Więcej

  Kiedy na dwór lepiej nie wychodzić: prace budowlane a jakość powietrza

  W miejscach, gdzie są prowadzone prace budowlane, powietrze jest bardziej zanieczyszczone. Eksperci radzą wrażliwym mieszkańcom, unikać bliskości placów budowy, zwłaszcza tych w pobliżu ulic o dużym natężeniu ruchu.

  Czytaj również...

  „W miejscach, gdzie odbywają się budowy, powietrze jest bardziej zanieczyszczone. Działania budowlane powodują wzrost stężenia pyłu zawieszonego (PM10) w powietrzu z powodu intensywnego ruchu ulicznego, wykopów, mieszania materiałów budowlanych, demontażu starych konstrukcji, rozdrabniania itp. Pył zawieszony (PM10) zwykle oddziałuje na górne drogi oddechowe, docierając do oskrzeli i zwykle powodując kaszel i kichanie” — poinformowali „Kurier Wileński” specjaliści z Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NCZP).

  Niebezpieczny pył

  Pył zawieszony to mieszanina unoszących się w powietrzu cząstek i kropelek cieczy, które mogą zawierać różne składniki, takie jak: kwasy, siarczany, azotany, związki organiczne, metale, cząstki gleby, kurz, sadza, składniki biologiczne (alergeny, mikroorganizmy). Większe cząstki stałe (PM 10) zazwyczaj wpływają na górne drogi oddechowe i przemieszczają się do oskrzeli, powodując kaszel i kichanie, podczas gdy drobne cząstki stałe (PM 2,5) dostają się do płuc i krwiobiegu i mogą wpływać nie tylko na układ oddechowy, ale także na narządy układu krążenia, upośledzając funkcjonowanie narządów wewnętrznych i pogarszając przebieg chorób przewlekłych.

  Osoby szczególnie narażone

  „Dla niektórych osób zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie szkodliwe. Niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby z astmą i innymi chorobami układu oddechowego i krążenia są szczególnie podatne na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym, dwutlenkiem azotu i innymi zanieczyszczeniami. Najczęstsze objawy ostrego kontaktu z zanieczyszczeniami mogą obejmować podrażnienie oczu, nosa i gardła, duszność, kaszel, upośledzenie czynności płuc (szczególnie u osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc), zwiększoną podatność dróg oddechowych na infekcje dróg oddechowych (szczególnie u dzieci) oraz zaostrzenie alergicznych reakcji zapalnych w drogach oddechowych” — poinformowano nas w NCZP.

  Jak się zachować?

  Światowa Organizacja Zdrowia zaleca następujące działania w przypadku zwiększonego zanieczyszczenia powietrza:

  • unikać długotrwałych, wyczerpujących fizycznie aktywności na świeżym powietrzu;
  • osobom z grup ryzyka (dzieciom, kobietom w ciąży lub osobom z chorobami układu krążenia lub oddechowego) zaleca się obserwację stanu zdrowia, skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym w przypadku złego samopoczucia i pozostanie w domu. Jeśli nie ma możliwości pozostania w domu, zaleca się unikanie miejsc o dużym natężeniu ruchu i innych widocznych źródeł zanieczyszczenia powietrza;
  • pomieszczenia (zwłaszcza sypialnie) należy czyścić wilgotną ściereczką;
  • jeśli zanieczyszczenie jest bardzo wysokie, należy szczelnie zamknąć wszystkie okna i drzwi oraz zakryć szczeliny między nimi;
  •  na zewnątrz można nosić jednorazowe maski na twarz. Ważne jest, aby zakładać je prawidłowo (zakrywając usta i nos);
  • w tym okresie nie należy rozpalać ognisk, gotować jedzenia na grillach na świeżym powietrzu itp.

  Czytaj więcej: Zanieczyszczone powietrze szkodzi tak samo jak palenie?

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wszystkich nas łączy ta sama krew, która ratuje życie

  Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na krew w szpitalach już wkrótce skończą się zapasy wszystkich grupy krwi. Każdego roku latem wszystkie grupy krwi stają się deficytowe. Najczęściej brakuje grupy O RhD, ponieważ krew ta jest uważana za uniwersalną. Często...

  Co warto wiedzieć o państwowym wsparciu na instalację elektrowni słonecznych?

  — Kwota wsparcia na instalację nowej elektrowni słonecznej wynosi 254,93 euro na 1 kW zainstalowanej mocy. W przypadku zwiększenia mocy zainstalowanej istniejącej elektrowni wsparcie wynosi 191,99 euro za 1 kW. Maksymalna moc zainstalowana przypadająca na instalację zużywającą energię elektryczną...

  Wakacje w domu: czym w tym roku wabi wczasowiczów Połąga?

  Badanie pokazuje, że prawie połowa (49 proc.) mieszkańców Litwy planuje w tym roku spędzić wakacje w kraju. Wielu planuje udać się do najczęściej wybieranej przez lokalnych wczasowiczów Połągi. Co nowego tu można znaleźć i ile mogą kosztować wakacje w...

  Litwa bez czołowych przywódców: kto rządzi, gdy „głowy” są nieobecne?

  Jeśli prezydent przebywa czasowo za granicą lub jest chory i w związku z tym jest czasowo niezdolny do wykonywania obowiązków swojego urzędu, zgodnie z Konstytucją RL przez ten okres w jego zastępstwie działa przewodniczący parlamentu. A jeżeli przewodniczący w...