczędzić ponad 3 tys. euro rocznie

  — Pieniądze na zakupy, które nie są niezbędne, wydajemy bardzo często. Wystarczy, że zatrzymamy się na stacji benzynowej i kupimy filiżankę kawy, następnie na mieście zjemy jakąś przekąskę, w kawiarni wypijemy kawy i zjemy deser pod koniec dnia —...

  Na Litwie zmniejsza się liczba osób otyłych i z nadwagą

  — Według Systemu Informacyjnego Monitorowania Zdrowia Dzieci, zarządzanego przez Instytut Higieny, 64,8 proc. uczniów w wieku 2–17 lat miała prawidłową masę ciała w latach 2022–2023. 16,1 proc. uczniów miała niedowagę. Odsetek uczniów z nadwagą w wieku 2–17 lat wynosił...

  Legionella atakuje. Jak się uchronić?

  — Przypadki legionellozy (choroby legionistów) są rejestrowane i zgłaszane każdego roku na Litwie. W latach 2013-2023 w kraju zarejestrowano łącznie 188 przypadków choroby legionistów, w tym 71 przypadków w 2023 r. W UE obserwuje się ogólną tendencję wzrostową zachorowalności...

  Asystent pielęgniarstwa zawodem przyszłości

  — Programy szkolenia zawodowego dla asystentów pielęgniarskich są skierowane do osób bez zawodu i tych, którzy chcą się przekwalifikować. Od tego zależy długość szkolenia. Jeśli dana osoba wybierze program szkoleniowy dla asystentów pielęgniarskich i uzyska pierwsze kwalifikacje, program trwa...