Więcej

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  We dworze Houwaltów w Mejszagole uroczyście obchodzono dzień św. Floriana, patrona strażaków. Podczas święta mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz nagrodził strażaków i ich pomocników, którzy nienagannie i wzorowo wykonywali swoje obowiązki.

  Czytaj również...

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za działalność rejonowej SPP, ale także przyczyniając się do wzmacniania wolontariatu i poruszania problemów w tym obszarze na poziomie narodowym. Drodzy strażacy, życzę bezpiecznej służby i miłego wypoczynku” – powiedział Robert Duchniewicz, który także jest strażakiem ochotnikiem.

  Mer podkreślił także, że w ramach zmiany prawa należy wzmocnić ochronę przeciwpożarową i wolontariat, a w trakcie reformy tych służb nie powinno się dezorganizować pracy straży pożarnych w samorządach.

  Za 20 lat pracy w służbie bezpieczeństwa przeciwpożarowego nagrodzono Kęstutisa Velikianecasa, dyrektora Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego.

  W kościele pw. Wniebowzięcia Marii Panny w Mejszagole odprawiono mszę w intencji strażaków i ich rodzin. Minutą ciszy uczczono także ukraińskich strażaków, którzy zginęli. Po południu w parku przy dworze Houwaltów odbyła się wystawa techniki i sprzętu strażackiego. Strażacy demonstrowali, jak on działa, rozmawiali z mieszkańcami i wszystkich częstowali kaszą strażacką.

  Na zakończenie uroczystości dla gości z koncertem wystąpiła Bożena Krasiłowa.

  Czytaj więcej: 4 maja — Dzień św. Floriana. Strażacy interweniują coraz częściej


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 19 (56) 18-24/05/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...