Więcej

  Wycieczka edukacyjna Powiewiórka – Zułów: „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego na Litwie”

  11 kwietnia uczniowie klas 8c i 5c wzięli udział w edukacyjnej wycieczce do Powiewiórki i Zułowa, znajdujących się w rejonie święciańskim. Była to jednocześnie lekcja historii, którą prowadziła nauczycielka historii Bożena Sienkiewicz. Celem tych zajęć edukacyjnych było: zapoznanie się z miejscowością rodzinną Józefa Piłsudskiego — bohatera narodowego Polski, który wielce przyczynił się do odrodzenia niepodległego państwa polskiego w 1918 r.

  Czytaj również...

  Marszałek urodził się w Zułowie 5 grudnia 1867 r. w rodzinie Józefa i Marii Piłsudskich. Ochrzczony został w kościele Sorokpolskim św. Kazimierza. Obecnie miejscowość ta się nazywa Powiewiórka; zachował się w niej jeden z najstarszych na Litwie kościołów, który w tym roku obchodzi 250. rocznicę założenia. Zachowała się również chrzścielnica, która służyła do chrztu Józefa Klemensa Piłsudskiego. Przetrwała również pamiątkowa tablica z okresu międzywojennego, upamiętniająca miejsce chrztu Marszałka.

  Zułów był majątkiem rodzinnym matki J. Piłsudskiego. Ojciec za udział w powstaniu styczniowym był prześladowany przez władze carskie, dlatego rodzina przeniosła się do Zułowa. Ród Piłsudskich herbu Kościesza wywodzi się z kniaziów Ginetów ze Żmudzi, znany jest z tradycji patriotycznych. W Zułowie przyszedł na świat Józef Klemens Piłsudski. Tu przyszły Naczelnik państwa polskiego wzrastał do siódmego roku życia. Krajobraz Zułowa, przepojony powagą i melancholią, otaczał dzieciństwo „Ziuka”, który przez całe życie zachował cechy człowieka „z Kresów”. Matka Maria była nieprzejednaną patriotką. Od niej dzieci dowiadywały się prawdy o Polsce oraz uczyły się pierwszych słów pacierza i pierwszych utworów wieszczów. Podczas tych wieczorów w Zułowie w duszy Józefa (Ziuka) dojrzewała myśl o walce z zaborcami.

  Czytaj więcej: Zułów i Powiewiórka w kolejną rocznicę urodzin Marszałka

  W czasach sowieckich dawny majątek był zniszczony i zaniedbany. Zułów obecnie — to nieduża wieś. W 2017 r. z inicjatywy prywatnej odsłonięto pomnik braciom Józefowi i Bronisławowi Piłsudskim, na którym widnieje napis w języku litewskim: „Bronislavas Petras Pilsudskis ir Juozapas Klemensas Pilsudskis”. Wymienione są zasługi braci dla Polski i Litwy oraz słowa Marszałka Piłsudskiego, które wypowiedział w 1926 r. w sejmie polskim: „Lietuvis esu ir lietuvišką tvarką jums įvesiu”. Podkreślają one również przywiązanie do „małej Ojczyzny” oraz korzenie polskie i litewskie Marszałka. Współcześni wspominają, że nazywał siebie „twardym Żmudzinem”.

  Dom rodzinny Marszałka niestety spłonął podczas pożaru. Zachowały się tylko fundamenty. W 1937 r. w miejscu, gdzie znajdował się pokój, w którym przyszedł na świat Józef Piłsudski, odsłonięto pomnik oraz posadzono rosnący do dzisiaj dąb. Na pomniku umieszczono napis: „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Polska powstała, by żyć”. W 1995 r. z inicjatywy Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie odbyła się pierwsza sztafeta niepodległościowa z Zułowa na wileńską Rossę, gdzie jest pochowane serce Marszałka.

  Uczniowie podczas tego wyjazdu edukacyjnego pogłębili wiedzę historyczną, zakończyli nagranie filmu o Józefie Piłsudskim — bohaterze narodowym Polski, któremu zawdzięczamy odzyskanie niepodległości państwa polskiego po 123 latach niewoli. Niepodległości, która stała się uwieńczeniem bohaterskiej walki wielu pokoleń powstańców.

  Czytaj więcej: Gimnazjum w Grzegorzewie świętuje jubileusz 700-lecia miasta Wilna


  Bożena Sienkiewicz,
  nauczyciel metodyk historii Gimnazjum w Grzegorzewie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wernisaż wystawy prac graficznych artystów z Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków pt. „INFINITY II”

  11-tu artystów z krakowskiego środowiska graficznego W wystawie bierze udział 11-tu artystów z bardzo licznego, krakowskiego środowiska graficznego. Reprezentują różne grupy wiekowe, tworzą we wszystkich dostępnych technikach graficznych, przedstawiają indywidualne wizualizacje swej twórczości, odkrywają przed nami ścieżki własnych poszukiwań i...

  „Waste Fashion Show” w Kowalczukach

  Program artystyczny rozpoczęły uczennice klasy piątej, które zaprezentowały taniec do piosenki Michaela Jacksona „Earth Song”. Choreografia podkreślała, jak ważne jest dbać o naszą planetę. Następnie widzowie mieli możliwość obejrzeć film, który przedstawiał pracę restauracji prowadzonej bez generowania odpadów. Również...

  Harcerstwo na Wileńszczyźnie: od tradycji do nowoczesności

  Karolina Kieżun: Jak się rozwija harcerstwo na Wileńszczyźnie? Jak było kiedyś, a jak jest teraz? Czy dużo jest młodzieży zaangażowanej do działania? Phm. Alina Ewelina Kieżun: Harcerstwo na Litwie rozwija się bardzo prężnie. Cieszy nas to, że teraz w gronie...

  Święto Matki w filii PUTW w Jaszunach

  Ciepła, rodzinna atmosfera, pełna radości i wzruszeń tak, jak u mamy. Tak, 8 maja 2024 r., przebiegało spotkanie słuchaczy Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach z okazji Dnia Matki w Sali Imprez w Jaszunach. Już po przybyciu do Jaszun,...